Edistynyt mainonnan kohdentaminen

Kuinka mainostajat tavoittavat tietyt käyttäjäryhmät Schibstedin tuotteissa ja palveluissa

Kaikki mainonta pyrkii kohdistamaan oikeat tuotteet oikeille kohderyhmille, mutta suurinta osaa verkkomainonnasta ei ole kohdennettu yksittäiselle käyttäjälle. Sen sijaan se kohdennetaan käyttäjäryhmästä koostuvalle yleisölle  todennäköisten kiinnostuksen kohteiden tai mahdollisesti demografiatietojen mukaan.

Kohdennus demografiatietojen perusteella

Ikäryhmään tai sukupuoleen perustuvaa mainontaa voidaan tehdä käyttäjän antamien tietojen perusteella, joita kerätään esimerkiksi digitaalista tiliä rekisteröitäessä. Schibsted käyttää automaattisia järjestelmiä kuten algoritmeja analysoidessaan ja vertaillessaan tiettyihin väestöryhmiin kuuluvien käyttäjien käytöstä muihin käyttäjiin.

Algoritmit optimoivat mainoskampanjoiden näkyvyyttä, demografiatietojen perusteella, laajentaen näkyvyyttä ryhmissä, joihin mainonta todennäköisimmin vetoaa. Automaattiset algoritmit luovat kohderyhmiä käyttäjistä, jotka ovat samankaltaisia kuin ne Schibsted-tilien käyttäjät, jotka ovat ilmoittaneet tietyn sukupuolen ja/tai ikäryhmän profiilissaan. Samankaltaisuus perustuu käyttäjän toimintaan Schibsted-sivustoilla ja -sovelluksissa viimeisten 28 päivän aikana.

Tärkeimmät tapahtumat, joita vertaillaan tiettyihin väestöryhmiin kuuluvien ja niiden Schibsted-käyttäjien välillä, joista vastaavia tietoja ei ole, ovat:

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohdennus

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohdentaminen edellyttää verkkokäyttäytymistietojen keräämistä tietyn laitteen käyttäjästä tai kirjautuneesta käyttäjästä , eri sivustoilta tai mobiilisovelluksista . Schibsted kerää tietoja ainoastaan omistamistaan tai hallinnoimistaan verkkosivustoista ja sovelluksista ja tuottaa mainontaa vain kyseisiin palveluihin. Emme osta tietoja tai käyttäjäryhmiä ulkopuolisilta rikastaaksemme omia kiinnostuksiin liittyviä kohderyhmiämme.

Uskomme, että käyttäjämme ovat kiinnostuneempia mainoksista, jotka heijastavat heidän viimeaikaisia käyntejä ja toimintaa verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme. Tästä syystä kiinnostuksiin liittyvät kohderyhmät ovat muuttuva keskiarvo käyttäjän kiinnostuksen kohteista, eli ne muuttuvat käyttäjän toiminnan mukaan. Kiinnostuksen kohteita tarkastellaan 28 päivää taaksepäin. Käyttäjän yhteys kohderyhmään hiipuu ajan myötä, eli jokainen päivä vähentää kohteen mielekkyyttä käyttäjälle, ellei tuleva toiminta nosta sitä jälleen esiin.

Kohderyhmiä luodaan laajasti eri  aiheista, kuten matkustelu, muoti, kodin kunnostus tai urheilu. Emme luo ryhmiä, joihin kuuluisi vain pieni joukko ihmisiä.

Tapahtumatyypit, joita analysoidaan kohderyhmien muodostamiseksi:

Kun tietty kiinnostusta mittaava kynnys ylittyy, käyttäjä liitetään kiinnostuskohderymään ja tälle  aletaan esittää kyseiseen kiinnostukseen liittyvää mainontaa. Kun käyttäjän toiminta Schibstedin palveluissa lisääntyy, mainontajärjestelmien kyky arvioida käyttäjän kiinnostuksen kohteita lisääntyy ja siten käyttäjä näkee useammin itselleen mielekästä mainontaa.

Schibstedin yleisten kiinnostuskohderyhmien lisäksi mainostajat voivat pyytää mukautettuja kohderyhmiä. Halutaan esimerkiksi esittää mainoksia kohderyhmälle, joka on käynyt tietyllä Schibsted-sivustolla tai käyttänyt tiettyjä hakusanoja. Tällaisen kohdennuksen suorittaa Schibsted, eikä mainostaja saa käyttöönsä käyttäytymistietoja tai tietoja kiinnostuskohderymistä.

Mahdollinen kiinnostus / potentiaalisten asiakkaiden kohdennus

Ryhmillä, joilla on samanlaisia käyttäytymiskaavoja, on todennäköisemmin samankaltaisia kiinnostuksen kohteita tai ostokäyttäytymistä. Ennakoiva tai ehdottava kohdennus käyttää esimerkiksi algoritmeja, joiden avulla pienestä ryhmästä käyttäjiä luodaan isompi yleisö, jolla on samankaltaisia ominaisuuksia kuin alkuperäiseen ryhmään kuuluvilla käyttäjillä.

Algoritmeilla analysoidaan toivotun ydinryhmän kokoonpano ja ominaisuudet, jotta löydetään käyttäjiä, joilla on samoja ominaisuuksia tai käyttäytymismalleja.

Tärkeimmät tapahtumatyypit, joita vertaillaan, jotta löydetään tietyn ydinryhmän kautta samankaltaisia käyttäjiä:

Kohderyhmien täsmäytys

Mainostajat voivat luoda mukautettua ryhmiä, jotka perustuvat heidän omiin, sähköpostiosoitteita ja/tai puhelinnumeroita sisältäviin asiakasluetteloihinsa. Näissä tapauksissa Schibsted käyttää automaattista alustaa, joka täsmää luettelot saman puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen sisältäviin Schibsted-tileihin. Jos vastaavuus löytyy, kyseinen Schibsted-tili lisätään mukautettuun kohderyhmään, jota käytetään ainoastaan kyseisen mainostajan mainonnan kohdentamiseen. Schibstedin käyttöehdoissa mainostajia vaaditaan varmistamaan, että heillä on käsittelynperuste, eli oikeus ladata ja käyttää sinun heille antamiasi tietoja tällaiseen toimintaan. Me emme käytä mukautettuja kohderyhmiä muihin käyttötarkoituksiin kuin kyseisen mainostajan mainonnan kohdennukseen palveluissamme.

Lue lisää...