Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperustat – täydelliset tiedot

Johdanto

Tässä asiakirjassa, joka on osa Schibsted Suomen tietosuoja- ja evästekäytäntöä, kuvataan tarkoitukset, joita varten Schibsted kerää ja käsittelee henkilötietojasi ollessasi vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa.

Tässä kuvataan myös oikeusperustat, joiden nojalla käsittely toteutetaan. ”Oikeusperusta” on oikeudellisesti määritelty syy siihen, miksi Schibsted uskoo saavansa kerätä ja käyttää tietyntyyppisiä tietoja tiettyihin tarkoituksiin. Tarkastelemme näitä oikeusperustoja säännöllisesti sekä käyttäjiltä, viranomaisilta että liikekumppaneiltamme saadun palautteen perusteella. 

Jos olet eri mieltä jonkin oikeusperustan käyttämisestä henkilötietojen keräämiseen ja käsittelyyn, voit tuoda sen Schibstedin tietosuojatiimin tietoon tällä yhteydenottolomakkeella Yhteinen lomake Schibsted Suomelle. Olemme sitoutuneet vastaamaan kaikkiin tällaisiin kyselyihin mahdollisimman nopeasti ja aina 30 päivän kuluessa.

Saat lisätietoja suostumuksen ja oikeutetun edun määritelmistä Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilta. Niissä tapauksissa, joissa Schibsted käyttää oikeutettua etua, olemme arvioineet oikeutettua etua varmistaaksemme, että olemme toteuttaneet toimenpiteet, joilla Schibstedin oikeutetut edut ja palvelujemme käyttäjien oikeudet ja vapaudet voidaan tasapainottaa oikeudenmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn yleiset tarkoitukset, oikeusperustat ja henkilötietojen luokat

Käsittelyn tarkoitus 1: Yleinen palvelu ja tuotteiden toimitus

Tarkoituksen selitys:  Liiketoimintamme päätarkoituksena on toimittaa tuotteita ja palveluita käyttäjillemme. Tämä pitää sisällään verkkosivustojen toiminnan, palveluun liittyvän sisällön ja toimintojen toimittamisen, sekä kaikkien verkkotuotteiden tai fyysisten tuotteiden ja palvelujen toimittamisen, joita vierailijat ja käyttäjät ovat pyytäneet. 

Oikeusperusta: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä palvelun toimittamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot sekä käyttäjän antamat tiedot. 

Käsittelyn tarkoitus 2: Asiakaspalvelu ja -toiminnot

Tarkoituksen selitys: Yleistä palvelua ja tuotteen toimitusta varten tarjoamme myös asiakaspalvelua ja erilaisia asiakaspalvelutoimintoja. Tähän sisältyy yhteydenpito käyttäjiimme, jotka ottavat meihin yhteyttä puhelimitse, sähköpostitse ja chat-työkaluilla asiakaspalveluun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Asiakaspalveluun ja asiakaspalvelutoimintoihin kuuluvat myös asiakaskontaktien tietojen tallentaminen teksti- ja äänitallenteisiin sekä tiedot kunkin tapauksen ratkaisuista. Käytämme henkilötietoja myös lähettääksemme käyttäjille räätälöityjä tarjouksia osana kanta-asiakasohjelmien jäsenyyttä. Käytämme tietoja myös asiakaspalvelumme parantamiseen ajan mittaan prosessilla, jossa asiakaskyselyt kootaan anonyymeiksi tiedoiksi, jotta Schibsted voi mitata asiakaspalvelunsa tehokkuutta. Henkilötietoja käytetään näin ollen tilastotietojen luomiseen, joita hyödynnetään analysoitaessa käyttäjien ja Schibsted-yrityksen (esim. Oikotie tai Tori) työkaluja/henkilökuntaa. Tällä tavoin voidaan selvittää tapoja, joilla kyseinen yritys voi parantaa asiakaspalvelua ja itse tuotetta.

Oikeusperusta: Asiakastiedustelujen käsittelyn oikeusperustana on sopimusvelvoite. Jäsenohjelmiin liittyvän käsittelyn oikeusperustana toimii oikeutettu etu. Se toimii oikeusperustana myös asiakaspalvelun parantamiselle ajan myötä sekä palvelun toimintojen ja sisällön personoinnille.

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla. 

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, pääteltyjä tietoja käyttäjistämme sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot).

Käsittelyn tarkoitus 3: Palvelun ja tuotteiden mukauttaminen

Tarkoituksen selitys: Palvelun mukauttaminen, jotta se vastaa paremmin käyttäjän tarpeita, sekä käyttäjän suoraan pyytämät mukautukset. Käyttäjät määrittävät ominaisuudet Schibstediltä vastaanottamiinsa palveluihin, kuten ilmoituksiin, tuotteeseen liittyvät uutiskirjetilauksiin jne. Käyttäjät voivat myös lähettää palveluun sisältöä, kuten luokiteltuja mainoksia, työhakemuksia ja ansioluetteloita. 

Oikeusperusta: Sopimusvelvoite

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla. 

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, tilitiedot (Schibsted-tililtä), käyttäjän luoma sisältö sekä maksu- ja rahoitustiedot.

Käsittelyn tarkoitus 4: Tori- tai Oikotie-tilin sisäänkirjautumisen hallinta

Tarkoituksen selitys: Kaikki käyttäjän tilin perustamiseen, ylläpitoon ja toimitukseen liittyvät käsittelytoimet.

Oikeusperusta: Sopimusvelvoite

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä kirjautumispalvelun toimittamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, maksu- ja rahoitustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä pääteltyjä tietoja käyttäjistämme.

Käsittelyn tarkoitus 5: Laskutus ja maksaminen 

Tarkoituksen selitys: Käyttäjien henkilötietojen käsitellään, jotta Schibsted voi varmistaa, että sille maksettujen palvelutilausten ja muiden maksujen maksaminen käy helposti. Schibsted käsittelee henkilötietoja myös maksujen perimiseksi oikeudellista kautta maksuhäiriöiden tapauksessa.

Oikeusperusta: Sopimusvelvoite toimii oikeusperustana kaikelle laskujen ja maksujen käsittelylle, joka suoritetaan osana maksuvelvoitteiden normaalia sopimusperusteista täyttämistä. Oikeutettu etu toimii oikeusperustana henkilötietojen käyttöön maksun perimiseksi oikeudellista kautta maksuhäiriöiden tapauksessa.

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, koska käsittely on ehdottoman välttämätöntä palvelun toimittamiseksi tai välttämätöntä, jotta Schibsted voi noudattaa lakisääteistä velvoitettaan. On Schibstedin oikeutetun edun mukaista varmistaa, että sille maksettavat velat suoritetaan.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, maksu- ja rahoitustietoja sekä pääteltyjä tietoja käyttäjistämme.

Käsittelyn tarkoitus 6: Käyttäytymistietojen ja muiden henkilötietojen kerääminen ja analysointi tuotteen ja palvelun parantamiseksi

Tarkoituksen selitys: Käyttäjätietojen kerääminen ja käsittely, mukaan lukien käyttäjien käyttäytymisen analysointi sivustoillamme, tilitietojen käyttäminen käyttäjätrendien analysointiin, trendien tunnistaminen ja tilastojen luominen käyttäjien käyttäytymisanalyysin perusteella, tiettyjen palvelu- ja tuoteominaisuuksien suorituskyvyn mittaaminen, palautteen kerääminen käyttäjäpaneelien ja käyttäjätutkimusten kautta sekä uusien tuotteiden ja tuoteominaisuuksien vianmääritys ja testaus.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu.

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä sekä pääteltyjä tietoja käyttäjistämme.

Käsittelyn tarkoitus 7:  Tuotteiden sisäisiin mukautuksiin liittyvät käsittelytoimet 

Tarkoituksen selitys: Mukautamme sisältöä, kuten uutisartikkeleita tai suosituksia kauppapaikoilla käyttäjätietojen perusteella, jotta voimme tarjota käyttäjälle merkityksellisemmän käyttäjäkokemuksen. Tämä sisältää uutisia ja toimituksellista sisältöä, joka perustuu maantieteelliseen sijaintiin, IP-osoitteisiin ja käyttäjän mieltymyksiin sekä samankaltaiseen yleisöön (sisällön räätälöinti sen perusteella, millaisesta sisällöstä ne henkilöt ovat kiinnostuneet, joilla on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita kuin sinulla), toimituksellisia uutiskirjeitä, jotka perustuvat kiinnostuksen kohteisiin, sijaintikohtaisia push-ilmoituksia sekä suosituksia luokitelluista mainoksista, joista käyttäjät saattavat olla kiinnostuneita käyttäjän kirjoittamien tietojen sekä pääteltyjen kiinnostuksen kohteiden perusteella. Räätälöityjä luokiteltuja mainoksia voidaan näyttää kauppapaikassa, Schibsted-palveluissa tai kolmansien osapuolten palveluissa, kuten Facebookissa.  Käytämme näitä tietoja myös yhdistettyjen tilastojen tarjoamiseksi ammattimaisille asiakkaillemme kauppapaikoilla, jotta he saavat käsityksen luokitellun mainoksensa tavoitettavuudesta.

Oikeusperusta: Räätälöityjen tuotteiden ja palvelujen toimittamisen oikeusperustana toimii sopimusvelvoite.  

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla.

Käsitellyt tietotyypit: Profiilin perustiedot, käyttäjän luoma sisältö, käyttäytymistiedot ja tekniset tiedot, sijaintitiedot ja päätellyt tiedot käyttäjistämme.

Käsittelyn tarkoitus 8: Kuluttajille suunnattu markkinointiviestintä 

Tarkoituksen selitys: Tarjoamme sivustollamme ja sovelluksissamme sekä räätälöityä että räätälöimätöntä markkinointisisältöä mainostaaksemme asiaankuuluvia Schibsted-tuotteita ja -palveluita esimerkiksi suoramarkkinoinnin, tuotteiden sisäisten viestien, mainosten ja kampanjoiden sekä kolmansien osapuolten sivustojen mainosten kautta. Tähän kuuluvat kohdennetut kampanjat ja tarjoukset, markkinointipuhelut ja -ilmoitukset, sähköpostimarkkinointi, markkinointimme vaikuttavuuden mittaaminen, asiakasluetteloiden jakaminen kolmansien osapuolten kanssa käyttäjien kohdentamiseksi kolmansien osapuolten sivustoille ja asiakasluetteloiden jakaminen kolmansien osapuolten kanssa samankaltaisten yleisöjen luomiseksi kolmansien osapuolten sivustoille.   

Oikeusperusta: Oikeusperustana toimii suostumus. 

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla tai linkkien kautta, jotka sisältyvät suoramarkkinoinnin sähköpostiviesteihin tai tekstiviesteihin. Schibsted noudattaa myös kaikkia puhelimitse tai postitse tapahtuvan suoramarkkinoinnin kieltoja, jotka käyttäjät ovat tehneet kansallisille viranomaisille.

Käsitellyt tietotyypit:  Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, pääteltyjä tietoja käyttäjistämme sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-osoitetiedot).

Käsittelyn tarkoitus 9: Turvallisuuteen, petostentorjuntaan ja väärinkäytöksiin liittyvät käsittelytoimet:

Tarkoituksen selitys: Lokitoiminnan, tapahtumatoiminnan ja muun käyttäytymisen analysointi, jotta voimme varmistaa palvelujemme vakauden ja Schibstedin tallentamien tietojen turvallisuuden sekä varmistaa esimerkiksi käyttäjäkäytäntöjämme ja käyttöehtojemme noudattamisen esimerkiksi käyttäjien hyväksyttävään käyttäytymiseen liittyen keskustelu- ja kommenttifoorumeilla. Tähän kuuluvat myös petosten ja pahantahtoisen käyttäytymisen estäminen ja tunnistaminen kauppapaikoillamme tarkistaessamme luokiteltuja mainoksia ja käyttäjien välisiä viestejä.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu ja oikeudellinen velvoite varmistaa tietojen turvallisuus

Hallinta: Tuote ei tarjoa valintaan perustuvaa hallintaa kyseisille toiminnoille. Schibsted ei yleensä anna käyttäjien vetäytyä tästä käsittelystä, koska se on ratkaisevan tärkeää kaikkien palvelujemme turvallisuuden suojaamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, maksu- ja rahoitustietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja, käyttäjän luomaa sisältöä, pääteltyjä tietoja käyttäjistämme sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot).

Käsittelyn tarkoitus 11: B2B-myyntiin, -ostoon ja -markkinointiin liittyvä asiakastietojen käsittely

B2B-asiakastietojen käsittelylle on oma tietosuojakäytäntönsä.

Käsittelyn tarkoitus 12: Asuntoihin liittyvä mainonta

Tarkoituksen selitys: Schibsted työskentelee yhteistyössä kiinteistönvälittäjien kanssa, jotka voivat sijoittaa mainoksia asunnoista ja kiinteistöistä, joiden myyntiä he edistävät. Lisätietoja tästä käsittelyn tarkoituksesta on täällä.

Oikeusperusta: Sopimusvelvoite. 

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, sillä käsittely on ehdottoman välttämätöntä palvelun toimittamiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Asuntomainoksessa olevat tiedot.

Käsittelyn tarkoitus 13: Yleisösegmentointi räätälöityjen mainosprofiilien, tuotteen räätälöimisen, henkilökohtaisen markkinoinnin ja tuoteparannusten tarjoamiseksi

Tarkoituksen selitys: Käytämme tietojasi luodaksemme mainos-, markkinointi- ja tuotesegmenttejä, jotka perustuvat demografisiin tietoihin, sijaintiin ja käyttäytymistietoihin. Tarjoamme mainostajille myös CRM-yhteensopivan tuotteen, johon mainostaja voi ladata asiakasluetteloita, jotka vastaavat Tori-/Oikotie-tilien käyttäjiä. 

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot).

Käsittelyn tarkoitus 14: Evästeiden asettaminen ja evästetietojen käyttö.

Tarkoituksen selitys: Evästeitä, laitetunnisteita tai muita tietoja voidaan tallentaa tai käyttää

laitteellasi tietosuoja- ja evästekäytännössämme esitettyihin tarkoituksiin. Käyttäjät voivat estää evästeet ja vastaavat tekniikat hallitsemalla selaimen asetuksia. Lisätietoja evästeistä löytyy tietosuoja- ja evästekäytännöstä. 

Oikeusperusta: Suostumus sellaisena kuin se on määritelty sähköistä viestintää koskevan tietosuojadirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa Suomessa. Suomessa suostumus saadaan Suomen evästeitä koskevan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen myöhempää käsittelyä sääntelee yleinen tietosuoja-asetus, ja se kuuluu muiden tässä taulukossa kuvattujen käsittelytoimien piiriin.

Hallinta: Evästeiden sijoittamista voidaan hallita laitteesi selainasetuksista.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä käytetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Verkkomainontaan liittyvä tietojenkäsittely

Schibsted näyttää sivustoillaan ja sovelluksissaan mainoksia. Näytettäessä mainoksia verkkokontekstissa käsittelemme henkilötietoja kohdentaaksemme mainontaa käyttäjillemme. Alla olevissa tiedoissa olemme jakaneet tämän yleisen ja korkeatasoisen tarkoituksen useisiin asiaankuuluviin tarkoituksiin. Kaikki nämä tarkoitukset ovat olennainen osa verkkomainontaa koskevaa liiketoimintaamme. 

Käsittelyn tarkoitus 15: Perusmainosten, kuten asiayhteyteen liittyvien mainosten, valinta

Tarkoituksen selitys: Mainoksia voidaan näyttää sinulle kontekstin perusteella, kuten tarkastelemasi sisällön, käyttämäsi sovelluksen, likimääräisen sijaintisi ja maakohtaisen sijaintisi tai laitetyyppisi (mobiililaite, tabletti tai tietokone) perusteella.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Tilannekohtaisten mainosten kohdalla käyttäjille ei tarjota valintaan perustuvaa hallintaa, koska se poistaisi Schibstedin kyvyn rahoittaa uutisiaan ja muita sinulle tarjottavia verkkopalveluita digitaalisen mainonnan kautta.

Käsitellyt tietotyypit: Mainosasetustietojen saamiseen käytetään profiilin perustietoja ja tilitietoja, ja mainossisällön toimittamiseen käytetään käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja.

Käsittelyn tarkoitus 16: Räätälöityjen mainosten valinta.

Tarkoituksen selitys: Sinulle voidaan näyttää räätälöityjä mainoksia iän, sukupuolen, sijainnin tai kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu.

Hallinta: Tämä käsittely on käyttäjien hallittavissa asiaankuuluvien palveluiden asetussivulla.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot). Jos käyttäjä poistaa kaikki hallintaa koskevat valinnat käytöstä, hänelle näytetään vain tilannekohtaisia mainoksia (katso käsittelyn tarkoitus 15). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistetietoja. 

Käsittelyn tarkoitus 17: Mainosten suorituskyvyn mittaaminen

Tarkoituksen selitys: Näkemiesi tai käyttämiesi mainosten suorituskykyä ja vaikuttavuutta voidaan mitata. 

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Käyttäjille ei tarjota hallintaa, koska digitaalista mainontaa ei ole mahdollista myydä mainostajille ilman mainosten suorituskyvyn mittaamista. Näistä mainospalveluista saatavat tulot ovat ratkaisevan tärkeitä Schibstedin tarjoamille palveluille.

Käsitellyt tietotyypit: Käsittelyssä käytetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja ja teknisiä tietoja. Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistetietoja.

Käsittelyn tarkoitus 18: Mainostuotteiden kehittäminen ja parantaminen.

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää olemassa olevien järjestelmien ja ohjelmistojen parantamiseen sekä uusien tuotteiden kehittämiseen.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Tälle käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintaa.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäjän käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistetietoja.

Käsittelyn tarkoitus 19: Tietoturvan varmistaminen, petosten estäminen ja mainostuotteiden virheiden korjaaminen

Tarkoituksen selitys: Tietojasi voidaan käyttää petollisen toiminnan seurantaan ja estämiseen sekä varmistamaan järjestelmien ja prosessien moitteeton ja turvallinen toiminta.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Tätä varten ei ole käyttäjälle suunnattua hallintaa, koska tietoturva ja petosten ehkäiseminen eivät ole toiminto, josta käyttäjät voivat kieltäytyä ilmeisistä syistä.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, tilitietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (GPS- tai IP-tiedot). Mainostajille tai muille kolmansille osapuolille ei jaeta käyttäjän nimeä, sähköpostiosoitetta, osoitetta tai muita vastaavia tunnistetietoja.

Käsittelyn tarkoitus 20: Mainosten estoa koskeva käsittely

Tarkoituksen selitys: Jos selaimesi tai sen apuohjelma yrittää estää kaiken mainossisällön, tämä käsittely havaitsee kyseisen toiminnan ja varmistaa, että mainokset näkyvät palvelussa.

Oikeusperusta: Oikeutettu etu

Hallinta: Tälle käsittelylle ei tällä hetkellä ole käyttäjälle suunnattua hallintaa. Mainokset ovat olennainen osa palvelujemme liiketoimintamallia, joten mainosten estäminen estää Schibstediä saamasta kohtuullista korvausta palveluista, joita tarjoamme käyttäjille edullisesti tai ilmaiseksi.

Käsitellyt tietotyypit: Tässä käsittelyssä hyödynnetään profiilin perustietoja, käyttäytymistietoja, teknisiä tietoja sekä sijaintitietoja (IP-osoite). 

Jos sinulla on kysyttävää kyseisistä käsittelyn tarkoituksista ja niiden oikeusperustoista, ota yhteys Schibstedin tietosuojatiimiin tällä yhteydenottolomakkeella. Schibsted on sitoutunut vastaamaan kysymyksiin 30 päivän kuluessa.

Lue lisää...