Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperusteet – täydelliset tiedot

Johdanto

Tällä sivulla, joka on osa Schibsted Suomen tietosuoja- ja evästekäytäntöjä, kuvataan tarkoitukset, joita varten Schibsted kerää ja käsittelee henkilötietojasi kun käytät palveluitamme tai olet muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Kuvaamme myös käsittelyperusteet, joiden nojalla käsittely toteutetaan. ”Käsittelyperuste” on lainsäädännössä määritelty oikeutus, jonka perusteella Schibsted uskoo saavansa kerätä ja käyttää tietyntyyppisiä tietoja tiettyihin käyttötarkoituksiin. Arvioimme käyttämiämme käsittelyperusteita säännöllisesti sekä käyttäjiltä, viranomaisilta että liikekumppaneiltamme saadun palautteen perusteella. 

Jos olet eri mieltä jonkin käsittelyperusteen  soveltumisesta henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, voit ottaa yhteyttä Schibstedin tietosuojatiimiin tällä yhteydenottolomakkeella . Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkiin kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja aina 30 päivän kuluessa.

Voit lukea lisää suostumuksen ja oikeutetun edun määritelmistä Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilta. Niissä tapauksissa, joissa Schibstedin käsittelyn perusteena on oikeutettu etu, olemme tehneet ns. tasapainotestin. Sillä varmistamme, että olemme toteuttaneet toimenpiteet, joilla toisaalta Schibstedin oikeutettu etu ja toisaalta palvelun käyttäjien etu ja oikeudet, on huomioitu oikeudenmukaisesti ja tasapainoisesti.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset tarkoitukset, käsittelyperusteet ja henkilötietotyypit

Käsittelyn tarkoitus 1: Yleinen palveluiden ja tuotteiden toimitus

Tarkoituksen selitys:  Liiketoimintamme päätarkoituksena on toimittaa tuotteita ja palveluita käyttäjillemme. Tämä pitää sisällään verkkosivustojen toiminnan, palvelun sisällön ja toimintojen toimittamisen, sekä kaikkien verkkotuotteiden tai fyysisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisen, joita vierailijat ja käyttäjät ovat pyytäneet. 

käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjillä ei ole hallintamahdollisuutta, sillä käsittely on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi. Kirjautuneilla käyttäjillä on milloin tahansa mahdollisuus poistaa käyttäjätilinsä.

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot sekä käyttäjän luoma sisältö. 

Käsittelyn tarkoitus 2: Asiakaspalvelu ja -toiminnot

Tarkoituksen selitys: Yleistä palvelua ja tuotteen toimitusta varten tarjoamme myös asiakaspalvelua ja erilaisia asiakaspalvelutoimintoja. Näihin sisältyy yhteydenpito käyttäjiimme, jotka ottavat meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja chat-työkaluilla asiakaspalveluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Asiakaspalveluun ja asiakaspalvelutoimintoihin kuuluvat myös asiakaskontaktien tietojen tallentaminen teksti- ja äänitallenteisiin sekä tiedot kunkin tapauksen yksityiskohdista ja ratkaisuista. Tietoja käytetään myös asiakaspalveluprosessien kehittämiseen aggregoimalla tietoja asiakaskyselyistä ja seuraamalla asiakaspalvelun tehokkuutta. Henkilötietoja käytetään siis tilastotietojen luomiseen, joita hyödynnetään analysoitaessa käyttäjien ja Schibstedin työkalujen/henkilökunnan välistä vuorovaikutusta ja selvitetään tapoja, joilla asiakaspalvelua ja tuotteita voidaan parantaa. 

käsittelyperuste: Asiakastiedustelujen käsittelyperusteenaon sopimusvelvoite. Asiakaspalvelun parantamisen sekä asiakaspalvelun toimintojen ja sisällön personoinnin käsittelyperuste on oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjistä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat.

Käsittelyn tarkoitus 3: Palvelun ja tuotteiden mukauttaminen

Tarkoituksen selitys: Palvelun mukauttaminen käyttäjän tekemien pyyntöjen tai asetusten perusteella. Käyttäjät voivat itse määritellä ominaisuuksiat liittyen Schibstedin tarjoamiin palveluihin, kuten ilmoituksiin, uutiskirjetilauksiin jne. Käyttäjät voivat myös tallentaa, lähettää ja julkaista palvelussa sisältöä, kuten luokiteltuja ilmoituksia , työhakemuksia ja ansioluetteloita. 

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. Käsittelytoimenpiteet, jotka liittyvät tilastolliseen analyysiin tehdään oikeutetun edun nojalla.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla -sivuilla. 

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, tilitiedot (Schibsted tai Oikotie tililtä), käyttäjän luoma sisältö sekä maksu- ja rahoitustiedot.

Käsittelyn tarkoitus 4:  Schibsted, Oikotie tai Rakentaja tilin sisäänkirjautumisen hallinta

Tarkoituksen selitys: Kaikki käyttäjän tilin perustamiseen, ylläpitoon ja toimitukseen liittyvät käsittelytoimet. Mukaan lukien tietoturva liitännäinen käsittely kuten varmuuskopiointi ja lokitus sekä petosten torjunta. 

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä kirjautumispalvelun toimittamiseksi. Käyttäjillä on kuitenkin milloin tahansa mahdollisuus poistaa käyttäjätilinsä.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja rahoitustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 5: Laskutus ja maksaminen 

Tarkoituksen selitys: Käyttäjien henkilötietojen käsitellään, jotta Schibsted voi varmistaa, että sille maksettujen palvelutilausten ja muiden maksujen maksaminen käy helposti. Schibsted käsittelee henkilötietoja myös maksamattomien saatavien oikeudelliseksi perimiseksi maksuhäiriötapauksissa.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite toimii käsittelyperusteena kaikelle henkilötietojen käsittelylle, joka liittyy laskujen ja maksujen käsittelyyn osana maksuvelvoitteiden normaalia täyttämistä. Oikeutettu etu toimii käsittelyperusteena henkilötietojen käsittelyyn maksun oikeudelliseksi perimiseksi maksuhäiriötapauksissa.

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, koska käsittely on välttämätöntä palvelun toimittamiseksi tai välttämätöntä, jotta Schibsted voi noudattaa lakisääteistä velvoitettaan. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja rahoitustietoja sekä käyttäjistä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 6: Käyttäytymistietojen ja muiden henkilötietojen kerääminen ja analysointi tuotteen ja palvelun parantamiseksi

Tarkoituksen selitys: Schibsted pyrkii jatkuvasti parantamaan palveluita ja tuotteitaan ja myös kehittämään uusia palveluita, joista käyttäjät voisivat pitää. Tämän takia keräämme ja käytämme tietoja, jotka liittyvät käyttäjien käyttäytymiseen palveluissamme. Näitä tietoja käytetään läpi eri palveluidemme. Käytämme tilin tietoja käyttäjätrendien analysointiin, trendien tunnistamiseen ja tilastojen luomiseen käyttäytymisanalyysin perusteella, tiettyjen palvelu- ja tuoteominaisuuksien suorituskyvyn mittaamiseen, palautteen keräämiseen käyttäjäpaneelien ja käyttäjätutkimusten kautta sekä uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien vianmääritykseen ja testaukseen.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla. Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä sekä käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 7:  Tuotteiden sisällön personointiin liittyvät käsittelytoimet 

Tarkoituksen selitys: Personoimme sisältöä, kuten artikkeleita tai suosituksia markkinapaikoilla käyttäjätietojen perusteella, jotta voimme tarjota käyttäjälle merkityksellisemmän käyttäjäkokemuksen. Tämä sisältää uutiskirjeitä, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiin, sijaintikohtaisia push-ilmoituksia sekä suosituksia luokitelluista ilmoituksista, joista käyttäjät saattavat olla kiinnostuneita käyttäjän luoman sisällön tai tallentamien suosikkien  sekä pääteltyjen kiinnostuksen kohteiden perusteella. Räätälöityjä luokiteltuja ilmoituksia voidaan näyttää kauppapaikoissa, tai muissa Schibsted-palveluissa. Käytämme näitä tietoja myös aggregoitujen  tilastojen tarjoamiseksi yritysasiakkaillemme kauppapaikoilla, jotta he saavat käsityksen luokitellun mainoksensa tavoitettavuudesta.

Käsittelyperuste: Räätälöityjen tuotteiden ja palvelujen toimittamisen käsittelyperusteena toimii sopimusvelvoite.  

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla. 

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, käyttäjän luoma sisältö, käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot, sijaintitiedot ja käyttäjästä johdetut tai päätellyt tiedot.

Käsittelyn tarkoitus 8: Kuluttajille suunnattu markkinointiviestintä 

Tarkoituksen selitys: Teemme räätälöityä ja räätälöimätöntä markkinointia sivustollamme, sovelluksissamme sähköpostitse ja kolmansien osapuolien sivustoilla (kuten Facebookissa ja Googlen palveluissa), mainostaaksemme Schibsted-tuotteita ja -palveluita. Markkinointia tehdään esimerkiksi suoramarkkinoinnin, tuotteiden sisäisten viestien, mainosten ja kampanjoiden sekä verkkomainonnan avulla. Tähän kuuluvat kohdennetut kampanjat ja tarjoukset, markkinointipuhelut ja -ilmoitukset, sähköpostimarkkinointi, markkinointimme vaikuttavuuden mittaaminen, käyttäjätietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa käyttäjien kohdentamiseksi kolmansien osapuolten sivustoille ja käyttäjätietojen jakaminen kolmansien osapuolten kanssa samankaltaisten yleisöjen luomiseksi kolmansien osapuolten sivustoille.   

Käsittelyperuste: Käsittelyperuste on käyttäjän suostumus tai kirjautuneille käyttäjille asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu. 

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla tai suoraan sähköposti- tai tekstiviesteissä olevien linkkien kautta. Käyttäytymistietojen käsittelyn markkinoinnin kohdentamiseen sekä markkinoinnin Facebookin ja Googlen palveluissa voi kieltää evästeasetuksista. Käsitellyt tietotyypit:  Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat)).

Käsittelyn tarkoitus 9: Turvallisuuteen, petostentorjuntaan ja väärinkäytöksiin liittyvät käsittelytoimet:

Tarkoituksen selitys: Lokien, maksutapahtumamien ja muun käyttäytymisen analysointi, varmistaaksemme palveluiden vakauden ja Schibstedin tallentamien tietojen turvallisuuden sekä varmistaaksemme esimerkiksi käyttöehtojemme noudattamisen esimerkiksi käyttäjien hyväksyttävään käyttäytymiseen kauppapaikoilla. Tähän kuuluvat myös petosten ja rikollisen käyttäytymisen estäminen ja tunnistaminen kauppapaikoillamme tarkistaessamme luokiteltuja ilmoituksia ja käyttäjien välisiä viestejä. Voimme myös luovuttaa tietoja viranomaisille kuten vero-, tulli- tai ruokaviranomaisille, poliisille tai oikeudenkäynnin osapuolille kun vastaanotamme juridisesti meitä sitovan tietopyynnön (esimerkiksi luovuttaa käyttäjien välinen viestihistoria). Riitojen ratkaisemiseksi ja petosten torjumiseksi kauppapaikkamme voivat myös luovuttaa käyttäjän luomaa sisältöä, joka on aiemmin ollut julkista (mutta jota on sittemmin muutettu tai joka on poistettu) riidan toiselle osapuolelle

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu ja lakisääteinen velvoite varmistaa tietoturvallisuus ja luovuttaa tietoja viranomaisille

Hallinta: Käyttäjät eivät voi hallinta tietojenkäsittelyä näihin tarkoituksiin, koska käsittely on ratkaisevan tärkeää palvelujemme turvallisuuden varmistamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, maksu- ja rahoitustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä, kolmansilta osapuolilta saatuja tietoja, käyttäjästä johdettuja tai pääteltyjä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Käsittelyn tarkoitus 11: B2B-myyntiin, -ostoon ja -markkinointiin liittyvä asiakastietojen käsittely

B2B-asiakastietojen käsittelylle on oma tietosuojakäytäntönsä. Se löytyy täältä

Käsittelyn tarkoitus 12: Asuntoihin liittyvät ilmoitukset 

Tarkoituksen selitys: Schibsted työskentelee yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa, jotka voivat sijoittaa ilmoituksia asunnoista ja kiinteistöistä, joiden myynnistä he vastaavat. Lisätietoja tästä käsittelyn tarkoituksesta on täällä.

Käsittelyperuste: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä palvelun toimittamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Asuntoilmoituksessa olevat tiedot.

Käsittelyn tarkoitus 13: Yleisösegmentointi kohdennettujen  mainosprofiilien, tuotepersonoinnin, henkilökohtaisen markkinoinnin ja tuoteparannusten tarjoamiseksi

Tarkoituksen selitys: Käytämme tietojasi luodaksemme mainos-, markkinointi- ja tuotesegmenttejä, jotka perustuvat demografia tietoihin, sijaintiin ja käyttäytymistietoihin. Tarjoamme mainostajille myös asiakaslistojen vertailu-tuotteen, johon mainostaja voi ladata asiakasluettelonsa, ja jota vertaamme Schibsted-/ Oikotie-tilien käyttäjiin mainostarkoituksessa. 

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä palveluiden asetukset-sivuilla. .

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat).

Käsittelyn tarkoitus 14: Evästeiden asettaminen ja evästetietojen käyttö.

Tarkoituksen selitys: Evästeitä, laitetunnisteita tai muita tietoja vastaavia tietoja, jotka voidaan tallentaa tai joita voidaan käyttää laitteeltasi, käsitellään tietosuoja- ja evästekäytännössämme mainittuihin tarkoituksiin. 

Käsittelyperuste: Suostumus sellaisena kuin se on määritelty sähköistä viestintää koskevan tietosuojadirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa . Suomessa suostumus kerätään sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaisesti. Schibsted Suomi käyttää evästeiden hallinnassa kansainvälisen mainonnan itsesääntelyjärjestö IAB:n ns. ‘Transparency and Consent Framework:ia’. Evästeiden avulla kerättyjen, henkilötietojen myöhempää käsittelyä sääntelee yleinen tietosuoja-asetus, ja tämä käsittely ja sen perusteet on kuvattu tällä sivulla käyttötarkoitusten yhteydessä. 

Hallinta: Evästeiden sijoittamista voidaan hallita laitteesi selainasetuksista sekä sivuston alalaidasta tai sovelluksen asetuksista löytyvän ‘evästeasetukset’ -linkin  kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä käytetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Verkkomainontaan liittyvä tietojenkäsittely

Schibsted näyttää sivustoillaan ja sovelluksissaan mainoksia. Näytettäessä mainoksia verkkopalveluissa käsittelemme henkilötietoja kohdentaaksemme mainontaa käyttäjillemme. Alla olevissa tiedoissa olemme jakaneet tämän yleisen käsittelytarkoituksen useampiin käsittelyyn liittyviin tarkoituksiin. Kaikki nämä tarkoitukset ovat olennainen osa verkkomainontaan nojaavaa liiketoimintaamme. Seuraavat käsittelyn tarkoitukset ja perusteet koskevat henkilötietojen käsittelyä verkkomainontaan silloin kun Schibsted Suomi on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Lisätietoja siitä, miten mainoskumppanimme käyttävät dataa verkkomainonnassa saat evästeasetusten kautta.

Käsittelyn tarkoitus 15: Tavallisten mainosten, kuten asiayhteyteen liittyvien mainosten, valinta

Tarkoituksen selitys: Mainoksia voidaan näyttää sinulle kontekstin perusteella, kuten tarkastelemasi sisällön, käyttämäsi sovelluksen,

likimääräisen sijaintisi ja maakohtaisen sijaintisi tai laitetyyppisi (mobiililaite, tabletti tai tietokone) perusteella.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Tavallisten mainosten kohdalla käyttäjille ei tarjota hallintamahdollisuutta, koska se poistaisi Schibstedin kyvyn rahoittaa sinulle tarjottavia verkkopalveluita digitaalisen mainonnan kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Mainosasetusten huomioimiseen käytetään profiilin perustietoja ja tilin tietoja sekä käyttäytymis ja teknisiä tietoja. Mainossisällön toimittamiseen käytetään käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 16: Personoitujen  mainosten valinta.

Tarkoituksen selitys: Sinulle voidaan näyttää räätälöityjä mainoksia iän, sukupuolen, sijainnin tai kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu.

Hallinta: Käyttäjä voi hallita tätä käsittelyä sivustojen alalaidasta ja sovellusten asetuksista löytyvän ‘mainosasetukset’- linkin kautta. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat. Jos käyttäjä kieltäytyy kaikista älymainoksiin liittyvistä valinnoista , hänelle näytetään vain kontekstiin liittyviämainoksia (katso käsittelyn tarkoitus 15). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja. 

Käsittelyn tarkoitus 17: Mainosten suorituskyvyn mittaaminen

Tarkoituksen selitys: Näkemiesi tai käyttämiesi (esim. kun klikkaat mainosta) mainosten suorituskykyä ja vaikuttavuutta voidaan mitata.  

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota hallintamahdollisuutta koska digitaalista mainontaa ei ole mahdollista myydä mainostajille ilman mainosten suorituskyvyn mittaamista. Näistä mainospalveluista saatavat tulot ovat ratkaisevan tärkeitä Schibstedin tarjoamille palveluille.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, mainonnan vaikuttavuustietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja. Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 18: Mainostuotteiden kehittäminen ja parantaminen.

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää olemassa olevien järjestelmien ja ohjelmistojen parantamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Tälle käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintaa.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 19: Tietoturva, väärinkäytösten ehkäisy ja ja mainostuotteiden virheiden korjaaminen

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää petollisen toiminnan seurantaan ja estämiseen sekä varmistamaan järjestelmien ja prosessien moitteeton ja turvallinen toiminta.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjät eivät voi hallinta tietojenkäsittelyä näihin tarkoituksiin, koska käsittely on tärkeää palvelun turvallisuuden ja jatkuvuuden takaamiseksi. 

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilin tietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS-tietoihin tai IP-osoitteeseen perustuvat). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistavia tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 20: Mainosten estoa koskeva käsittely

Tarkoituksen selitys: Jos selaimesi tai sen apuohjelma yrittää estää kaiken mainossisällön, käsittelemme tietojasi, jotta voimme havaita mainonnnanesto-ohjelmiston ja varmistaa, että mainokset ohjelmistosta huolimatta näkyvät palvelussa.

Käsittelyperuste: Oikeutettu etu

Hallinta: Käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintamahdollisuutta. Mainokset ovat olennainen osa palvelujemme liiketoimintamallia, joten mainosten estäminen estää Schibstediä saamasta kohtuullista korvausta palveluista, joita tarjoamme käyttäjille edullisesti tai ilmaiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (IP-osoitteeseen perustuva). 

Jos sinulla on kysyttävää kyseisistä käsittelyn tarkoituksista ja niiden käsittelyperusteista, ota yhteys Schibstedin tietosuojatiimiin tällä yhteydenottolomakkeella. Schibsted on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin 30 päivän kuluessa.

Lue lisää...