Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet – täydelliset tiedot

Johdanto

Tällä sivulla, joka on osa Schibsted Suomen tietosuoja- ja evästekäytäntöjä, kuvataan tarkoitukset, joita varten Schibsted kerää ja käsittelee henkilötietojasi kun käytät palveluitamme tai olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Kuvaamme myös käsittelyperusteet, joiden nojalla käsittely toteutetaan. ”Käsittelyperuste” on lainsäädännössä määritelty oikeutus, jonka perusteella Schibsted uskoo saavansa kerätä ja käyttää tietyntyyppisiä tietoja tiettyihin käyttötarkoituksiin. Arvioimme käyttämiämme käsittelyperusteita säännöllisesti sekä käyttäjiltä, viranomaisilta että liikekumppaneiltamme saadun palautteen perusteella. 

Jos olet eri mieltä jonkin käsittelyperusteen  soveltumisesta henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä Schibstedin tietosuojatiimiin tällä yhteydenottolomakkeella . Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkiin kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja aina 30 päivän kuluessa.

Voit lukea lisää suostumuksen ja oikeutetun edun määritelmistä Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilta. Oikeutettu etu on yksi perusteista, jonka nojalla henkilötietoja voi käsitellä. Schibstedillä voi olla oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja esimerkiksi kun meillä on asiakassuhde käyttäjän kanssa. Niissä tapauksissa, joissa Schibstedin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, olemme tehneet ns. tasapainotestin. Sillä varmistamme, että olemme toteuttaneet toimenpiteet, joilla toisaalta Schibstedin oikeutettu etu ja toisaalta palvelun käyttäjien etu ja oikeudet, on huomioitu oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti.

Kun Schibsted käsittelee henkilötietoja, niitä voidaan jakaa muiden osapuolten kanssa kuten henkilötietojen käsittelijöiden ja joskus toisten rekisterinpitäjien kanssa. Kerromme tietosuoja- ja evästekäytännöissä yleisesti siitä, miten tietoja jaetaan muiden osapuolten kanssa sekä henkilötietojen siirroista EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Tällä sivulla kuvaamme, miten tietoja jaetaan tietyn käyttötarkoituksen yhteydessä.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset tarkoitukset, käsittelyperusteet ja henkilötietotyypit

Käsittelyn tarkoitus 1: Yleinen palveluiden ja tuotteiden toimitus

Tarkoituksen selitys:  Liiketoimintamme päätarkoituksena on toimittaa tuotteita ja palveluita käyttäjillemme. Tämä pitää sisällään verkkosivustojen toiminnan, palvelun sisällön ja toimintojen toimittamisen, sekä kaikkien verkkotuotteiden tai fyysisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisen, joita vierailijat ja käyttäjät ovat pyytäneet. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta voimme toimittaa tuotteita ja palveluita sinulle. Palvelut ja tuotteet on kuvattu tarkemmin palvelukohtaisissa yleisissä ehdoissa.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjillä ei ole hallintamahdollisuutta, sillä käsittely on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi. Kirjautuneilla käyttäjillä on milloin tahansa mahdollisuus poistaa käyttäjätilinsä.

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, maksu ja laskutustiedot, käyttäytymistiedot, sijaintitiedot ja tekniset tiedot sekä käyttäjän luoma sisältö. 

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services (AWS) sekä Swiftcourt, jotta voimme teknisesti tarjota tuotteita ja palveluita sinulle.

Käsittelyn tarkoitus 2: Asiakaspalvelu ja -toiminnot

Tarkoituksen selitys: Yleistä palvelun ja tuotteen toimitusta varten tarjoamme myös asiakaspalvelua ja erilaisia asiakaspalvelutoimintoja. Näihin sisältyy yhteydenpito käyttäjiimme, jotka ottavat meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja chat-työkaluilla asiakaspalveluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Asiakaspalveluun ja asiakaspalvelutoimintoihin kuuluvat myös asiakaskontaktien tietojen tallentaminen teksti- ja äänitallenteisiin sekä tiedot kunkin tapauksen yksityiskohdista ja ratkaisuista. Tietoja käytetään myös asiakaspalveluprosessien kehittämiseen aggregoimalla tietoja asiakaskyselyistä ja seuraamalla asiakaspalvelun tehokkuutta. Henkilötietoja käytetään siis tilastotietojen luomiseen, joita hyödynnetään analysoitaessa käyttäjien ja Schibstedin työkalujen/henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja selvitetään tapoja, joilla asiakaspalvelua ja tuotteita voidaan parantaa. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Emme halua ainoastaan tarjota asiakaspalvelua vaan pitää myös huolta siitä, että asiakaspalveluamme kehitetään jatkuvasti ja että se pystyy auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Käsittelyperuste: Asiakastiedustelujen käsittelyperusteena on sopimusvelvoite. Asiakaspalvelun kehittämisen perusteena on oikeutettu etu. Lakisääteinen velvoite on käsittelyperuste kun lähetämme tärkeää ja pakollista viestintää kuten tietoa muutoksista henkilötietojen käsittelyyn.

Hallinta: Käyttäjillä ei ole hallintamahdollisuutta tähän tietojenkäsittelyyn. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjistä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Zendesk, Finnchat, Amazon Web Services (AWS), ja Amplitude tarjotaksemme asiakaspalvelutoimintoja.

Käsittelyn tarkoitus 3: Palveluidenja tuotteiden toimittaminen ja mukauttaminen

Tarkoituksen selitys: Palvelun mukauttaminen käyttäjän tekemien pyyntöjen tai asetusten perusteella. Käyttäjät voivat itse määritellä ominaisuuksia liittyen Schibstedin tarjoamiin palveluihin, kuten ilmoituksiin, uutiskirjetilauksiin, hakuvahteihin jne. Lähetämme kauppapaikkojen käyttäjille viestejä, kuten muistutuksia, liittyen heidän aktiivisiin ilmoituksiin.  Käyttäjät voivat myös hakea, tallentaa, lähettää ja julkaista palvelussa sisältöä, kuten luokiteltuja ilmoituksia, ja tuote- tai palveluarvosteluita. Voimme näyttää vuokranantajille hakijat järjestyksessä yhteensopivuuden perusteella: hakija jonka profiili vastaa parhaiten vuokranantajan tarjoamaa asuntoa näytetään ennen vähemmän yhteensopivia hakijoita. Motivoimme käyttäjiä tehokkaaseen viestintään mittaamalla, kuinka kauan vuokranantajalla kuuluu aikaa vastata hakijan yhteydenottoon ja voimme julkaista vastausajan ilmoituksessa läpinäkyvyyden vuoksi. Käyttäjät voivat myös arvostella yrityksiä työnantajina. Mahdollistamme myös käyttäjien välistä viestintää markkinapaikoilla. Palveluissamme on erilaisia laskureita, joiden avulla käyttäjä voi arvioida esimerkiksi asuntonsa hintapyyntöä tai kiisteistönvälittäjän tarvetta. Markkinapaikkojen kautta käyttäjät voivat ottaa yhteyttä toisiin palveluntarjoajiin kuten kiinteistönvälittäjiin, pankkeihin, autokauppiaisiin, vakuutusyhtiöihin ja vuokrasuhteiden hallintaan liittyvien palveluiden tarjoajiin. Aggregoimme käyttäjätiedoista erilaisia raportteja liittyen esimerkiksi luokiteltujen ilmotuksien näkyvyyteen ja sisältöjen kuluttamiseen. Jaamme raporttteja yrityskumppaneille  (esimerkiksi kiinteistönvälittäjille tietoja asuntoilmoitusten näyttökerroista) ja käytämme niitä maksujen määräytymiseen (esimerkiksi palkkioiden laskemiseen podcast sisällöntuottajille).

Miksi käsittelemme tietoja näin? Toimittaaksemme sovitun tuotteen tai palvelun sinulle käyttöehtojen mukaisesti ja mahdollistaaksemme palveluihin liittyvät ominaisuudet ja toiminnot. Osa käyttäjistämme on toisia yrityksiä, joille tuotamme palveluita.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. Käsittelytoimenpiteet, jotka liittyvät tilastolliseen analyysiin tehdään oikeutetun edun nojalla.

Hallinta: Käyttäjille ei ole yleistä hallinta mahdollisuutta, mutta käyttäjät voivat hallita omia valintojaan palveluiden asetuksissa.

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, tilitiedot (Schibsted tai Rakentaja tililtä), käyttäjän luoma sisältö sekä maksu- ja laskutustiedot.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amplitude, Amazon Web Services (AWS), MailChimp, Sendbird, Marketo, ja Braze toimittaaksemme ja mukauttaaksemme tuotteita ja palveluita sinulle ja muille käyttäjillemme.

Käsittelyn tarkoitus 4:  Schibsted tai Rakentaja tilin sisäänkirjautumisen hallinta

Tarkoituksen selitys: Kaikki käyttäjän tilin perustamiseen, ylläpitoon ja toimitukseen liittyvät käsittelytoimet. Mukaan lukien tietoturva liitännäinen käsittely kuten varmuuskopiointi ja lokitus sekä petosten torjunta. PodMe, Oikotien ja Rakentajan palveluihin voi kirjautua myös sosiaalisen median tunnuksilla. PodMe palveluun Facebook, Apple ja Google tunnuksilla, Oikotielle Facebook ja Apple tunnuksilla sekä Rakentajan palveluun Facebook tunnuksella. Jos käyttäjä tunnistautuu Torissa, näkyy käyttäjä ‘tunnistettuna’ tämän ilmoitussivuilla. Vahvan tunnistamisen yhteydessä muodostamme käyttäjän henkilötunnuksesta yksilöivän tunnisteen, jota käytetään petosten ja väärinkäytösten torjuntaan. Henkilötunnusta ei säilytetä. Käyttäjän puhelinnumero voidaan liittää heidän Schibsted tiliprofiiliin, kun sitä käytetään kaksivaiheisessa tunnistautumisessa tai kun käyttäjää pyydetään vahvistamaan tili tai tietty tapahtuma palvelussa puhelinnumeroon lähetetyn koodin avulla. Schibsted käyttää puhelinnumeroa ja muita tietoja kaikkien Schibsted palveluiden kehittämiseen ja turvallisuuden varmistamiseen sekä sisällön, mainonnan ja markkinoinnin kohdentamiseen ja mittaamiseen (tämä käsittely on kuvattu tarkemmin erillisissä käsittelyn tarkoituksissa). Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa puhelinnumeron tilin hallintasivujen kautta.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Tarjotaksemme kirjautuneille käyttäjille toiminnallisuuksia ja mahdollistaaksemme esimerkiksi käyttäjien väliset keskustelut.  

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä kirjautumispalvelun toimittamiseksi. Käyttäjillä on kuitenkin milloin tahansa mahdollisuus poistaa käyttäjätilinsä tai muokata tietojaan tilin hallintasivujen kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja laskutustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services (AWS) Schibsted tilien ylläpitämiseen. Jos käytät sosiaalisen median tunnuksiasi kirjautumiseen Facebook, Google tai Apple voi käsitellä kirjautumistietojasi myös itsenäisenä rekisterinpitäjänä.

Käsittelyn tarkoitus 5: Laskutus ja maksaminen 

Tarkoituksen selitys: Käyttäjien henkilötietojen käsitellään, jotta Schibsted voi varmistaa, että palvelutilausten ja muiden maksujen maksaminen käy helposti. Schibsted käsittelee henkilötietoja myös maksamattomien saatavien oikeudelliseksi perimiseksi maksuhäiriötapauksissa.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Täyttääksemme välisemme sopimuksen ja jotta voit maksaa Schibstedin tuotteista ja palveluista helposti ja turvallisesti.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite toimii käsittelyperusteena henkilötietojen käsittelylle, joka liittyy laskujen ja maksujen käsittelyyn osana maksuvelvoitteiden normaalia täyttämistä. Oikeutettu etu toimii käsittelyperusteena henkilötietojen käsittelyyn maksun oikeudelliseksi perimiseksi maksuhäiriötapauksissa.

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, koska käsittely on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja laskutustietoja sekä käyttäjistä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Sinch Denmark ApS, Apple, Paytrail ja SecurityCast laskutustietojen ja maksujen käsittelyyn. 

Käsittelyn tarkoitus 6: Käyttäytymistietojen ja muiden henkilötietojen kerääminen ja analysointi tuotteen ja palvelun parantamiseksi

Tarkoituksen selitys: Schibsted pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluita ja tuotteitaan ja myös kehittämään uusia palveluita, joista käyttäjät voisivat pitää. Tämän takia keräämme ja käytämme tietoja, jotka liittyvät käyttäjien käyttäytymiseen palveluissamme. Näitä tietoja käytetään läpi eri palveluidemme. Käytämme tilin tietoja käyttäjätrendien analysointiin, trendien tunnistamiseen ja tilastojen luomiseen käyttäytymisanalyysin perusteella, tiettyjen palvelu- ja tuoteominaisuuksien suorituskyvyn mittaamiseen, palautteen keräämiseen käyttäjäpaneelien ja käyttäjätutkimusten kautta sekä uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien vianmääritykseen ja testaukseen. Analysoimme tiettyyn palveluun liittyvää käyttäjäkokemusta ja käyttöpolkua kokonaisuutena, jotta ymmärtäisimme käyttäytymismalleja ja toimia, jotka johtavat tiettyyn tapahtumaan kuten uuden ilmoituksen jättämiseen kauppapaikalle. Tähän analyysiin käytetään pseudonymisoituja tietoja läpi kirjautumisstatuksen, mutta näitä tietoja ei koskaan käytetä markkinointi- tai personointitarkoituksiin.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta voimme parantaa tarjoamiamme palveluita ja kehittää uusia tuotteita ja palveluita, joista käyttäjät pitäisivät. Palveluiden jatkuva kehittäminen on välttämätöntä, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä ja taloudellisesti tuottavina.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä evästeasetusten kautta. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä sekä käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Google Analytics, Amplitude, Amazon Web Services, Hotjar, SurveyPal, ja Snowflake kun analysoimme miten voisimme kehittää palveluitamme.

Käsittelyn tarkoitus 7:  Tuotteiden sisällön personointiin liittyvät käsittelytoimet 

Tarkoituksen selitys: Personoimme sisältöä, kuten suosituksia työpaikkailmoituksista, vuokra-asuntoilmoituksista ja muista luokitelluista ilmoituksista käyttäjätietojen perusteella, jotta voimme tarjota käyttäjälle merkityksellisemmän käyttäjäkokemuksen. Tämä sisältää uutiskirjeitä, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiin, sijaintikohtaisia push-ilmoituksia sekä suosituksia luokitelluista ilmoituksista, joista käyttäjät saattavat olla kiinnostuneita käyttäjän luoman sisällön tai tallentamien suosikkien sekä pääteltyjen kiinnostuksen kohteiden perusteella. Räätälöityjä luokiteltuja ilmoituksia voidaan näyttää kauppapaikoissa, tai muissa Schibsted-palveluissa. Käytämme näitä tietoja myös aggregoitujen tilastojen tarjoamiseksi yritysasiakkaillemme kauppapaikoilla, jotta he saavat käsityksen luokitellun mainoksensa tavoitettavuudesta.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Varmistaaksemme, että tuotteemme ja palvelumme ovat sinulle ajankohtaisia ja kiinnostavia ja että autamme sinua esimerkiksi löytämään kiinnostavia ilmoituksia markkinapaikoitamme. Palveluiden ja tuotteiden personointi on tärkeää niiden kilpailukykyisyyden ja taloudellisen kannattavuuden kannalta.

Käsittelyperuste: Räätälöityjen tuotteiden ja palvelujen toimittamisen käsittelyperusteena toimii sopimusvelvoite.  

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä evästeasetuksien kautta. 

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, käyttäjän luoma sisältö, käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot, sijaintitiedot ja käyttäjästä johdetut tai päätellyt tiedot.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services (AWS), Braze ja Amplitude.

Käsittelyn tarkoitus 8: Kuluttajille suunnattu markkinointiviestintä 

Tarkoituksen selitys: Teemme räätälöityä ja räätälöimätöntä markkinointia sivustollamme, sovelluksissamme, sähköpostitse ja kolmansien osapuolien sivustoilla (kuten Facebookissa ja Googlen palveluissa), mainostaaksemme Schibsted-tuotteita ja -palveluita. Markkinointia tehdään esimerkiksi suoramarkkinoinnin, tuotteiden sisäisten viestien, mainosten ja kampanjoiden sekä verkkomainonnan avulla. Tähän kuuluvat kohdennetut kampanjat ja tarjoukset, markkinointipuhelut ja -ilmoitukset, sähköpostimarkkinointi, markkinointimme vaikuttavuuden mittaaminen, käyttäjätietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa kampanjoiden kohdentamiseksi käyttäjille kolmansien osapuolten sivustoilla ja käyttäjätietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa samankaltaisten yleisöjen luomiseksi kolmansien osapuolten sivustoille. Voimme sisällyttää aktiivisille käyttäjille suunnattuun sähköpostiviestintäämme tietoa ja mainoksia Schibstedin muista vastaavista palveluista esimerkiksi markkinoida Oikotie Asuntoja Toriin asuntoilmoituksia tehneille tai niitä selanneille käyttäjille. Saatamme myös pyytää käyttäjiämme jakamaan kokemuksiaan tai muilla tavoin osallistumaan markkinointiin jota voimme julkaista sivuillamme.   

Miksi käsittelemme tietoja näin? Markkinoidaksemme tuotteitamme ja palveluitamme eri tavoin ja voidaksemme tarjota sinulle palveluita myös tulevaisuudessa. Analysoimme markkinoinnin vaikuttavuutta, jotta voimme parantaa sitä. 

Käsittelyperuste: Käsittelyperuste on käyttäjän suostumus (markkinointilupa tai uutiskirjetilaus) tai kirjautuneille tai muuten aktiivisille käyttäjille asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla tai suoraan sähköposti- tai tekstiviestien ohjeiden mukaan. Käyttäytymistietojen käsittelyn markkinoinnin kohdentamiseen sekä markkinoinnin Facebookin ja Googlen palveluissa voi kieltää evästeasetuksista. 

Käsitellyt tietotyypit:  Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Braze, Marketo, Amplitude, Adjust, Amazon Web Services (AWS). Google ja Facebook toimivat myös rekisterinpitäjinä kun markkinointia tehdään heidän palveluissaan.

Käsittelyn tarkoitus 9: Turvallisuuteen, petostentorjuntaan ja väärinkäytöksiin liittyvät käsittelytoimet:

Tarkoituksen selitys: Palveluistamme kerättyä tietoa voidaan käyttää turvallisuuden varmistamiseen sekä petosten, häirinnän ja väärinkäytösten torjuntaan. Nämä tiedot voivat sisältää käyttäjätilisi profiilitietoja, kuten tietoja, jotka on kerätty tilin tai puhelinnumeron vahvistamisen yhteydessä. Lokien, maksutapahtumamien ja muun käyttäytymisen analysointi, varmistaaksemme palveluiden vakauden ja Schibstedin tallentamien tietojen turvallisuuden sekä varmistaaksemme esimerkiksi käyttöehtojemme noudattamisen esimerkiksi käyttäjien hyväksyttävään käyttäytymiseen kauppapaikoilla. Tähän kuuluvat myös petosten ja rikollisen käyttäytymisen estäminen ja tunnistaminen kauppapaikoillamme tarkistaessamme luokiteltuja ilmoituksia ja käyttäjien välisiä viestejä. Voimme myös luovuttaa tietoja viranomaisille kuten vero-, tulli- tai ruokaviranomaisille, poliisille tai oikeudenkäynnin osapuolille kun vastaanotamme meitä juridisesti sitovan tietopyynnön (esimerkiksi luovuttaa käyttäjien välinen viestihistoria). Riitojen ratkaisemiseksi ja petosten torjumiseksi kauppapaikkamme voivat myös luovuttaa käyttäjän luomaa sisältöä, joka on aiemmin ollut julkista (mutta jota on sittemmin muutettu tai joka on poistettu) riidan toiselle osapuolelle. Vaadimme käyttäjiltä puhelinnumeroa ja sen todentamista tietyissä tilanteissa. Puhelinnumero voidaan tallentaa ja voimme käyttää sitä muihin petostentorjuntaan liittyviin toimiin kuten sen tunnistamiseen, onko henkilö luonut useita tilejä samalla puhelinnumerolla ja pyrkiikö henkilö huijaamaan muita käyttäjiä käyttämällä eri identiteettejä. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Varmistaaksemme että palveluitamme käytetään niiden käyttöehtojen mukaisesti ja että palvelumme ja henkilötietojen käsittely pysyy turvallisena kaikille käyttäjille. Pyrimme aktiivisesti tunnistamaan ja estämään huijauksia ja väärinkäytöksiä kauppapaikoillamme, jotta käyttäjät voivat tuntea olonsa turvalliseksi käyttäessään palveluitamme.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite varmistaa tietoturvallisuus ja luovuttaa tietoja viranomaisille

Hallinta: Käyttäjät eivät voi hallinta tietojenkäsittelyä näihin tarkoituksiin, koska käsittely on ratkaisevan tärkeää palvelujemme turvallisuuden varmistamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja laskutustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä, kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja, käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services (AWS), ja  Utopia Analytics ylläpitäessämme tuotteitten ja palveluiden turvallisuutta. Voimme myös luovuttaa tietoja viranomaisille, jotka toimivat rekisterinpitäjinä kuten vero- ja tulliviranomaiset sekä poliisi.

Käsittelyn tarkoitus 10: B2B-myyntiin, -ostoon ja -markkinointiin liittyvä asiakastietojen käsittely

B2B-asiakastietojen käsittelylle on oma tietosuojakäytäntönsä. Se löytyy täältä

Käsittelyn tarkoitus 11: Asuntoihin liittyvät ilmoitukset 

Tarkoituksen selitys: Schibsted työskentelee yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa, jotka voivat sijoittaa ilmoituksia asunnoista ja kiinteistöistä, joiden myynnistä he vastaavat. Lisätietoja tästä käsittelyn tarkoituksesta on täällä. Huomioithan, että kun otat yhteyttä kiinteistönvälittäjään ilmoituksessa olevan lomakkeen kautta, henkilötietosi luovutetaan kiinteistönvälitystoimistolle, joka toimii henkilötietojen rekisterinpitäjänä.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Auttaaksemme kiinteistönvälittäjiä markkinoimaan kiinteistöjä ja toteuttaaksemme sopimusvelvoitteemme.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä palvelun toimittamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Asuntoilmoituksessa olevat tiedot.

Käsittelyn tarkoitus 12: Yleisösegmentointi kohdennettujen  mainosprofiilien, tuotepersonoinnin, henkilökohtaisen markkinoinnin ja tuoteparannusten tarjoamiseksi

Tarkoituksen selitys: Käytämme tietojasi luodaksemme mainos-, markkinointi- ja tuotesegmenttejä, jotka perustuvat demografia tietoihin, sijaintiin ja käyttäytymistietoihin. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta voimme muodostaa segmenttejä (ryhmiä käyttäjistä) mainontaan ja markkinointiin. Näiden avulla voimme parantaa palveluitamme ja turvata niiden taloudellinen kannattavuus myös tulevaisuudessa.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä sivustojen alareunasta tai sovellusten asetuksista löytyvän ‘mainosasetukset’ -linkin kautta. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä kuten Amazon Web Services ja Xandr.

*****

Käsittelyn tarkoitus 13: Evästeiden asettaminen ja evästetietojen käyttö.

Tarkoituksen selitys: Evästeitä, laitetunnisteita tai muita tietoja vastaavia tietoja, jotka voidaan tallentaa tai joita voidaan käyttää laitteeltasi, käsitellään tietosuoja- ja evästekäytännössämme mainittuihin tarkoituksiin. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Evästeitä käytetään moniin eri käyttötarkoituksiin osa näistä on välttämättömiä palvelun tarjoamiseksi ja osa ei kuten markkinointi- tai analytiikkaevästeet.

Käsittelyperuste: Suostumus sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisesti. Palveluissa joissa näytetään digitaalista mainontaa, Schibsted Suomi käyttää evästeiden hallinnassa kansainvälisen mainonnan itsesääntelyjärjestö IAB:n ns. ‘Transparency and Consent Framework:ia’. Evästeiden avulla kerättyjen, henkilötietojen myöhempää käsittelyä sääntelee yleinen tietosuoja-asetus, ja tämä käsittely ja sen perusteet on kuvattu tällä sivulla käyttötarkoitusten yhteydessä. 

Hallinta: Evästeiden sijoittamista voidaan hallita laitteesi selainasetuksista sekä sivuston alalaidasta tai sovelluksen asetuksista löytyvän ‘evästeasetukset’ -linkin kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä käytetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Tarkempia tietoja kunkin sivuston käyttämistä evästeitä ja tietojen vastaanottajista saat evästeasetuksista. Mainonnan osapuolet ovat tyypillisesti rekisterinpitäjiä kun taas Schibstedin analytiikka- ja markkinointievästeisiin liittyvät kolmannet osapuolet henkilötietojen käsittelijöitä.

Käsittelyn tarkoitus 14: Tieteellisen, tilastollisen ja markkinatutkimuksen mahdollistaminen

Tarkoituksen selitys: Mahdollistamme tilastolliseen, tieteelliseen sekä markkinoihin liittyvien analyysien ja tutkimusten tekemistä asuntomarkkinoista. Näissä tilanteissa partnerimme tai valikoidut tutkimusinstituutiot saavat pääsyn asuntoilmoituksiin liittyvään anonymisoituun tietoaineistoon, jota he voivat käyttää tutkimukseen ja markkinatuntemuksen kehittämiseen. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta asuntomarkkinoista keräämämme tiedot voisivat hyödyttää mahdollisimman laajasti eri yrityksiä ja tutkimusta ja tätä kautta yhteiskuntaa kokonaisuudessan.

Käsittelyn peruste: Oikeutettu etu

Hallinta: Tälle käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintaa.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään käyttäjien luomaa sisältöä ja käyttäytymistietoja joita ei enää voida yhdistää yksittäiseen käyttäjään.

Verkkomainontaan liittyvä tietojenkäsittely

Schibsted näyttää sivustoillaan ja sovelluksissaan tavallisia ja personoituja mainoksia. Näytettäessä mainoksia verkkopalveluissa käsittelemme henkilötietoja kohdentaaksemme mainontaa käyttäjillemme. Alla olevissa tiedoissa olemme jakaneet tämän yleisen käsittelytarkoituksen useampaan käsittelyyn liittyvään tarkoitukseen. Kaikki nämä tarkoitukset ovat olennainen osa verkkomainontaan nojaavaa liiketoimintaamme. Seuraavat käsittelyn tarkoitukset ja perusteet koskevat henkilötietojen käsittelyä verkkomainontaan silloin kun Schibsted Suomi on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisätietoja siitä, miten mainoskumppanimme käyttävät dataa verkkomainonnassa saat evästeasetusten kautta.

Verkkomainonta perustuu useiden eri teknologioiden ja osapuolten yhteistyöhön, jonka lopputuloksena käyttäjälle valitaan ja näytetään mainontaa. Tämä tarkoittaa usein sitä että tietoa jaetaan monien osapuolien kanssa, jotka toimivat rekisterinpitäjinä tietojen osalta.

Käsittelyn tarkoitus 15: Tavallisten mainosten, kuten asiayhteyteen liittyvien mainosten, valinta

Tarkoituksen selitys: Mainoksia voidaan näyttää sinulle kontekstin perusteella, kuten tarkastelemasi sisällön, käyttämäsi sovelluksen, likimääräisen sijaintisi (kunta tai maakunta tasolla) tai laitetyyppisi (mobiililaite, tabletti tai tietokone) perusteella. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi että kun selailet huonekaluihin liittyviä ilmoituksia sinulle näytetään huonekaluliikkeen mainos.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Rahoitamme mainonnalla käyttäjille ilmaisia palveluita ja turvaamme että ne voivat pysyä ilmaisina tai halvempina myös tulevaisuudessa.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Tavallisten mainosten kohdalla käyttäjille ei tarjota hallintamahdollisuutta, koska se poistaisi Schibstedin kyvyn rahoittaa sinulle tarjottavia verkkopalveluita digitaalisen mainonnan kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Mainosasetusten huomioimiseen käytetään profiilin perustietoja ja tilin tietoja sekä käyttäytymis ja teknisiä tietoja. Mainossisällön toimittamiseen käytetään käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä mainonnan hosting- ja säilytyspalveluihin kuten Amazon Web Services (AWS). Lisätietoja muista vastaanottajista kuten Xandr ja Adform evästeasetuksista.

Käsittelyn tarkoitus 16: Personoitujen  mainosten valinta.

Tarkoituksen selitys: Sinulle voidaan näyttää räätälöityjä mainoksia iän, sukupuolen, sijainnin tai kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta mainokset joita näytämme sinulle olisivat mahdollisimman relevantteja sinulle ja myös arvokkaampia mainostaja-asiakkaillemme. Mainonta mahdollistaa ilmaisten tai edullisten palveluiden tarjoamisen käyttäjillemme.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä sivustojen alalaidasta ja sovellusten asetuksista löytyvän ‘mainosasetukset’- linkin kautta. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat). Jos käyttäjä kieltäytyy kaikista älymainoksiin liittyvistä valinnoista, hänelle näytetään vain kontekstiin liittyviä mainoksia (katso käsittelyn tarkoitus 16). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja. 

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä mainonnan hosting- ja säilytyspalveluihin kuten Amazon Web Services (AWS). Lisätietoja muista vastaanottajista kuten Xandr ja Adform evästeasetuksista.

Käsittelyn tarkoitus 17: Mainosten suorituskyvyn mittaaminen

Tarkoituksen selitys: Näkemiesi tai käyttämiesi (esim. kun klikkaat mainosta) mainosten suorituskykyä ja vaikuttavuutta voidaan mitata. Tämä tarkoittaa että keräämme tietoja siitä, että mainosta on katseltu tai klikattu ja käytämme tätä mainostajien laskuttamisessa.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta voimme parantaa palveluissamme näytettävää mainontaa ja laskuttaaksemme mainostaja-asiakkaittamme. Mainostuloilla pidämme palvelumme edullisina tai ilmaisina myös tulevaisuudessa.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota hallintamahdollisuutta koska digitaalista mainontaa ei ole mahdollista myydä mainostajille ilman mainosten suorituskyvyn mittaamista. Näistä mainospalveluista saatavat tulot ovat ratkaisevan tärkeitä Schibstedin tarjoamille palveluille.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, mainonnan vaikuttavuustietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja. Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä mainonnan hosting- ja säilytyspalveluihin kuten Amazon Web Services (AWS). Lisätietoja muista vastaanottajista kuten Norstat ja Improve Digital evästeasetuksista.

Käsittelyn tarkoitus 18: Mainostuotteiden kehittäminen ja parantaminen.

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää olemassa olevien järjestelmien ja ohjelmistojen parantamiseen sekä uusien mainostuotteiden kehittämiseen. Analysoimalla mainonnan tehokkuutta, voimme esimerkiksi tehdä muutoksia siihen mitä mainoksia näytämme, miten usein niitä näytetään tai mitkä mainosyhdistelmät toimivat parhaiten. Analyysin perusteella voimme optimoida mainonnanhallintajärjestelmiä näyttämään mahdollisimman toimivaa mainontaa käyttäjille. 

Miksi käsittelemme tietoja näin? Jotta voimme parantaa mainonnan näyttämistä. Mainostuloilla pidämme palvelumme edullisina tai ilmaisina myös tulevaisuudessa.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Tälle käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintaa.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä mainonnan hosting- ja säilytyspalveluihin kuten Amazon Web Services (AWS). Lisätietoja muista vastaanottajista kuten Xandr ja Adform evästeasetuksista

Käsittelyn tarkoitus 19: Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja ja mainostuotteiden virheiden korjaaminen

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää petollisen toiminnan seurantaan ja estämiseen, virheiden poistamiseen mainostuotteistamme, sekä varmistamaan järjestelmien ja prosessien moitteeton ja turvallinen toiminta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että IP-osoite pyyntöjen perusteella voidaan tunnistaa mahdolliset koneellisesti (bot) luodut klikkaukset mainoksiin. Järjestelmiä turvallista toimintaa valvotaan esimerkiksi ylläpitämällä laitekohtaisia tilastoja mainonnan tehokkuudesta.

Miksi käsittelemme tietoja näin? Pitääksemme palvelumme mahdollisimman turvallisina ja ehkäistäksemme väärinkäytöksiä.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjät eivät voi hallinta tietojenkäsittelyä näihin tarkoituksiin, koska käsittely on tärkeää palvelun turvallisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Tietojen vastaanottajat: Käytämme henkilötietojen käsittelijöitä mainonnan hosting- ja säilytyspalveluihin kuten Amazon Web Services (AWS). Lisätietoja muista vastaanottajista kuten Xandr ja Adform evästeasetuksista.

 

Jos sinulla on kysyttävää kyseisistä käsittelyn tarkoituksista ja niiden käsittelyperusteista, ota yhteys Schibstedin tietosuojatiimiin tällä yhteydenottolomakkeella. Schibsted on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin 30 päivän kuluessa.

Lue lisää...