Avancerade relevanta annonser

Hur annonsörer når specifika målgrupper i Schibsteds produkter och tjänster

Målet med all annonsering är att nå ut med rätt produkter till rätt målgrupp. De flesta onlineannonser matchas dock inte till användarna som individer utan till kategorier av troliga intressen eller tänkbara demografiska egenskaper.

Demografirelaterade annonser

Att rikta sig mot en specifik ålder eller ett specifikt kön är möjlig utifrån den information som användarna ger oss när de till exempel skapar ett Schibsted-konto. Med hjälp av olika tekniker, så som algoritmer, använder Schibsted automatiserade system för att analysera användarnas beteende kring grupper med särskilda demografiska egenskaper.

Algoritmer förbättrar spridningen av onlineannonskampanjer som är mer benägna att tilltala specifika demografiska grupper. De automatiserade algoritmerna skapar grupper som liknar andra Schibstedanvändare som har uppgett kön och/eller åldersintervall i sin kontoprofil. Likheten bygger på användarbeteendet på Schibsteds webbplatser och appar under de senaste 28 dagarna.

De viktigaste nyckelhändelserna som granskas mellan användare med specifika demografiska egenskaper och den publik Schibsted inte har några angivna egenskaper för är:

 • vilka delar av en Schibstedwebbplats eller app som användaren besökte,
 • nyckelord som användaren angav vid sökningar,
 • tekniska specifikationer som enhetstyp och operativsystem.

Intresserelaterade annonser

Intresserelaterade annonser innebär att interaktionsdata från en viss enhet eller från en inloggad användare samlas in över tid och över flera webbdomäner eller mobilappar. Schibsted samlar endast in uppgifter på Schibstedägda eller hanterade webbplatser och appar och levererar annonser inom dessa tjänster. Vi köper inte data eller besökare från tredje part för att utöka våra intressegrupper.

Vi tror att våra användare är mer benägna att vara intresserade av annonser som speglar de senaste besöken och aktiviteten på våra webbplatser och i våra appar. Av denna anledning är intressekategorierna ett glidande medelvärde baserat på användarnas intresse. Det innebär att det ändras utifrån en persons senaste aktivitet. Intressegrupperna ser till de senaste 28 dagarna. En användares koppling till en intressekategori minskar med tiden. Det innebär att varje dag minskar intressekategoriens relevans om ingen ny aktivitet tillförs.

Kategorierna sträcker sig över en stor mängd ämnen, så som resor, mode, hem, renovering och sport. Vi använder oss inte av kategorier som endast inkluderar ett fåtal personer.

Bara några viktiga händelser inkluderas från dessa grupper:

 • vilken Schibstedwebbplats eller appsektion som besökts,
 • typ av Schibstedartikel eller klassificerad annons som besöktes,
 • frekvensen av besök på en Schibstedwebbplats eller app,
 • de nyckelord som använts vid sökfrågor på Schibsteds webbplatser eller appar

När ett visst tröskelvärde har uppnåtts blir användaren behörig att ta emot annonser som är kopplade till dessa intressekategorier. I och med att användarens aktivitet med Schibsteds tjänster ökar, förbättras annonssystemens förmåga att förutse användarens intressen och förbättra relevansen av den annonsering han eller hon ser.

Bortsett från de standardintressekategorier som Schibsted ansvarar för kan annonsörer skapa egna intressekategorier. De kanske exempelvis endast vill visa annonser för en publik som har besökt en viss sektion på en Schibstedwebbplats eller har sökt efter specifika sökord. Dessa relevanta annonser ansvarar Schibsted för utan att någon onlineaktivitetshistorik eller information om intressekategori skickas vidare till annonsörerna.

Troligta intressen/förutseende annonser

Publikgrupper med mönster som liknar varandra kommer sannolikt att visa liknande intressen eller köpbeteenden. Vid prediktiva eller förutseende relevanta annonser används tekniker, så som algoritmer, för att skapa en stor publik baserat på en mindre med liknande attribut.

Algoritmerna analyserar sammansättningen och egenskaperna hos en kärngrupp som vi vill nå för att sedan hitta andra användare som visar liknande attribut eller beteenden.

De viktigaste nyckelhändelserna som undersöks hos användare med specifika egenskaper och vid en prediktiv/förutsägande publik är:

 • profilkontoinformation så som postnummer, kön eller ålder,
 • Schibstedwebbplatser eller appsektioner som besökts,
 • nyckelord som använts vid sökfrågor i våra tjänster,
 • tekniska specifikationer, så som typ av enhet eller operativsystem

Matchad publik

Annonsörer kan skapa anpassade målgrupper baserat på sina kundlistor med e-postadresser och/eller telefonnummer. I sådana fall kommer Schibsted använda automatiserade tekniska plattformar för att matcha dessa kundlistor med de e-postadresser eller telefonnummer som finns i Schibsted-kontot. Om en matchning uppstår lägger den tekniska plattformen till motsvarande Schibsted-konto till den anpassade målgruppen. Den anpassade målgruppen kommer endast användas för att leverera annonsering på uppdrag av annonsören. Schibsteds villkor kräver att annonsörerna har laglig rätt att ladda upp och använda de uppgifter du gav dem i samband med matchad publik. Vi använder inte anpassade målgrupper för något annat syfte.

Gemensamt personuppgiftsansvar inom ramen för Schibsted Match

Inom ramen för annonsprodukten Schibsted Match kan Schibsted och annonsörer som vill visa reklam på Schibsteds webbplatser och appar agera som gemensamt personuppgiftsansvariga. Det betyder inte att Schibsted delar dina data med annonsörer, utan att annonsörer, när de laddar upp målgrupper till Schibsted och när de begär att Schibsted ska visa reklam för användare å deras räkning, spelar en roll i att avgöra hur och varför användarnas uppgifter behandlas.

Även om en annonsör och Schibsted till exempel var för sig självständigt kan avgöra hur och varför de samlar in uppgifter från sina egna användare i olika sammanhang, anses besluten att ladda upp, matcha, segmentera och använda sådana uppgifter i syfte att leverera reklam på Schibsteds webbplatser och appar i vissa fall fattas gemensamt. Därför är både Schibsted och annonsörer i Schibsted Match gemensamt personuppgiftsansvariga för lagligheten i en denna behandling.

Du kan läsa mer om upplägget med gemensamt personuppgiftsansvar i vår översikt gällande gemensamt personuppgiftsansvar.

Läs mer…