Formålene med databehandling og de juridiske grunnlagene – all informasjon – Schibsted Norge/Sverige

Introduksjon

Dette dokumentet, som er en del av Schibsteds retningslinjer for personvern og bruk av informasjonskapsler, beskriver formålene med Schibsteds innhenting og behandling av dine personopplysninger fra din samhandling med våre tjenester.

Det beskriver også det juridiske grunnlaget for dette. Med «juridisk grunnlag» viser vi til det aktuelle behandlingsgrunnlaget i personvernlovgivningen som gir oss lov til å å innhente og behandle bestemte typer data til bestemte formål. Vi vurderer jevnlig disse juridiske grunnlagene, både på grunnlag av tilbakemeldinger fra brukere, myndigheter og våre forretningspartnere.

Dersom du er uenig i vår behandling av dine data slik dette forklares nedenfor, kan du ta det opp med oss via kontaktskjemaet til Schibsteds Privacy Team. Vi har forpliktet oss på å besvare alle slike henvendelser så raskt som mulig, og alltid innen 30 dager.

Du finner de juridiske definisjonene av samtykke og legitim interesse på Datatilsynet sine nettsider. I de tilfellene hvor Schibsted baserer databehandlingen på vår legitime interesse, har vi på forhånd gjennomført en vurdering av den aktuelle legitime interessen for å sikre at vi har tatt hensyn til en rimelig balanse mellom Schibsteds legitime interesser og rettighetene og friheten til brukerne av våre tjenester.

Generelle behandlingsformål, juridisk grunnlag og berørte kategorier med personopplysninger

Behandlingsformål 1: Alminnelig tjeneste- og produktlevering

Forklaring av formål:  Hovedformålet med vår virksomhet er å levere produkter og tjenester til brukerne våre. Dette inkluderer drift av våre nettbaserte tjenester, levering av tjenesterelatert innhold- og funksjonalitet, samt levering av online eller fysiske produkter som brukerne våre har bedt om. 

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse. 

Kontroller: Brukerne gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere tjenesten, så lenge brukeren er en Abonnementskunde eller Innlogget kunde. Innloggede kunder og Abonnementskunder har imidlertid til enhver tid mulighet til å slette deres Schibsted-konto og/eller avslutte abonnementet.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Brukergenerert innhold, Betaling og finansiell informasjon og Atferdsmessig og teknisk informasjon.

Behandlingsformål 2: Kundeservice og support

Forklaring av formål: I tilknytning til vår generelle tjeneste- og produktlevering tilbyr vi også kundeservice. Dette gjør vi også mot markedsplassene våre, hvor vi kan bistå i kommunikasjonen med annonsører. For å kommunisere med og bistå brukere som kontakter oss i denne sammenheng, benytter vi ulike kommunikasjonsverktøy som telefon, e-post, Facebook-sidene til tjenestene våre og chat-verktøy. For å tilby slike tjenester samler vi inn opplysninger som oppstår under kundedialogen, slik som meldinger og taleopptak, og hvordan henvendelsen er blitt håndtert av oss. Vi behandler også personopplysninger, slik som profildata og atferdsdata, for å sende personlig informasjon om tilbud og nyheter om produktoppdateringer, feks i forbindelse med lojalitetsprogrammer du kan være knyttet til, f.eks. A-kortet fra Aftenposten. For å bedre kundeopplevelsen over tid bruker vi eksempler på kundehenvendelser som blir aggregert til anonyme data for å hjelpe Schibsted til å måle effektiviteten av vår kundeservice. Personopplysninger blir i denne sammenheng også brukt for å lage statistikker brukt til analyser over interaksjoner mellom brukere og ulike merkevarer i Schibsted (f.eks. VG i Norge eller Aftonbladet i Sverige) for å finne nye måter som den enkelte merkevaren kan bedre sin kundeservice, og selve produktet, på. Schibsted analyserer også resultatet og hvordan kundehenvendelser er blitt håndtert, for å tilpasse vår kommunikasjon med brukere.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse er det juridiske grunnlaget for behandling av kundehenvendelser. Legitime interesse er det juridiske grunnlaget for å behandle personopplysninger relatert til lojalitetsprogrammer- og medlemskap, samt for å forbedre produkter og kundeservice over tid og for personlig tilpasning av tjenestefunksjoner og innhold.

Personvernvalg: Personvernvalg for behandlingsprosesser basert på våre legitime interesser er tilgjengelige for brukeren i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige.

Datakategorier som behandles: Grunnleggende profilinformasjon og  og kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Betaling og finansiell informasjon.

Behandlingsformål 3: Tilpasning av tjenester og produkter

Forklaring av formål: Vi tilpasser tjenestene våre for å bedre imøtekomme kundens behov ved hjelp av tilpasningene kunden har bedt om, eksempelvis bruk av IP-adresser for å vise informasjon om lokale annonsører og tilbud.  Brukere velger egenskapene ved tjenestene de mottar fra Schibsted, f.eks. varsler, font-størrelse, abonnement på produktrelaterte nyhetsbrev, osv samt motta informasjon og varslinger om pakkeleveringer. I Schibsted-konto finnes også funksjonalitet som foreta automatiserte bestillinger og lagre ordrehistorikk. Vi lager også analyse og innsikt om hvordan tjeneste våre brukes for å inspirere de som utvikler våre tjenester og produkter til å være innovative innenfor produktforbedringsformål. Brukere kan også laste opp eget innhold, slik som klassifiserte annonser, jobbsøknader og CV. Vi tilrettelegger også for at brukere kan legge ut oppdragsbeskrivelser og rangere både kjøpere og selgere av tjenester. Schibsted muliggjør også kommunikasjon mellom brukere som publiserer oppdragsbeskrivelser og tjenesteleverandører. På markedsplassene tilrettelegger vi også for direkte kommunikasjon mellom kjøpere og selgere, samt at det er mulig å inngi vurderinger og omtaler av både andre brukere og annonsører. Vi måler dessuten tiden det tar for en selger å svare på den første meldingen fra en kjøper, så vi kan rangere de med kort svartid for å motivere effektiv og brukervennlig kommunikasjon. På våre markedsplasser hjelper vi med distribusjon og leveringstjenester, slik at brukerne kan kjøpe produkter og bestille leveranser på en enkel måte. En viktig del av markedsplassene våre er også at brukere kan komme i kontakt med annonsører som vi samarbeider med, slik at det er mulig å handle direkte fra tredjeparter.  Brukere kan også legge ut annonser på partnersider og benytte seg av visse lojalitetsprogrammer fra tredjeparter. Vi bruker også tredjepartstjenester på våre markedsplasser for å tilby for eksempel betalingsløsninger eller forsikring. Innenfor våre tjenester knyttet til eiendom lager og tilbyr vi statistikker basert på aggregerte datasett som gir innsikt i effekten til eiendomsannonser.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse. Behandlingsaktiviterer knyttet til analyse- og statistikkformål er basert på vår legitime interesse.

Personvernvalg: Kontrollene for disse behandlingsaktivitetene finnes i brukerinnstillingene for hver av tjenestene våre. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige

Datakategorier som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, kontoinformasjon, Brukergenerert innhold, Atferdsmessig og teknisk informasjon og Betaling og finansiell informasjon.

Behandlingsformål 4: Administrasjon av Schibsted-konto

Forklaring av formål: Alle behandlingsaktiviteter relatert til etablering, vedlikehold og levering av brukernes Schibsted-konto.  Dette inkluderer også sikkerhetsrelaterte behandlingsformål, som forebygging av svindel, sikkerhetskopiering og logging. (sikkerhetsrelaterte behandlingsformål er nærmere beskrevet under Behandlingsformål 10). Hvis en person har bekreftet sin identitet med BankID lagrer vi status om at identiteten er bekreftet og tidspunkt for bekreftelsen og verifikasjon-statusen vil være synlig i brukerens profil. For noen markedsplass-tjenester vil verifikasjon med BankID kunne være påkrevd. Videre vil personens navn og fødselsdato automatisk legges til profilsidene i Schibsted-kontoen. Denne informasjonen vil dermed brukes sammen med annen personlig informasjon i Schibsted-kontoen for tilpasnings- (personaliserings-) og markedsføringsrelaterte formål og for å avdekke svindel (disse formålene er nærmere beskrevet nedenfor). Vi bruker også informasjonskapsler (cookies) for å gjøre det mulig for folk å forbli pålogget når de bytter mellom og besøker flere sider Schibsted-sider.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse

Personvernvalg: Kontrollene til denne tjenesten finnes i administrasjonsvinduet til Schibsted-kontoen. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge. Det er også kontroller på innstillingssiden til den aktuelle tjenesten som lar brukere velge bort bruken av tredjeparts data til å vedlikeholde og oppdatere kontoinformasjonen og profilen deres korrekt, f.eks. oppdatere adresseinformasjon.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon og kontoinformasjon (fra Schibsted-konto), Betaling og finansiell informasjon og Atferdsmessig og teknisk informasjon. 

Behandlingsformål 5: Fakturering- og betaling

Forklaring av formål: Vi behandler personopplysninger for å sikre enkel og vellykket betaling av beløp brukeren skylder Schibsted for abonnementstjenester eller andre kjøp, og for å følge opp saker der betaling fra kunden uteblir. 

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse er det juridiske grunnlaget for all fakturering og betalingsbehandling som utføres som en del av en normal kontraktoppfyllelse av betalingsforpliktelser. Legitim interesse er det juridiske grunnlaget for bruk av personopplysninger til juridisk regress ved innhenting av betaling i tilfelle betalingsmislighold.

Kontroller: Brukere gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere våre tjenester og produkter samt opptre i samsvar med våre rettslige forpliktelser.

Datakategorier som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Betaling og finansiell informasjon.

Behandlingsformål 6: Innsamling og analyse av atferdsmessig data og andre personopplysninger for å forbedre våre produkter og tjenester

Forklaring av formål: Schibsted jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester og produkter. For å legge til rette for produkt- og tjenesteutvikling hos våre ansatte samler vi inn og behandler brukerdata på ulike måter, slik som å foreta analyser av brukeratferd på våre sider, herunder også i form av analyser og statistikk om brukeratferd som skjer på tvers av våre tjenester i Schibsted, gjennomgå grunnleggende profilinformasjon for å analysere brukertrender, identifisere trender og utarbeide statistikker gjennom atferdsanalyser, måle ytelse av funksjonaliteten som tilbys i visse produkter og tjenester, samle inn tilbakemeldinger fra brukere gjennom brukerundersøkelser, feiltesting og testing av nye produkter og produktfunksjoner.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Kontroller for disse behandlingsaktivitetene er tilgjengelig for brukerne i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du kan få tilgang til disse kontrollene i Norge.

Datakategorier som behandles:Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Brukergenerert innhold, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Posisjonsdata og Antagelser om våre brukere. 

Behandlingsformål 7: Personalisert produkt- og tjenestetilpasning 

Forklaring av formål: Vi personaliserer våre produkter- og tjenester basert på brukeratferd for å skape en mer relevant brukeropplevelse. Dette kan være forslag til hvilke nyhetsartikler vi tror at vil være interessant for deg eller annonseanbefalinger på markedsplasser. Vi gjør dette for å skape en mer relevant brukeropplevelse. Dette inkluderer forslag til nyheter og annonser basert på hvor du befinner deg, din IP-adresse eller hvilke interesser du har, såkalte “speilpublikum” (personalisering av innhold basert på hva andre med lignende interesser eller egenskaper har interessert seg for), nyhetsbrev basert på dine interesser, varslinger basert på hvor du befinner deg oganbefalinger av rubrikkannonser basert brukeratferd i kombinasjon med antagelser. Personaliserte rubrikkannonser kan bli vist på markedsplassene eller nyhetssidene våre, eller tredjepartstjenester som Facebook. Vi bruker også slik data for å utarbeide aggregerte statistikker til næringsdrivende som benytter markedsplassene våre for å gi dem innsikt og informasjon om ytelsen og effekten til deres annonser.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse og legitim interesse er behandlingsgrunnlagene for å levere personlig tilpassede produkter og tjenester

Kontroller: Kontroller for disse behandlingsaktivitetene er tilgjengelig for brukerne i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du kan få tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige

Datakategorier som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Brukergenerert innhold, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Posisjonsdata og Antagelser om våre brukere. 

Behandlingsformål 8: Forbrukerrettet markedsføringskommunikasjon

Forklaring av formål: Vi tilbyr og gjør tilgjengelig personalisert og ikke-personalisert markedsføring på våre nettsteder, i våre apper og ved å kommunisere direkte med brukere for å markedsføre relevante tjenester og produkter fra Schibsted og våre samarbeidspartnere. Dette skjer vanligvis i form av direkte markedsføring, meldinger og varslinger i appene våre, nyhetsbrev, annonser, konkurranser og kampanjer samt annonser på andre nettsteder enn våre. Herunder består våre markedsføringsaktiviteter videre av målrettet annonsering, på våre egne sider og tredjeparter sine sider, samt direkte markedsføring via e-post, varslinger og meldinger i appen eller på nettsiden eller ved at brukere ringes opp på telefon. Vi deler også kundelister med tredjeparter (slik som Facebook) for å nå våre kunder på slike tredjeparter sine tjenester, i form av såkalte “speilpublikum”. I noen av tjenestene våre oppfordrer vi også brukere til å verve andre brukere, eksempelvis gjennom konkurranser og kampanjer. I de aller fleste tilfeller følger vi fortløpende med på effekten av våre markedsføringsaktiviteter, samt at vi lager rapporter som viser den endelige rekkevidden til en kampanje når den er over etc.

Som en integrert del av våre tjenester, vil noen av våre sider markedsføre produktene og tjenestene til våre samarbeidspartnere. Dette skjer på eksempelvis våre sider som tilbyr sammenligningtjenester eller sider der vi markedsfører tilbudskampanjer, rabattkoder mv. fra tredjeparter som vi samarbeider med.

Juridisk grunnlag: Samtykke er det juridiske grunnlaget når en bruker ikke er Abonnementskunde eller Innlogget Kunde hos Schibsted. Legitim interesse er det juridiske grunnlaget når en bruker er Abonnementskunde eller Innlogget Kunde hos Schibsted eller når vi markedsfører via annonser, direkte gjennom våre produkter (f.eks i apper) eller per telefon.

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen er tilgjengelig for brukerne i innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du kan få tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige. Schibsted respekterer også alle forbehold mot telefon- og adressert reklame som er registrert hos nasjonale myndigheter.

Datatyper som behandles:  Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Antagelser om våre brukere og Posisjonsdata benyttes.

Behandlingsformål 9: Innhenting av data for å gi brukere tilgang til nyhetstjenester hos bedrifter/institusjoner

Forklaring av formål: Gi tilgang til premium nyhetsinnhold på internett og via produkt-nyhetsbrev for bedrift/institusjonsbrukere. Noen brukere får tilgang til premium innhold uten direkte kostnad gjennom abonnement betalt for av sin arbeidsgiver eller utdannings (eller annen)-institusjon. Brukeren identifiseres via sin IP-adresse innenfor rekkevidden til institusjonens WiFi-nettverk. Brukere mottar også en e-post med informasjon fra sin institusjon, men kan velge bort den e-posten.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen som er basert på legitime interesser er tilgjengelige for brukerne på innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon og Posisjonsdata benyttes.

Behandlingsformål 10: Sikkerhetsrelaterte behandlingsaktiviteter og behandlingsaktiviteter mot bedrageri eller misbruk

Forklaring av formål: Analyser av logg-aktivitet, transaksjonsaktivitet og annen adferd for å sikre stabilitet i våre tjenester og sikkerhet for informasjonen som Schibsted lagrer, så vel som å sikre at våre brukerregler og betingelser overholdes relatert til f.eks. akseptabel brukeradferd i debatter og kommentarfelt. I tillegg kan vi på forespørsel eller på eget initiativ dele opplysninger med offentlige myndighetsorganer som Skatteetaten, Tolletaten, Politiet og Mattilsynet. Dette kan være informasjon om annonse- og meldingshistorikk. I noen tilfeller vil vi også dele relevante opplysninger med brukere av markedsplassene våre når de ønsker bistand i forbindelse med konfliktløsning i saker hvor vi har relevant informasjon om tvistens spørsmål eller saker som gjelder falske annonser mv.

Juridisk grunnlag: Legitime interesser og rettslige forpliktelser for å ivareta sikkerheten til våre tjenester og forpliktelser til å dele informasjon med offentlige myndigheter. 

Kontroller: Det er ikke mulig å velge bort disse aktivitetene i produktene. Schibsted lar vanligvis ikke brukere velge bort denne behandlingen fordi den er grunnleggende for sikkerheten til alle våre tjenester for alle våre brukere.

Datatyper som behandles:  Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Informasjon vi mottar fra andre, Betaling og finansiell informasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Brukergenerert innhold, Antagelser om våre brukere og Posisjonsdata benyttes. 

Behandlingsformål 11: B2B-salg, kjøp og markedsføringsrelatert behandling av kundedata

Klikk på lenken for å lese vår personvernerklæring for behandling av B2B-kundedata.

Behandlingsformål 12: Annonsering av eiendom

Forklaring av formål: Schibsted samarbeider med meglerhus som kan plassere annonser for sine eiendomsobjekt på sidene til Schibsted. Her finner du mer informasjon om dette behandlingsformålet.

Juridisk grunnlag: Avtaleforpliktelse. 

Kontroller: Brukerne gis ingen mulighet til å velge dette bort fordi det er grunnleggende nødvendig for å kunne levere tjenesten.

Datatyper som behandles: Informasjon som inngår i eiendomsannonsen. 

Behandlingsformål 13: Publikumssegmenter for å lage personaliserte annonseprofiler, produktpersonalisering, personlig markedsføring og produktforbedringer

Forklaring av formål: Vi bruker data om våre brukere til å lage annonse, markeds- og produktsegmenter basert på demografi, stedsdata og atferdsdata. Vi tilbyr også kundematchingprodukter til våre annonser, hvor annonser kan laste opp sine kundelister og hvor vi vil matche disse med Schibsted-konto brukere.

Juridisk grunnlag: Legitime interesser

Kontroller: Kontroller for denne behandlingen som er basert på legitime interesser er tilgjengelige for brukerne på innstillingssidene til de enkelte tjenestene. Her kan du lese mer om hvordan du får tilgang til disse kontrollene i Norge eller Sverige.

Datatyper som behandles:  Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Antagelser om våre brukere og Posisjonsdata benyttes.

Behandlingsformål 14: Plassere informasjonskapsler og få tilgang til informasjonskapslenes informasjon.

Forklaring av formål: Informasjonskapsler, enhetsidentifikatorer eller annen informasjon kan bli lagret eller gitt tilgang til på din enhet med det formålet som du blir informert om i våre regler for personvern og informasjonskapsler . Kontroller i nettlesere lar brukere blokkere informasjonskapsler og lignende funksjoner. Mer informasjon om informasjonskapsler finner du i reglene om personvern og informasjonskapsler.

Juridisk grunnlag: Samtykke, slik det er definert i den nasjonale implementeringen av e-personverndirektivet i Norge og Sverige. Et samtykke gjennom innstillingene i nettleseren og tilstrekkelig informasjon er ansett som tilstrekkelig. Videre behandling av personopplysninger styres av GDPR og dekkes av de andre behandlingsaktivitetene beskrevet nedenfor i denne tabellen.

Kontroller: Kontroll over plassering av informasjonskapsler kan utføres i innstillingene i nettleseren på enheten din.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon og Atferdsmessig og teknisk informasjon benyttes.

Behandlingsformål 15: Fasilitere akademisk forskning

Forklaring av formål: Vi deler fra tid til annen de-identifisert data med forsknings- og utdanningsinstitusjoner med det formål å bidra inn i norsk og internasjonal forskning som kommer samfunnet til gode. Deling av data med forskere gjøres kun etter en nærmere vurdering av samfunnsverdien av forskningsprosjektet og institusjonene forplikter seg til å slette dataene i henhold til våre definerte slettefrister.

Juridisk grunnlag: Legitim Interesse

Kontroller: Vi tilbyr ingen kontroller for denne aktiviteten på nåværende tidspunkt

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon og Brukergenerert innhold

*****

Databehandling relatert til reklame på internett

Schibsted viser annonser på våre nettsider og apper. For å vise nettbaserte annonser behandler vi personopplysninger for målretting mot våre brukere. I informasjonen nedenfor har vi delt dette generelle, overordnede formålet inn i flere relaterte formål. Alle disse formålene gjelder vår nettbaserte reklamevirksomhet.

Behandlingsformål 16: Utvelgelse av alminnelige annonser, slik som kontekstuelle annonser. 

Forklaring av formål: Annonser kan bli vist til deg på bakgrunn av det konteksten du bruker våre tjenester i, slik som innholdet du ser på, appen du bruker, din omtrentlige lokasjon til landnivå eller din type enhet (mobil vs. nettbrett vs. bærbar PC).

Kontroller: Å velge vekk kontekstuelle annonser er ikke mulig, fordi det ville fjerne enhver reell mulighet for Schibsted til å skaffe inntekter via digital annonsering for våre nyhetstjenester og andre nettbaserte tjenester som vi leverer til deg.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, inkludert brukerinnstillinger og Atferdsmessig og teknisk informasjon

Behandlingsformål 17: Utvelgelse av personlig tilpassede annonser.

Forklaring av formål: Personlig tilpassede annonser kan bli vist til deg på grunnlag av en profil om deg.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse.

Kontroller: Brukere tilbys fire separate kontroller de kan benytte for å velge vekk bestemte typer av målretting, alle er tilgjengelige i Schibsted-kontoens personverninnstillinger eller i Om meg for ikke-innloggede brukere. Du finner informasjon om våre kontroller via denne siden.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon, Antagelser om våre brukere og Posisjonsdata. Hvis brukeren setter alle disse kontrollene på «av», blir kun kontekstuelle annonser vist (se behandlingsformål 11). Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonsører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 18: Måling av annonsens ytelse

Forklaring av formål: Ytelsen og effektiviteten av annonsen som du ser eller samhandler med kan måles.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette tilbys brukerne fordi det ikke er mulig å selge digital annonsering uten å kunne tilby annonsørene måling av annonsenes ytelse. Inntekter fra disse annonsene er grunnleggende for nyhetstjenesten og andre tjenester som Schibsted leverer.

Datatyper som behandles: Brukers profildata, brukers kontoinformasjon, Informasjon om reklame-effektivitet og brukers atferdsdata benyttes. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonsører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 19: Utvikle og forbedre annonseprodukter.

Forklaring av formål: Dine data kan bli brukt til å forbedre eksisterende systemer og programvare, og for å utvikle nye produkter.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller:  Ingen kontroller for dette er tilgjengelig for brukeren på nåværende tidspunkt.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon og Posisjonsdata. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonsører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 20: Sørge for sikkerhet, hindre svindel og fjerne feil fra annonseprodukter

Forklaring av formål: Dataene dine kan bli brukt for å overvåke og forhindre svindelaktivitet, og sikre at systemene fungerer korrekt og sikkert.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette er tilgjengelige for brukeren, fordi brukere av åpenbare årsaker ikke kan velge vekk sikkerhet og svindelforebygging.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, Atferdsmessig og teknisk informasjon og Posisjonsdata. Hverken navn, e-postadresse, adresse eller annen, lignende identifiserende informasjon om brukeren deles med annonsører eller andre tredjeparter.

Behandlingsformål 21: Behandling av anti-annonseblokkering

Forklaring av formål: Hvis din nettleser eller en tilleggskomponent i den forsøker å blokkere alt annonseinnhold oppdager denne aktiviteten det, og sørger for at annonsene er synlige i tjenesten.

Juridisk grunnlag: Legitim interesse

Kontroller: Ingen kontroller for dette er tilgjengelige for brukeren på nåværende tidspunkt. Annonser er en grunnleggende del av inntektsmodellen til våre tjenester og å blokkere annonser gjør det umulig for Schibsted å motta rimelig godtgjørelse for tjenestene vi leverer til brukere for en lav pris eller kostnadsfritt.

Datatyper som behandles: Grunnleggende profilinformasjon, Kontoinformasjon, og Atferdsmessig og teknisk informasjon og Posisjonsdata.

Dersom du har spørsmål omkring disse behandlingsformålene og deres juridiske grunnlag kan du kontakte Schibsteds Personvern Team på dette kontaktskjemaet for Norge og dette kontaktskjemaet for Sverige.  Schibsted har forpliktet seg på å besvare spørsmål innen 30 dager.

Les mer…