Avansert målretting av annonser

Hvordan annonsører når en spesifikk brukergruppe i Schibsteds tjenester

All reklame har som mål å treffe det riktige publikummet for sine produkter, men de fleste annonser på nett er ikke tilpasset enkeltpersoner. De er som oftest matchet til kategorier av sannsynlig interesserte eller mulige demografiske kjennetegn.

Demografisk målretting

På bakgrunn av informasjon brukerne gir oss, for eksempel når de oppretter en Schibsted-konto, kan vi målrette for alder og kjønn. Schibsted benytter automatiske systemer for å analysere brukeratferd opp mot grupper med bestemte demografiske trekk ved hjelp av teknikker som algoritmer.

Algoritmene gir større rekkevidde til nettbaserte reklamekampanjer som har større appell hos spesifikke demografiske grupper. De automatiserte algoritmene oppretter et publikum som ligner andre brukere med Schibsted-konto, som har oppgitt kjønn og/eller aldersgruppe i sin profil. Likhetene er basert på brukeratferd på Schibsteds nettsteder og apper de siste 28 dagene.

De viktigste tingene som blir vurdert for brukere med spesifikke demografiske trekk sammenlignet med grupper Schibsted ikke har noen oppgitte kjennetegn for, er:

Interessebasert målretting

Interessebasert målretting er innsamling av data om hvordan en bestemt enhet eller innlogget bruker oppfører seg og handler på tvers av nettsteder og mobilapplikasjoner over tid. Schibsted samler kun data fra nettsteder og apper vi selv eier eller administrerer, og viser annonser kun innenfor disse tjenestene. Vi kjøper hverken data eller brukere fra tredjepartsselskap for å øke våre egne interessegrupper.

Vi tror at våre brukere har større interesse av annonser som har tilknytning til deres seneste besøk og aktivitet på våre nettsteder og apper. Derfor er kategorier basert på interesse et glidende gjennomsnitt av en brukers interesser. Det innebærer at de endrer seg basert på den enkeltes nylige aktivitet. Ettersom det kun baserer seg på de siste 28 dagene, vil en persons tilknytning til en spesifikk interessekategori forvitre over tid. Med andre ord vil interessekategoriene gradvis bli mindre relevante for en bestemt bruker, dersom vedkommende ikke lenger viser aktiv interesse innenfor kategorien.

Kategoriene strekker seg over et bredt utvalg tema, som reise, mote, oppussing eller sportsinteresser; vi har ingen kategorier for bare en liten gruppe mennesker.

Vi bruker et lite utvalg kriterier for disse gruppene:

Når en viss aktivitetsgrense er nådd, kan brukeren komme til å se annonser som er tilpasset til de respektive interessekategoriene. Etterhvert som brukeraktiviteten i Schibsteds tjenester øker, kan annonsesystemet blir flinkere til å forutse hva slags interesser en bruker har, og øke relevansen for de annonsene vedkommende ser.

Annonsører kan be om å få opprettet skreddersydde interessekategorier utover de standard-kategoriene Schibsted administrerer. Det kan for eksempel hende at de ønsker å kun vise annonser til de som har besøkt en bestemt del av et Schibsted-nettsted, eller som har brukt et bestemt søkeord.

Sannsynlig interesse

Det er sannsynlig at grupper med lignende brukeratferd har lignende interesser eller kjøpsmønstre. Predictive or prospect targeting bruker teknikker som algoritmer for å skape store målgrupper basert på en mindre gruppe med lignende kjennetegn.

Algoritmene analyserer sammenstillingen og kjennetegnene til kjernepublikumet vi ønsker å nå, for å finne flere brukere som har de samme trekkene eller atferdsmønstrene.

De viktigste tingene vi vurderer for brukere med spesifikke trekk sammenlignet med mulige brukergrupper, er:

Matchende brukergrupper

Annonsører kan opprette skreddersydde målgrupper basert på egne kundelister med e-postadresser og/eller telefonnummer. I disse tilfellene bruker Schibsted automatiserte digitale plattformer til å matche disse kundelistene med e-postadresser og telefonnummer som er oppgitt i Schibsted-kontoer. Dersom det er en match, vil plattformen legge denne Schibsted-kontoen til den skreddersydde målgruppen. Denne grupperingen brukes ikke til noe annet enn å vise annonser på vegne av annonsøren. Schibsteds vilkår pålegger annonsørene å ha lovmessig grunnlag for å bruke dataene du har gitt dem for å matche brukergrupper. Vi bruker ikke skreddersydde målgrupper til andre formål.

 

Les mer…