Regler for oppbevaring av data, Schibsted Sverige og Schibsted Norge – alle detaljer

Schibsted har som en generell regel at vi kun oppbevarer brukernes personopplysninger så lenge som det er nødvendig for å utføre hele formålet de var innhentet for. Disse hensiktene må ha blitt kommunisert til våre brukere og må ha juridisk grunnlag innen personvernloven.

Det er betydelige mengder detaljer som ligger til grunn for oppbevaringsperioden for bestemte data, i forhold til formål, datatype og brukertype. Her finner du alle detaljer.
I denne tabellen er 

  • en «abonnementskunde» definert som en bruker som for tiden betaler abonnement for en av våre tjenester eller som er inne i en ettårsperiode umiddelbart etter utløpet av en abonnementskontrakt hos Schibsted.
  • en «innlogget kunde» er definert som en bruker med en Schibsted-konto som ikke er en nåværende betalende abonnent ved noen av våre tjenester og hvor brukeren ikke er inne i en ettårsperiode umiddelbart etter utløp av sitt seneste abonnement på noen av våre tjenester. En «innlogget kunde» har tilgang til alt innhold som ikke krever abonnement via sin innloggede identitet slik det er definert i Schibsted-kontoen og den tjenesten du går inn på.
  • «Alle andre kunder/brukere» viser til enhver annen bruker som går inn på innhold tilgjengelig uten abonnement og funksjoner på våre tjenester uten å logge in på den tjenesten via en Schibsted-konto. Vennligst vær klar over at i den grad data om alle andre kunder/brukere blir innhentet og behandlet er det aldri identifiserbart, men kan bli ansett som personopplysninger for eksempel fordi IP-adresser, informasjonskapsel-IDer eller annen data gjør identifikasjon teoretisk mulig.

Regler for dataoppbevaring ihht. personopplysninger og hensikt

Personopplysnings-kategori Bestemte data og formålsbeskrivelse Oppbevaringsregel Berettigelse
Grunnleggende profildata Data: Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, osv.

Formålet er relatert til:

- sikre tilgang til våre tjenester

- generell levering av tjenestene våre til bestemte, fysiske adresser

- etablere din sikre identitet og verifiserte kontaktdetaljer for interaksjon med andre brukere av våre tjenester

- kommunisere tjenesterelatert informasjon til deg som kunde

- kommunisere relevante tilbud for Schibsted-tjenester og for tjenester fra andre behandlingsanvarlige som bruker Schibsted-konto

- målrettet reklame
Sikre tilgang til våre tjenester, registre og utføre valg om personvern, etablere din sikre identitet med følgende formål:
- Abonnementskunder: Ubegrenset – dataene slettes ikke så lenge kunden aktivt betaler for sin konto og så lenge de har status som «abonnementskunde» hos oss.

- Innlogget kunde: Tre år etter siste aktive handling (innen en internettjeneste som innlogget kunde), blir Schibsted-kontoen til brukeren slettet på grunn av inaktivitet.

- Alle andre kunder/brukere: Denne informasjonen registreres ikke.

Kommunisere relevante tilbud fra Schibsteds tjenester som formål:
- Abonnementskunder: data gjøres utilgjengelig for dette formålet ett år etter utløp av en brukers abonnement på en tjeneste

- Alle andre kunder: data er utilgjengelige for dette formålet hvis ikke det er gitt samtykke eller inngått en kontrakt med brukeren for bruk av denne informasjonen til dette formålet

Profildata hentet fra tredjeparter som Bisnode benyttes for å rette feil i data vi kontrollerer og slettes deretter innen 30 dager.
Kontoinformasjon Data: Kontoaktivitet, tilgangsrettigheter for tjenesten, personverninnstillinger, henvendelser til kundestøtte, data om kontosikkerhet (f.eks. passord), osv.

Formålene er relatert til:
- sikre tilgang til våre tjenester
- utføre dine valg rundt personvern på dine personopplysninger
- etablere din sikre identitet og verifiserte kontaktinformasjon for interaksjon med andre brukere av våre tjenester
- brukerdefinert tilpassing av funksjoner i våre tjenester, f.eks. fontstørrelse
Abonnementskunder: Ubegrenset – dataene slettes ikke så lenge kunden aktivt bruker kontoen sin

Innloggede kunder: Tre år fra den datoen kunden sist logget inn eller den siste handlingen som innlogget bruker på en tjeneste kontrollert av Schibsted Norge.

Alle andre brukere: denne informasjonen blir ikke registrert.
Kontoinformasjon Data: Informasjon om kundeservice-saker og interaksjonsdata, inkludert tekst og lydopptak av kommunikasjon med brukeren, så vel som utførte handlinger relatert til løsningen av saken.

Formålene er relatert til:
- løse bestemte saker tatt opp av brukeren
- forbedre kundeservice gjennom analyser av behandlede saker
Interaksjoner med kundeservice i tekstform blir lagret i 3,5 år for alle brukere av kundeservice.
Lydopptak oppbevares ikke lenger enn 30 dager. Telefon-metadata (telefonnummer som ringer inn til Schibsted, lengden på samtalen) blir oppbevart i ett år.
Betalings- og finansiell informasjon Data: Kjøpshistorikk og detaljer, forfalte og betalte betalinger, betalingsmetoder (f.eks. betalingskort-informasjon, bankinformasjon)

Formål:
- motta nøyaktig og betimelig betaling for leverte tjenester
- finansiell revisjon og juridiske krav
- sikre at kredittkontroll er på plass og sørge for betalingssikkerhet fra Schibsted-tjenestenes kunder
Beholdes i gateway-systemer for betaling i Schibsted-kontoen i 3 år fra transaksjonsdatoen eller fra datoen da kredittkortet ble lastet opp i Schibsted-kontoen og lagret av brukeren.

Dataene blir lagret separat, så lenge lovgivning og forskrifter for regnskap og bokføring krever at vi oppbevarer dem i hovedregistreringer, og bare for oss for regnskapsformål. Dette krever 5 års lagring i Norge og 7 år i Sverige.
Brukergenerert innhold Data: Kommentarer til nyheter, artikler, konkurranser, internettbaserte spill (f.eks. fantasi-fotball)


Formål: Å skape brukerengasjement innen våre produkter ved å skape interaktive funksjoner, slik som kommentarer, spill, konkurranser osv.
Behandlede kommentarer vil bli slettet eller anonymisert etter 18 måneder.

Offentlige kommentarer blir ikke slettet så lenge brukerens Schibsted-konto fortsatt eksisterer.
Adferdsdata og tekniske data Data: Enhetsidentifikatorer og deskriptorer, informasjonskapsel-identifikatorer, IP-adresser, brukers nettleser-historikk og lese- og handlingshistorikk (klikk), data om åpning og lesing av e-post.

Formål:
- Generell produktlevering via internett ved bruk av IP-adresse og enhetsdata.
- Produktforbedringsanalyser
- Målrettet reklame
- Markedsføring på vegne av Schibsteds tjenester
- Sikkerhetslogger og svindel-forebygging
- Gjenkjenning og forebygging av kriminell adferd
- Logg over tjenesteyting- og stabilitet
- anti-reklameblokkerings-funksjoners
- personlig tilpasning av produktet/tjenestener
Med produktforbedrings-analyse som formål: 18 måneder

Målrettet reklame som formål: 30 dager

Abonnementskunder med markedsaktiviteter på vegne av Schibsted som formål: data oppbevares så lenge brukeren er i denne brukerkategorien: 15 måneder.

Innloggede kunder med markedsaktiviteter på vegne av Schibsted som formål: data oppbevares i 15 måneder fra datoen for den siste aktive innloggingen på en av tjenestene til Schibsted Norge.

AAlle andre kunder/brukere med markedsføringsaktiviteter på vegne av Schibsted som formål: data oppbevares i 15 måneder etter datainnhenting.

Sikkerhetslogger og svindelforebygging som formål: 18 måneder

Servicestabilitet og logging av ytelse som formål: 90 dager

Anti-reklameblokkerings-funksjoner som formål: Mindre enn 1 time

Gjenkjenning og forebygging av kriminell adferd innen brukergenerert innhold som formål: 3 år

Personlig tilpasning av produkter/tjenester som formål: 18 måneder
Adferdsdata og tekniske data Data: GPS-data og IP-adresser som er assosiert med lokasjonsdata

Formål:
- Lokasjonspesifikke nyheter og funksjoner innen våre tjenester
- Målrettet reklame
- Oppgradere IP-biblioteker med reklame-lokasjon
- Markedsføring på vegne av Schibsted-tjenester
- Sikkerhetslogger
Lokasjonspesifikke nyheter og funksjoner innen våre tjenester: umiddelbart etter at de er brukt til levering av innhold på internettsider, eller innen 14 dager i apper (for å reflektere hurtigbufring for å forbedre appens ytelse).

Målrettet reklame som formål: 30 dager

Oppgradering av IP-adresser som formål: 125 dager

Markedsføring på vegne av Schibsted-tjenester som formål: 30 dager

Sikkerhetslogger som formål: 18 måneder
Utledninger om og anbefalinger til brukeren Data: Utledede interesser, utledet kjønn, utledet aldersgruppe, sannsynlig besøkte lokasjoner (ikke sanntid GPS/IP-basert!), sannsynlig demografi, osv.

Formål:
- målrettet reklame
- målrettet reklame for Schibsted-tjenester
- personlig tilpasning av innhold
- analyser med produktforbedring som hensikt
Abonnementskunder med markedsføringsaktiviteter for Schibsted som formål: data oppbevares i 15 måneder fra datoen for den siste aktive innloggingen til en tjeneste hos Schibsted Norge.

Innloggede kunder med markedsføringsaktiviteter for Schibsted som formål: data oppbevares i 15 måneder fra datoen for den siste aktive innloggingen til en tjeneste hos Schibsted Norge.

Alle andre kunder/brukere med markedsføringsaktiviteter for Schibsted som formål: data oppbevares i 15 måneder etter innhenting av data.

Målrettet reklame som formål: 30 dager etter innhenting av data.

Personlig tilpasset innhold som formål: 18 måneder etter innhenting av data

Analyser med produktforbedring som formål: 18 måneder etter innhenting av data
Data om reklamens effektivitet Data: Reklamevisnings-hendelser, hyppighet av visning, varighet på visning og brukerinteraksjon med reklamen

Formål:
- å la Schibsted og deres reklamekunder måle effektiviteten av annonser plassert på Schibsteds tjenester og dermed forbedre ytelsen deres over tid, ved å generere det ønskede sluttresultatet (f.eks. økt salg) for annonsørene.
Personopplysninger gjøres ikke tilgjengelig for dette formålet senere enn 18 måneder etter at de ble innhentet.
B2B klientdetaljer Schibsted Norge

Schibsted Sverige
Schibsted Norge

Schibsted Sverige
Schibsted Norge

Schibsted Sverige

If you have questions about these data retention policies, contact the Schibsted Privacy team via this contact form. Schibsted is committed to answering questions within 30 days.

Les mer…