Formålene med databehandling og de juridiske grunnlagene – all informasjon – Schibsted Norge/Sverige

Introduksjon

Dette dokumentet, som er en del av Schibsteds regler for personvern og bruk av informasjonskapsler, beskriver formålene med Schibsteds innhenting og behandling av dine personopplysninger fra din samhandling med våre tjenester.

Det beskriver også det juridiske grunnlaget for dette. «Juridisk grunnlag» er den juridisk definerte årsaken til at Schibsted mener seg berettiget til å innhente og benytte bestemte typer data til bestemte formål. Vi vurderer jevnlig disse juridiske grunnlagene, både på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukere, myndigheter og våre forretningspartnere.

Dersom du er uenig i vår bruk av noe av det juridiske grunnlaget for innhenting og behandling av data kan du ta det opp med oss via kontaktskjemaet til Schibsteds personvernteam. Vi har forpliktet oss på å besvare alle slike henvendelser så raskt om mulig, og alltid innen 30 dager.

Der hvor det er blanke felt i tabellen under skal det forstås slik at den behandlingsaktiviteten ikke benytter den bestemte datakategorien.

Du finner de juridiske definisjonene av samtykke og legitim interesse som juridisk grunnlag her. I de tilfellene hvor Schibsted benytter legitim interesse har vi utført en vurdering av den legitime interessen for å sikre at vi har tatt hensyn til en rimelig balanse mellom Schibsteds legitime interesser og rettighetene og friheten til brukerne av våre tjenester

Generelle behandlingsformål, juridisk grunnlag og berørte kategorier med personopplysninger

Behandlingsformål 1: Generell tjeneste og produktlevering

Forklaring av formål: Profildata, så vel som brukerens IP-adresse og annen teknisk informasjon fra enhet, nettleser og app blir behandlet for å kunne levere produktet eller det tjenesterelaterte innholdet og funksjonene til brukeren.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse. 

Kontroller: Brukerne gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere tjenesten.

Datatyper som behandles: Brukerprofil-data fra Schibsted-konto.

Behandlingsformål 2: Tilpasning av tjenester og produkter

Forklaring av formål: Tilpasning av tjenesten for å bedre imøtekomme kundens behov ved hjelp av tilpasningene kunden har bedt om. Brukere velger egenskapene ved tjenestene de mottar fra Schibsted, f.eks. varsler, font-størrelse, abonnement på produktrelaterte nyhetsbrev, osv.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse

Kontroller: Kontrollene for disse prosessaktivitetene finnes i brukerinnstillinger for hver av tjenestene våre. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige

Datatyper som behandles: Brukerprofil og kontodata fra Schibsted-konto, og betalingsinformasjon.

Behandlingsformål 3: Administrasjon av innlogging til Schibsted-konto

Forklaring av formål: Alle behandlingsaktiviteter relatert til etablering, vedlikehold og levering av brukernes Schibsted-konto.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse

Kontroller: Kontrollene til denne tjenesten finnes i administrasjonsvinduet til Schibsted-kontoen. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige. Det er også kontroller på innstillingsiden til den aktuelle tjenesten som lar brukere velge bort bruken av tredjeparts data til å vedlikeholde og oppdatere kontoinformasjonen og profilen deres korrekt, f.eks. oppdatere adresseinformasjon.

Datatyper som behandles: Brukerprofil og kontoinformasjon fra Schibsted-konto, betalingsinformasjon, adferdsdata og utledet/avledet brukerdata benyttes.

Behandlingsformål 4: Fakturering- og betalingsaktiviteter

Forklaring av formål: Behandler brukeres personopplysninger for å sikre enkel og vellykket betaling av beløp brukeren skylder Schibsted for abonnementstjenester og andre betalinger, og behandling som utføres av Schibsted for å innhente betaling gjennom juridisk regress i tilfelle betalingsmislighold.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse er det juridiske grunnlaget for all fakturering og betalingsbehandling som utføres som en del av en normal kontraktoppfyllelse av betalingsforpliktelser. Legitim interesse er det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysninger til juridisk regress ved innhenting av betaling i tilfelle betalingsmislighold.

Kontroller: Brukere gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere tjenesten, eller det er i Schibsteds legitime interesse å sikre at betalinger til forfall betales.

Datatyper som behandles: Brukerprofil og kontoinformasjon fra Schibsted-konto, betalingsinformasjon, og utledet/avledet brukerdata benyttes

Behandlingsformål 5: Forbrukerrettet markedsføringskommunikasjon

Forklaring av formål: Dine personopplysninger kan bli brukt til å vise deg personlig tilpasset markedsføring om andre Schibsted-tjenester, basert på hvordan du for tiden bruker dine nåværende Schibsted-tjenester, f.eks. at VG+-brukere mottar reklamemeldinger for VG+ eller for Aftenposten+.

Juridisk formål: Samtykke er det juridiske grunnlaget når en bruker ikke er abonnementskunde hos Schibsted. Legitim interesse er det juridiske grunnlaget når en bruker er i et abonnementskundeforhold med Schibsted.

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen er tilgjengelig for brukerne i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du kan få tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige. Schibsted respekterer også alle forbehold mot telefon- og adressert reklame som er registrert hos nasjonale myndigheter.

Datatyper som behandles:  Brukerprofil, brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata, utledet/avledet brukerdata og stedsdata (GPS eller IP-adresse) benyttes.

Behandlingsformål 6: Kundeservice og hjelpeaktiviteter

Forklaring av formål: Det første relaterte formålet er å behandle personopplysninger for å sikre av vi kan samhandle med brukere som kontakter oss på telefon, e-post og chatte-verktøy for å løse problemer som er oppstått. Behandlingen inkluderer også registrering av informasjon om kundekontakt, både skriftlig registrering og lydopptak, så vel som informasjon om løsningen av problemet i hver sak. Det andre relaterte formålet er bruk av personopplysninger for å sende personlig tilpassede tilbud som del av lojalitetsprogrammer i et medlemskap, f.eks. A-kortet fra Aftenposten. Det tredje relaterte formålet er å bedre kundeopplevelsen over tid ved hjelp av kundehenvendelser som blir aggregert til anonyme data for å hjelpe Schibsted til å måle effektiviteten av sin kundeservice. Personopplysninger blir likeledes brukt for å lage statistikker som brukes til analyser over interaksjoner mellom brukere og verktøy/medarbeidere hos Schibsted-gruppen (f.eks. VG i Norge eller Aftonbladet i Sverige) for å finne måter det selskapet kan bedre sin kundeservice, og selve produktet, på. Det fjerde relaterte formålet er personlig tilpassing av innholdet hos en tjeneste hos et bestemt selskap (f.eks. Aftenposten) via analyser av interaksjoner med brukere av den tjenesten og via brukerens adferd innen den tjenesten over tid. Det underliggende formålet med personlig tilpasning er å sikre at artikler som presenteres til brukeren er relevante og engasjerende.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse er det juridiske grunnlaget for behandling av kundehenvendelser. Legitime henvendelser er det juridiske grunnlaget for behandling relatert til A-kortet, for behandling for å bedre produkter og kundeservice over tid og for personlig tilpasning av tjenestefunksjoner og innhold.

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen basert på legitime interesser er tilgjengelige for brukeren i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige.

Datatyper som behandles: Brukerprofil og brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata, utledet/avledet brukerdata og stedsdata (GPS eller IP-adresse) benyttes.

Behandlingsformål 7: Sikkerhetsrelaterte behandlingsaktiviteter og behandlingsaktiviteter mot bedrageri eller misbruk

Forklaring av formål: Analyser av logg-aktivitet, transaksjonsaktivitet og annen adferd for å sikre stabilitet i våre tjenester og sikkerhet for informasjonen som Schibsted lagrer, så vel som å sikre at våre brukerregler og betingelser overholdes relatert til f.eks. akseptabel brukeradferd i debatter og kommentarfelt.

Juridisk grunnlag: Legitime interesser

Kontroller: Det er ikke mulig å velge bort disse aktivitetene i produktene. Schibsted lar vanligvis ikke brukere velge bort denne behandlingen fordi den er grunnleggende for sikkerheten til alle våre tjenester for alle våre brukere.

Datatyper som behandles: Brukerprofil og brukers kontoinformasjon, betalingsinformasjon, brukers adferdsdata, utledet/avledet brukerdata og stedsdata (GPS eller IP-adresse) benyttes.

Behandlingsformål 8: Innhenting av data for å gi brukere tilgang til nyhetstjenester hos bedrifter/institusjoner

Forklaring av formål: Gi tilgang til premium nyhetsinnhold på internett og via produkt-nyhetsbrev for bedrift/institusjonsbrukere. Noen brukere får tilgang til premium innhold uten direkte kostnad gjennom abonnement betalt for av sin arbeidsgiver eller utdannings (eller annen)-institusjon. Brukeren identifiseres via sin IP-adresse innenfor rekkevidden til institusjonens WiFi-nettverk. Brukere mottar også en e-post med informasjon fra sin institusjon, men kan velge bort den e-posten.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen som er basert på legitime interesser er tilgjengelige for brukerne på innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige.

Datatyper som behandles: Brukerprofil og brukers kontoinformasjon og stedsdata (GPS eller IP-adresse) benyttes.

Behandlingsformål 9: Annonsering av eiendom

Forklaring av formål: Schibsted samarbeider med meglerhus som kan plassere annonser for sine eiendomsobjekt på sidene til Schibsted. Her (LENK) finner du mer informasjon om dette behandlingsformålet.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse. 

Kontroller: Brukerne gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere tjenesten.

Datatyper som behandles: Informasjon som inngår i eiendomsannonsen.

Behandlingsformål 10: B2B-salg, kjøp og markedsføringsrelatert behandling av kundedata

Det er en egen personvernerklæring for behandling av B2B-kundedata. Den finnes her.

 

Databehandling relatert til reklame på internett

Schibsted viser annonser på våre internettsider og apper. For å vise nettbaserte annonser behandler vi personopplysninger for målretting mot våre brukere. I informasjonen nedenfor har vi delt dette generelle, overordnede formålet inn i flere relaterte formål. Alle disse formålene gjelder vår internettbaserte reklameforretning.

Behandlingsformål 11: Plassere informasjonskapsler og få tilgang til informasjonskapslenes informasjon.

Forklaring av formål: Informasjonskapsler, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon kan bli lagret eller gitt tilgang til på din enhet med det formålet som du blir informert om i denne dokument. Kontroller i nettlesere lar brukere blokkere informasjonskapsler og lignende funksjoner. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i reglene om personvern og informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag: Samtykke, slik det er definert i den nasjonale implementeringen av e-personverndirektivet i Norge og Sverige. Et samtykke gjennom innstillingene i nettleseren og tilstrekkelig informasjon er ansett som tilstrekkelig. Videre behandling av personopplysninger styres av GDPR og dekkes av de andre behandlingsaktivitetene beskrevet nedenfor i denne tabellen.

Kontroller: Kontroll over plassering av informasjonskapsler kan utføres i innstillingene i nettleseren på enheten din.

Datatyper som behandles: Brukerprofil, kontoinformasjon og brukers adferdsdata benyttes.

Behandlingsformål 12: Utvelgelse av grunnleggende annonser. Det er kontekstuelle annonser.

Forklaring av formål: Annonser kan bli vist til deg på bakgrunn av det innholdet du ser på, appen du bruker, din omtrentlige lokasjon til landnivå eller din type enhet (mobil vs. nettbrett vs. bærbar PC).

Kontroller: Å velge vekk kontekstuelle annonser er ikke mulig, fordi det ville fjerne enhver reell mulighet for Schibsted til å skaffe inntekter via digital annonsering for våre nyhetstjenester og andre nettbaserte tjenester som vi leverer til deg.

Datatyper som behandles: Brukers profildata og brukers kontodata blir brukt for å gå inn på dine annonserings-innstillinger og enhetstype/IP-adressedata blir brukt for å levere annonseinnhold.

Behandlingsformål 13: Utvelgelse av personlig tilpassede annonser.

Forklaring av formål: Personlig tilpassede annonser kan bli vist til deg på grunnlag av en profil om deg. En slik profil bygger på opplysninger som demografi, lokasjonsdata og hvordan du bruker Schibsted-tjenester. Personopplysninger brukes også for å tilrettelegge tilbud til deg fra partnere basert på det utvalget av Schibsted-tjenester som du bruker. Schibsted benytter også personopplysninger til å utføre markedsføring basert på en «match» mellom dine personopplysninger og det som partnere anser at identifiserer deg som en som kan ha nytte av tjenestene de tilbyr (såkalt CRM Matching).

Juridisk grunnlag: Legitim interesse.

Kontroller: Brukere tilbys fire separate kontroller de kan benytte for å velge vekk bestemte typer av målretting, alle er tilgjengelige i Schibsted-kontoens personverninnstillinger eller i Om meg for ikke-innloggede brukere.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata og stedsdata (GPS eller IP-basert) blir benyttet. Hvis brukeren setter alle disse kontrollene på «av», blir kun kontekstuelle annonser vist (se behandlingsformål 11). Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonsører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 14: Måling av annonsens ytelse

Forklaring av formål: Ytelsen og effektiviteten av annonsen som du ser eller samhandler med kan måles.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette tilbys brukerne fordi det ikke er mulig å selge digital annonsering uten å kunne tilby annonsørene måling av annonsenes ytelse. Inntekter fra disse annonsene er grunnleggende for nyhetstjenesten og andre tjenester som Schibsted leverer.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon og brukers adferdsdata benyttes. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonserører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 15: Utvikle og forbedre annonseprodukter.

Forklaring av formål: Dine data kan bli brukt til å forbedre eksisterende systemer og programvare, og for å utvikle nye produkter.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller:  Ingen kontroller for dette er tilgjengelig for brukeren på nåværende tidspunkt.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata og stedsdata (GPS eller IP-basert) benyttes. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonserører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 16: Sørge for sikkerhet, hindre svindel og fjerne feil fra annonseprodukter

Forklaring av formål: Dataene dine kan bli brukt for å overvåke og forhindre svindelaktivitet, og sikre at systemene fungerer korrekt og sikkert.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette er tilgjengelige for brukeren, fordi brukere av åpenbare årsaker ikke kan velge vekk sikkerhet og svindelforebygging.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata og stedsdata (GPS eller IP-basert) benyttes. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonserører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 17: Utvelgelse av personlig tilpasset innhold

Forklaring av formål: Enheten din kan motta og sende informasjon som lar deg se og samhandle med annonser og innhold.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette er tilgjengelige for brukeren.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon, brukers adferdsdata og stedsdata (GPS eller IP-basert) benyttes. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonserører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 18: Behandling av anti-annonseblokkering

Forklaring av formål: Hvis din nettleser eller en tilleggskomponent i den forsøker å blokkere alt annonseinnhold oppdager denne aktiviteten det, og sørger for at annonsene er synlige i tjenesten.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette er tilgjengelige for brukeren på nåværende tidspunkt. Annonser er en grunnleggende del av inntektsmodellen til våre tjenester og å blokkere annonser gjør det umulig for Schibsted å motta rimelig godtgjørelse for tjenestene vi leverer til brukere for en lav pris eller kostnadsfritt.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers adferdsdata og IP-adresse benyttes.

Dersom du har spørsmål omkring disse behandlingsformålene og deres juridiske grunnlag kan du kontakte Schibsteds personvernteam på dette kontaktskjemaet for Norge og dette kontaktskjemaet for Sverige. Schibsted har forpliktet seg på å besvare spørsmål innen 30 dager.

Les mer…