Regler for oppbevaring av data, Schibsted Norge – alle detaljer

I Schibsted er utgangspunktet for all behandling av personopplysninger at vi ikke oppbevarer brukernes personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet som opplysningene ble innhentet  for. Det betyr at når vi ikke lenger har et gyldig og relevant formål, sletter vi opplysningene. Vi sørger alltid for at disse formålene er kommunisert til våre brukere, og at behandlingsgrunnlagene er etablerte og vurdert som lovlig av oss før behandlingen starter.  

Vårt utgangspunkt kan forklares nærmere i fem ulike hovedregler:

  1. Vi lagrer data knyttet til brukeres atferd og interesser samt teknisk data (f.eks. IP-adresse) for å vise tilpasset reklame (Schibsteds annonsetjenester) i 30 dager eller mindre.
  2. Vi lagrer atferds- og teknisk data for produktforbedring- og utvikling, måle effekten reklameannonser, personalisert innhold, sikkerhetslogger og for å måle ytelsen og stabiliteten til våre tjenester i 18 måneder eller mindre. For statistikk- og analyseformål oppbevarer vi slike data i 36 måneder.
  3. Vi lagrer data om brukeres atferd og interesser samt teknisk data for å markedsføre Schibsteds egne tjenester i 15 måneder eller mindre.
  4. Posisjonsdata lagres for reklame (Schibsteds annonsetjenester), markedsføring av Schibsteds egne tjenester eller for å tilby lokale innholdsfunksjoner i 30 dager eller mindre. For produktutviklingsformål lagrer vi slike posisjonsdata i maksimalt 125 dager. 
  5. Vi lagrer profilinformasjon knyttet til brukeres Schibsted-konto så lenge brukeren har et aktivt abonnement eller så lenge de bruker kontoen til å få tilgang til en våre tjenester de tre siste årene. Brukerprofiler som har vært inaktive i 3 år eller mer vil bli slettet. Kjøp og betalinger, ordrer og finansiell informasjon lagres så lenge brukeren er en Innlogget Kunde (definert nedenfor) og videre i henhold til lovpålagte krav som stilles til vår virksomhet (feks krav etter bokføringsloven).

Vi har vurdert hver enkelt oppbevaringsperiode nøye. De ulike periodene bestemmes av blant annet behandlingsformålet, hvilke datakategorier behandlingen gjelder samt hvilken kategori av brukere behandlingen er knyttet til. I tabellen nedenfor har vi forklart dette nærmere. Der definerer vi også de ulike brukergruppene slik: 

  • «Abonnementskunde» er en bruker som har Schibsted-konto og som for tiden betaler for et abonnement på en av våre tjenester. Definisjonen gjelder også 1 år etter at abonnementet har utløpt. 
  • «Innlogget kunde» er en bruker med en Schibsted-konto som ikke er en Abonnementskunde for øyeblikket og heller ikke har vært det det siste året. En «Innlogget kunde» har derimot tilgang til alt innhold som ikke krever abonnement via Schibsted-kontoen sin.
  • «Besøkende kunder» viser til enhver annen person som bruker våre tjenester uten et abonnement samt bruker funksjoner i våre tjenester uten å logge inn med en Schibsted-konto. Det er nyttig å vite at selv om vi henter inn og behandler data om alle besøkende, blir Besøkende kunder aldri identifiserbare. Disse dataene kan likevel bli sett på som personopplysninger fordi f.eks. IP-adresser, informasjonskapsel-IDer eller annen data som i teorien gjør det mulig å identifisere enkeltpersoner.

Regler for dataoppbevaring etter personopplysningskategorier og formål

Personopplysnings-kategori Bestemte data og formålsbeskrivelse Oppbevaringsregel Begrunnelse
Grunnleggende profilinformasjon Personopplysninger: Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn og andre opplysninger som du legger til profilen din. I noen tilfeller er det nødvendig å registrere fødselsnummer på markedsplassene.

Formålet er relatert til:
- sikre tilgang til våre tjenester- generell levering av tjenestene våre til bestemte, fysiske adresser
- kommunisere tjenesterelatert informasjon til deg som kunde- kommunisere relevante tilbud for Schibsted-tjenester og for tjenester hvor andre behandlingsanvarlige benytter Schibsted-konto
- målrettet reklame
For formålene sikre tilgang til våre tjenester, registre og utføre valg for personvern, etablere din sikre identitet:
- Abonnementskunder: Dataene slettes ikke så lenge du som kunde aktivt betaler for ditt abonnement og så lenge du er en «Abonnementskunde» hos oss.
- Innloggede kunder: Schibsted-kontoen din blir slettet 3 år etter siste aktive handling (knyttet til en tjeneste der du har brukt din Schibsted-konto).
- Besøkende kunder (ikke logget inn): Denne informasjonen blir ikke registrert.

For formålet om å kommunisere relevante tilbud fra Schibsteds tjenester
- Abonnementskunder: Data behandles ikke lengre for dette formålet ett år etter at ditt abonnement på en tjeneste utløper.
- Innloggede kunder: Data for dette formålet kan benyttes så lenge du har en Schibsted-konto og ikke reserverer deg, og slettes ett år etter at du sletter Schibsted-kontoen din
- Besøkende kunder: Data for dette formålet er utilgjengelige hvis ikke du som bruker har gitt samtykke.

Vi henter og bruker profildata fra tredjeparter, som Bisnode, for å rette feil i data vi kontrollerer. Så sletter vi disse dataene innen 30 dager.
Vi oppbevarer grunnleggende profilinformasjonen om deg så lenge et abonnement løper og du har status som «abonnementskunde». Vi trenger den for å oppfylle vår abonnementskontrakt med deg. I denne kontrakten er navn, e-postadresse, postadresse og annen grunnleggende profilinformasjon fra deg de viktigste måtene å identifisere deg som mottaker.

For deg som innlogget kunde bevarer vi din konto i 3 år. Det betyr at vi beholder dine personlige innstillinger, handlinger og preferansehistorikk. Vi gjør det både av sikkerhetshensyn og for å levere en god og effektiv brukeropplevelse, spesielt på markedsplassene.
Kontoinformasjon Personopplysninger: Kontoaktivitet, tilgangsrettigheter for tjenesten, personverninnstillinger, henvendelser til kundestøtte, data om kontosikkerhet (f.eks. passord), osv.

Formålene er relatert til:
- sikre tilgang til våre tjenester - utføre dine valg for personvern for dine personopplysninger

- etablere din sikre identitet og verifiserte kontaktinformasjon for interaksjon med andre brukere av våre tjenester

- brukerdefinert tilpassing av funksjoner i våre tjenester, f.eks. fontstørrelse
Abonnementskunder: Dataene slettes ikke så lenge du aktivt bruker kontoen din.

Innlogget kunde: 3 år fra den datoen du sist logget inn, eller den siste handlingen som innlogget bruker på en tjeneste kontrollert av Schibsted Norge.

Besøkende kunder: Denne informasjonen blir ikke registrert.
Kontoinformasjonen oppbevares så lenge et abonnementet løper og du er en «Abonnementskunde» hos oss. Behandlingen er nødvendig for å oppfylle abonnementskontrakten med deg. I henhold til kontrakten er passordet, personverninnstillingene og data om kontoaktivitet de viktigste verktøyene for å bekrefte og sørge for at personopplysningene dine er sikre.

Du som Innlogget kunde har krav på at vi bevarer din konto i 3 år. Det betyr at vi beholder dine personlige innstillinger, handlinger og preferansehistorikk. Vi gjør det både av sikkerhetshensyn og for å levere en god og effektiv brukeropplevelse, spesielt på markedsplassene.
Kunderservice (Grunnleggende profilinformasjon og Kontoinformasjon) Personopplysninger: Informasjon som samles inn i forbindelse med kundeservice, inkludert tekst og lydopptak av kommunikasjon med deg som bruker, så vel som utførte handlinger relatert til løsningen av saken.

Formålene er relatert til:
- løse bestemte saker tatt opp av deg som bruker
- forbedre kundeservice gjennom analyser av behandlede saker
Korrespondanse med kundeservice i tekstform blir lagret i 3,5 år for alle som kontakter kundeservice.

Lydopptak oppbevares maksimalt 30 dager. Metadata knyttet til Korrespondanse (telefonnummer som ringer inn til Schibsted, lengden på samtalen) blir oppbevart i 1 år.

Data knyttet til kundeservice som gjelder reklamasjoner og gjenleveringer av pakkeleveringer lagres i minimum tre år.
Skriftlig kontakt med kundeservice oppbevares i 3,5 år. Vi bruker din tidligere kontakt med Schibsteds kundeservice for å gi deg en kundetjeneste av høy kvalitet. Vi har satt perioden til 3,5 år for å se historikken for din kontakt med kundeservice inntil og inkludert datoen din hoved-Schibsted-konto eventuelt ble slettet (opptil 3 år siden siste aktive innlogging) og en periode på 6 måneder etterpå.


Lydopptak oppbevares maksimalt i 30 dager. Etter dette har slik informasjon liten relevans for transaksjoner/service-forbedring eller treningsformål.

Telefon-metadata oppbevares i 1 år for å være til hjelp når det oppstår diskusjon mellom kunde og kundeservice, f.eks. om en avbestilling av et abonnement gjort på telefon ble korrekt behandlet eller ikke.

Data knyttet til reklamasjoner og gjenleveringer lagres i minimum tre år for å kunne forberede oss i eventuelle rettstvister.
Informasjon vi mottar fra andre Personopplysninger:

Informasjon i form av Brukergenerert innhold, tips, varsler, forespørsler og tilbakemeldinger vi mottar fra andre brukere eller tredjeparter. I noen tilfeller tilfeller berikes også Brukergenerert innhold fra tredjeparter (f.eks. kredittvurderinger når du søker om lån via våre tjenester).
Lagringsperiode:

Vi lagrer tips og meldinger hvor vi gjøres oppmerksom av andre om uønsket atferd fra brukere eller hvor vi oppdager slik oppførsel selv i en periode på tre år eller lenger når det er nødvendig. om nødvendig. For Innloggede brukere vil data som kommer fra meldinger eller kommunikasjon med kundeservice så lenge brukeren har en aktiv konto.

For våre finansielle tjenester, der vi blant annet legger til rette for at brukere kan innhente lånetilbud fra flere banker samtidig, lagrer vi data i maksimalt tre år.
Personopplysninger vi mottar fra andre lagres i henhold til aktuelle lagringsperionder for å håndheve brukervilkårene til tjenestene våre, samt beskytte brukere mot uønsket atferd.

Kredittvurderinger lagres normalt i tre måneder, idet dette typisk er tidsrommet den aktuelle vurderingen er relevant med hensyn til lånesøknaden kredittvurderingen er blitt innhentet for.
Betalings- og finansiell informasjon Personopplysninger: Kjøpshistorikk og detaljer, inkludert informasjon om spesifikke kjøp og kjøpshistorikk, forfalte og gjennomførte betalinger, betalingsmetoder (f.eks. kortinformasjon, bankinformasjon)


Formål:
- motta nøyaktig og tidsnok betaling for leverte tjenester
- regnskapskontroll og juridiske krav
- gjennomføre kredittsjekker når det er relevant for å sikre betalingssikkerhet ved kjøp av særskilte Schibsted-tjenester
Betalingsinformasjon beholdes i Schibsted-kontoen i 3 år fra transaksjonsdatoen eller fra datoen du som bruker lastet opp og lagret kredittkortet i din Schibsted-konto.

Lover og forskrifter for regnskap og bokføring krever at vi oppbevarer slike opplysninger i 5 år. Dataene blir lagret separat og kun for regnskapsformål.
Gjeldende og ikke-utløpt kortinformasjon og betalingshistorikk som er lagret og brukt i et pågående abonnement, vil ikke bli slettet fra Schibsted-kontoen uten at brukeren gjør dette selv.

Dersom du lagrer kortdetaljer i din Schibsted-konto for enkeltkjøp, vil detaljene bare lagres i 3 år. Det samme gjelder om du endrer kundestatus fra å være Abonnementskunde til Innlogget kunde. Dette er nødvendig for at brukere skal kunne holde oversikt over relevante kjøp som er blitt gjort innenfor løpende treårsperioder.
Brukergenerert innhold Kommentarer på nyhetsartikler, handlinger og svar i konkurranser, innhold generert i nettbaserte spill (f.eks. fantasifotball) samt brukeromtaler og vurderinger. Vi samler også inn tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelser og legger til rette for brukervurderinger- og -omtaler på noen av våre tjenester. På markedsplassene kan brukere sende meldinger til hverandre, og det samles også inn informasjon om annonser som legges ut av brukere, samt jobbsøknader og jobbrelatert informasjon (CV m.v.). I noen tilfeller tilfeller berikes også brukergenerert innhold fra tredjeparter (f.eks. kredittvurderinger når du søker om lån via våre tjenester).Vi behandler også personlige meldinger som er skrevet av senderen og til mottakeren av pakkeleveringer som del av våre leveringstjenester.

Formål:

- Å skape brukerengasjement i våre produkter ved å tilby interaktive funksjoner, slik som kommentarfelt, direkte meldinger mellom brukere, kommunikasjon med arbeidsgivere i forbindelse med jobbsøk- og rekrutteringsprosesser, spill, konkurranser osv.
Nyhetsrelaterte kommentarer fra alle kategorier brukere vil bli slettet eller anonymisert etter 18 måneder.

Offentlige kommentarer blir ikke slettet så lenge Schibsted-kontoen til den som kommenterte fortsatt eksisterer.

CVer, annonser og annet Brukergenerert innhold som lastes opp og/eller gjøres tilgjengelig på våre markedsplasser, vil bli lagret så lenge du har en aktiv Schibsted-konto. Tilsvarende innhold som er gjort tilgjengelig fra Schibsted-kontoer som er slettet pga. inaktivitet, vil bli de-identifisert og oppbevart videre på ubestemt tid. Personlige meldinger som bruker legger ved pakkeleveranser til venner eller familie, lagres så lenge du er en Innlogget bruker kunde (har en aktiv Schibsted-konto).
Kommentarer og annet brukergenerert innhold viser hvem som er forfatter i 18 måneder, ettersom dette vanligvis er den tidsperioden en nyhetshistorie anses å være aktuell og relevant. I denne perioden kan det være relevant for den som leser en artikkel å kunne identifisere den som har kommentert.

Brukergenerert innhold på markedsplassene, slik som annonser og arbeidsrelatert informasjon (CV, jobbsøknader mv.) er direkte knyttet til brukere sin Schibsted-konto, og i henhold til brukervilkår har vi vurdert at det ikke er i brukerne sin interesse å ha spesifikke lagringsrutiner for slike data. Alle brukere av markedsplasser kan imidlertid slette slikt innhold på eget initiativ. Funksjonalitet for å legge til personlige meldinger er en del av våre leveringstjenester, og vil følgelig lagres så lenge brukeren er en Innlogget bruker.
Atferdsdata og tekniske data Personopplysninger: Enhetsidentifikatorer og deskriptorer (data som sier noe om hva slags enhet du bruker), informasjonskapsel-identifikatorer (data som sier noe om hva slags nettleser du bruker), IP-adresser (data som identifiserer din enhet) , din “surfe”-,lese- og handlingshistorikk (f.eks. klikk), data om åpning og lesing av e-post.

Formål:
- Generell produktlevering via internett ved bruk av IP-adresse og enhetsdata.
- Produktforbedringsanalyser
- Målrettet reklame
- Markedsføring av Schibsteds tjenester
- Sikkerhetslogger og svindelforebygging
- Gjenkjenning og forebygging av kriminell atferd
- Logg over tjenesteyting og -stabilitet
- funksjoner for å hindre reklameblokkering
- personlig tilpasning av produktet/tjenesten
Produktforbedringsanalyse: 36 måneder.

Målrettet reklame som formål: 30 dager.

Markedsaktiviteter på vegne av Schibsted: Er du Abonnementskunde oppbevares data i 15 måneder.

Markedsaktiviteter på vegne av Schibsted: er du innlogget kunde oppbevares data i 15 måneder fra datoen for din siste aktive innlogging på en av tjenestene til Schibsted Norge.

Markedsaktiviteter på vegne av Schibsted: for Besøkende kunder oppbevares data i 15 måneder etter innhenting.

Sikkerhetslogger og svindelforebygging som formål: 18 til 24 måneder.

Tjenestestabilitet og logging av ytelse som formål: 3 måneder.

Funksjoner for å hindre reklameblokkering som formål: Mindre enn 1 time.

Gjenkjenning og forebygging av kriminell atferd i brukergenerert innhold som formål: 3 år.

Personlig tilpasning av produkter/tjenester som formål: 18 måneder.
Vi oppbevarer atferdsdata i 36 måneder for å kunne analysere brukertrender gjennom et helt år, ettersom bruken endrer og gjentar seg basert på sesong. Da vil vi også ha nok historiske data til å se trender for bruken av våre produkter i kortere intervaller i løpet av det året som har gått.

Merk imidlertid at den faktiske lagringsperioden kan være kortere for visse behandlingsaktiviteter av Atferdsdata og tekniske data.

Behovet for å oppbevare adferdsdata og tekniske data i 30 dager er basert på en vurdering av behovet for å definere en sannsynlig periode for kjøpsintensjon fra brukeren og hvor annonsøren sannsynligvis ønsker å nå brukere med sin reklame basert på antagelser om kjøpsintensjonen.

Vi oppbevarer atferdsdata og tekniske data for Schibsteds egne markedsføringsformål i 15 måneder for å kunne kjøre sesongkampanjer (feks årlige kampanjer) som bruker data fra forrige syklus. På den måten kan vi måle og forbedre kampanjene hvert år. Andre kampanjer som ikke har en årlig syklus, vil ha kortere oppbevaringsperioder.


Data relatert til markedsføring kan også bli oppbevart opptil 18 måneder for andre formål, slik som interne analyser av en markedsføringskampanje, og bruke resultatet av analysene til å forbedre produktene våre.


Vi oppbevarer data for sikkerhetslogging og forebygging av svindel i 18 til 24 måneder fordi dette er grunnleggende for å sikre personopplysningene til våre brukere. Grunnleggender profilinformasjon og Atferdsmessig og teknisk informasjon er de mest sensitive opplysningene vi har. Derfor ønsker vi at vesentlige endringer i din Atferdsmessige og teknisk informasjon blir registrert i de systemene som behandler disse dataene i oppbevaringsperioden (18 til 24 måneder).

For å gjenkjenne og forebygge kriminell atferd bruker vi teknisk data (f.eks. IP-adresse) om brukere som vi mener publiserer uakseptabelt innhold, til å forhindre at de publiserer noe nytt i 3 år fremover. Dette gjør vi for å beskytte andre brukere mot slikt innhold.

Data for tjenestestabilitet og ytelseslogger oppbevares i 3 måneder. Dette er nødvendig for å oppdage eventuelle problemer med tjenesten, samt analysere oss frem til årsaken ved hjelp av dataene, og gjennomføre tiltak for å løse problemet. Denne øvelsen gjentas på nytt til å sammenligne ytelsen før og etter vi gjorde forbedringen.

Vi oppbevarer data som brukes å hindre reklameblokkering kun i noen minutter. Dette gir oss nok tid til å hindre blokkeringen og oppdage eventuelle forstyrrelser i datasystemets oppetid. Deretter sletter vi dataene.

For personalisering av våre tjenester bruker vi tilsvarende Atferdsmessig og teknisk informasjon som vi bruker til produktforbedring samt tilleggsdata vi henter ut av samme datasett. Vi oppbevarer denne informasjonen i 18 måneder, slik at vi skal kunne kartlegge preferanser både for svært aktive og for uregelmessige brukere. På markedsplassene kan vi lagre Atferdsmessig og teknisk informasjon for slike formål i 36 måneder eller kortere.
Posisjonsdata Personopplysninger: GPS-data og IP-adresser som er assosiert med posisjonsdata

Formål:

- Lokale nyheter og funksjoner i våre tjenester
- Målrettet reklame
- Oppgradere IP
- biblioteker med posisjonsdata for reklameformål

- Markedsføring på vegne av Schibsteds tjenester
- Sikkerhetslogger
Lokale nyheter og funksjoner for å personalisere våre tjenester: data slettes umiddelbart etter at de er brukt til å vise innhold på nettsider, eller innen 14 dager i apper (for å muliggjøre mellomlagring og forbedre appens ytelse).

Målrettet reklame som formål: 30 dager.

IP-adresser som benyttes for å bestemme sannsynlige posisjone: 125 dager.

Markedsføring på vegne av Schibsteds tjenester som formål: 30 dager.

Sikkerhetslogger som formål: 18 måneder.
For lokale nyheter og funksjoner i våre tjenester slettes dataene umiddelbart etter at de har oppfylt formålet med innhentingen, altså levert relevant, lokalt innhold og funksjoner.

Vi oppbevarer data for målrettet reklame av våre tjenester i 30 dager for å bestemme de vanligste posisjonene, og gjøre det mulig å målrette reklame basert på både dem og nyere posisjonsdata.

IP-adresser som benyttes for å bestemme sannsynlige posisjoner slettes etter 125 dager. Etter dette anses dataene ikke som relevante.

For markedsføring av Schibsted sine egne tjenester lagrer vi Posisjonsdata i 30 dager. Etter dette anses ikke dataene som relevant for å oppnå dette formålet.

Vi oppbevarer sikkerhetslogger, hovedsakelig i IP-adresse-format, i 18 måneder for å kunne oppdage uautorisert tilgang til våre systemer fra steder som skiller seg ut fra normalen.
Antagelser om våre brukere Personopplysninger: Sannsynlige interesser, sannsynlig kjønn, sannsynlig aldersgruppe, sannsynlig besøkte steder (ikke basert på sanntid GPS/IP), sannsynlig demografisk gruppe, osv.

Formål:
- målrettet reklame
- målrettet reklame av Schibsted sine tjenester
- personlig tilpasning av innhold- analyser for å forbedre Schibsted sine produkter og tjenester
For målrettet reklame lagrer vi data i 30 dager fra innsamlingstidspunktet.

For personalisering av innhold og produktforbedring lagrer vi data i 18 måneder fra innsamlingstidspunktet.

For markedsføring av Schibsteds egne tjenester og produkter gjelder følgende:


For Abonnementskunder oppbevares data i 15 måneder så lenge du er i denne brukerkategorien.

For Innloggede kunder oppbevares data i 15 måneder fra datoen du gjorde din siste aktivitet som Innlogget kunde på en av våre tjenester.

For Besøkende oppbevares data i 15 måneder etter innsamlingstidspunktet.
Oppbevaring av data i 30 dager for målrettet reklame er nødvendig for å gjøre vurderinger knyttet til kampanjens rekkevidde samt nå brukere i tråd med vurderinger knyttet til kjøpsintensjon.

For både Abonnementskunder, Innloggede kunder og Besøkende kunder oppbevarer vi dataene i 15 måneder. Det gir oss mulighet til å bruke data fra året før som grunnlag når vi skal gjennomføre sesongbaserte markedsføringskampanjer, for å oppnå større brukerengasjement for kampanjen.

Vit at sannsynlige data relatert til markedsføring kan bli oppbevart opptil 18 måneder så vi kan gjøre interne analyser av en markedsføringskampanje, og bruke resultatet til å forbedre produktene våre.

Vi oppbevarer atferdsdata for personlig tilpasning av innhold i 18 måneder for å analysere atferdsmønstre i bestemte sesonger eller i sammenheng med bestemte nyhetshistorier, så vi kan bruke resultatet til å forbedre personaliseringen.

Vi oppbevarer data for produktforbedring i 18 måneder for å analysere atferdsmønstre i bestemte sesonger eller i sammenheng med bestemte nyhetshistorier, så vi kan bruke resultatet til å forbedre produktfunksjoner og innhold.
Data om reklamens effekt Personopplysninger: Tilfeller av reklamevisning, hyppighet, varighet og brukers interaksjon med reklamen

Formål:
- å la Schibsted og deres reklamekunder måle effektiviteten av reklameannonser som vises i Schibsteds tjenester så vi kan forbedre dem over tid og bidra til å oppnå det sluttresultatet annonsørene ønsker (f.eks. økt salg).
Personopplysninger er ikke tilgjengelig for dette formålet lenger enn 18 måneder etter at de ble innhentet. Vi oppbevarer denne informasjonen i 18 måneder så vi kan få mest mulig ut av vårt samarbeid med annonsørene. Vi setter sammen data og gir den til annonsørene, som bruker den til å optimalisere sine reklamekampanjer.
Data om kunder som er næringsdrivende Se egne retningslinjer for Business2Business.
Se egne retningslinjer for Business2Business.
Se egne retningslinjer for Business2Business.

Hvis du har spørsmål om disse reglene for oppbevaring av data, kontakt Schibsteds personvern-team via dette kontaktskjemaet. Schibsted forplikter seg til å svare så fort som mulig og senest innen 30 dager.

Les mer…