Edistynyt mainonnan kohdentaminen

Kuinka mainostajat tavoittavat tietyt ryhmät Schibstedin tuotteissa ja palveluissa

Kaikki mainonta pyrkii kohdistamaan oikeat tuotteet oikeille kohderyhmille, mutta suurin osa verkkomainonnasta ei ole kohdistettu yksittäiselle käyttäjälle. Sen sijaan se kohdistetaan todennäköisten kiinnostuksen kohteiden luetteloon tai mahdollisesti väestöryhmätietoihin.

Kohdennus väestöryhmän mukaan

Algoritmit laajentavat näkyvyyttä mainoskampanjoille, jotka vetoavat todennäköisemmin tiettyyn väestöryhmään kuuluviin. Automatisoidut algoritmit luovat kohderyhmiä, jotka ovat samankaltaisia kuin ne Schibsted-tilien käyttäjät, jotka ovat ilmoittaneet tietyn sukupuolen ja/tai ikäryhmän profiilissaan. Samankaltaisuus perustuu käyttäjän toimintaan Schibsted-sivustoilla ja -sovelluksissa viimeisten 28 päivän aikana.

Tärkeimmät tarkasteltavat avaintapahtumat tiettyihin väestöryhmiin kuuluvien ja niiden Schibsted-käyttäjien, joista ei ole vastaavia tietoja, välillä ovat:

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohdennus

Kiinnostuksen kohteisiin perustuva kohdennus tarkoittaa verkkokäyttäytymistietojen keräämistä tietyltä laitteelta tai kirjautuneelta käyttäjältä usealta eri sivustolta tai mobiilisovellukselta pitkän ajan kuluessa. Schibsted kerää tietoja ainoastaan omistamistaan tai hallinnoimistaan verkkosivustoista ja sovelluksista ja tuottaa mainontaa vain kyseisiin palveluihin. Emme osta tietoja tai käyttäjäryhmiä ulkopuolisilta rikastaaksemme omia kiinnostuksen kohderyhmiämme.

Uskomme, että käyttäjämme ovat kiinnostuneempia mainoksista, jotka heijastavat viimeaikaisia käyntejä ja toimintaa verkkosivustoillamme ja sovelluksissamme. Tästä syystä kiinnostuksen kohderyhmät ovat muuttuva keskiarvo käyttäjän kiinnostuksen kohteista, eli ne muuttuvat käyttäjän uusimman toiminnan mukaan. Kiinnostuksen kohteita tarkistellaan 28 päivää taaksepäin. Käyttäjän yhteys kohderyhmään hiipuu ajan myötä, eli jokainen päivä vähentää kohteen mielekkyyttä käyttäjälle, ellei tuleva toiminta nosta sitä jälleen esiin.

Kohderyhmiä luodaan useista aiheista, kuten matkustelu, muoti, kodin kunnostus tai urheilu. Emme luo ryhmiä, joihin kuuluisi vain pieni joukko ihmisiä. 

Vain muutamia avaintapahtumia tarkistetaan näille kohderyhmille:

Kun tietty raja ylittyy, käyttäjälle aletaan esittää kyseiseen kiinnostuksen kohderyhmään liittyvää mainontaa. Kun käyttäjän toiminta Schibstedin palveluissa lisääntyy, mainontajärjestelmien kyky arvioida käyttäjän kiinnostuksen kohteita lisääntyy ja siten käyttäjä näkee useammin itselleen mielekästä mainontaa.

Schibstedin yleisten kiinnostuskohderyhmien lisäksi mainostajat voivat pyytää mukautettuja kohderyhmiä. Halutaan esimerkiksi esittää mainoksia kohderyhmälle, joka on käynyt tietyllä Schibsted-sivustolla tai käyttänyt tiettyjä hakusanoja. Tällaisen kohdennuksen suorittaa Schibsted, eikä mainostaja saa käyttöönsä mitään toimintahistoria- tai kiinnostuksen kohderyhmätietoja.

Mahdollinen kiinnostus/ehdokaskohdennus

Ryhmillä, joilla on samanlaisia käyttäytymiskaavoja, on todennäköisemmin samankaltaisia kiinnostuksen kohteita tai ostokäyttäytymistä. Ennakoiva tai ehdottava kohdennus käyttää esimerkiksi algoritmeja luomaan pieneen samankaltaisilla ominaisuuksilla varustettuun ryhmään perustuvan suuren ryhmän.

Algoritmeilla analysoidaan toivotun ydinryhmän kokoonpano ja ominaisuudet, jotta löydetään käyttäjiä, joilla on samoja ominaisuuksia tai käyttäytymismalleja.

Tärkeimmät avaintapahtumat tiettyjä ominaisuuksia omaaville ja ehdokasryhmille ovat:

Kohderyhmien täsmäytys

Mainostajat voivat luoda mukautettua ryhmiä, jotka perustuvat heidän omiin, sähköpostiosoitteita ja/tai puhelinnumeroita sisältäviin asiakasluetteloihinsa. Näissä tapauksissa Schibsted käyttää automatisoituja alustoja, jotka täsmäävät luettelot saman puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen sisältäviin Schibsted-tileihin. Jos vastaavuus löytyy, kyseinen Schibsted-tili lisätään mukautettuun kohderyhmään, jota käytetään ainoastaan kyseisen mainostajan mainonnan kohdentamiseen. Schibstedin käyttöehdoissa mainostajia vaaditaan varmistamaan, että heillä on lakioikeus ladata ja käyttää sinun heille antamiasi tietoja tällaiseen toimintaan. Me käytämme mukautettuja kohderyhmiä ainoastaan tässä tarkoituksessa.

 

Lue lisää...