Datalagringspolicy, Schibsted Sverige och Schibsted Norge – Fullständig information

Schibsted arbetar efter den allmänna regeln att vi bara behåller användarens personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullständigt kunna utföra det syfte för vilket data samlades in, syften som måste ha kommunicerats till våra användare och som, enligt sekretessbestämmelser, måste ha en rättslig grund .

Det finns avgörande detaljer som ligger bakom den specifika tillämpningen av datalagringsperioder utifrån syfte, datatyp och användartyp. De fullständiga detaljerna hittar du här.

I den här tabellen

  • en ”prenumerationskund” definieras som en användare som är en nuvarande betalande prenumerant på en av våra tjänster eller som befinner sig inom ett år direkt efter ett avslutat prenumerationskontrakt med Schibsted.
  • en ”inloggad kund” definieras som en användare med ett Schibsted-konto som inte är en nuvarande betalande prenumerant på någon av våra tjänster och där användaren inte befinner sig inom ett år efter den senaste avslutade prenumerationen på någon av våra tjänster. Som ”inloggad kund” får man, via sin inloggade identitet som definierats av Schibsted-kontot och den tjänst de använder, åtkomst till allt tillgängligt innehåll som inte är kopplat till en prenumeration.
  • ”Alla andra kunder/användare” avser alla andra användare som har åtkomst till tillgängligt innehåll och funktioner inom våra tjänster utan att logga in på tjänsten via ett Schibsted-konto. Observera att i den utsträckning där data samlas in och behandlas om alla andra kunder/användare så är uppgifterna aldrig identifierbara, men de kan betraktas som personuppgifter eftersom exempelvis IP-adress, kak-ID eller annan information möjliggör en teoretisk identifiering.

Regler för lagring av personuppgifter efter kategori och syfte

Personuppgiftskategori Specifik data och syftebeskrivning Regler för lagring Berättigande
Grundläggande profildata Data: Namn, adress, e-postadress, födelsedatum etc.

Syftena är de som är relaterade till:
- att säkerställa åtkomst till våra tjänster
- allmän leverans av tjänster till specifika fysiska adresser
- att upprätta din betrodda identitet och verifierade kontaktinformation för interaktioner med andra användare av våra tjänster
- att kommunicera tjänsterelaterad information till dig som kund
- att kommunicera relevanta erbjudanden för Schibsted-tjänster och tjänster för andra personuppgiftsansvariga som använder Schibsted-konto
- riktad annonsering
Säkra åtkomst till våra tjänster, registrera och utföra sekretessval, fastställa den säkrade identiteten som ett syfte:
- Prenumerationskunder: Obegränsat - informationen raderas inte så länge kunden aktivt betalar för sitt konto och förblir i ett "prenumerationskunds" -tillstånd hos oss.
- Inloggade kunder: Tre år efter den senaste aktiva handlingen (inom en onlinetjänst som inloggad användare) raderas användarens Schibsted-konto baserat på inaktivitet.
- Alla andra kunder/användare: Dessa data registreras inte.

Kommunicera relevanta erbjudanden för Schibsted-tjänster som syfte:
- Prenumerationskunder: data görs otillgängliga för detta ändamål ett år efter att användarens prenumeration på en tjänst gått ut
- Alla andra kunder: data är inte tillgängliga för detta ändamål om inte samtycke eller kontraktsavtal finns på plats med användaren för användning av denna information för detta ändamål

Profildata som kommer från tredje parter, till exempel Bisnode, används för att korrigera fel i data som vi kontrollerar och raderas sedan inom 30 dagar.
Kontodata Data: Kontoaktivitet, åtkomsträttigheter, sekretessinställningar, supportfrågor, kontosäkerhetsdata (t.ex. lösenord) etc.

Syftena är de som är relaterade till:
- säkerställa åtkomst till våra tjänster
- göra sekretessval på din persondata
- upprätta din betrodda identitet och verifierade kontaktinformation för interaktioner med andra användare av våra tjänster
- användarstyrd anpassning av funktioner i våra tjänster, t.ex. textstorlek
Prenumerationskunder: Obegränsat - data raderas inte så länge kunden aktivt använder sitt konto.

Inloggade kunder: 3 år från datumet för den senaste inloggningen eller den senaste åtgärden som en inloggad användare i en Schibsted Sverige-kontrollerad tjänst.

Alla andra användare: dessa data registreras inte.
.
Kontodata Data: Kundservice- och interaktionsdata, inklusive text- och ljudposter för kommunikation med användaren, samt åtgärder som vidtagits i samband med lösningen.

Syftena är de som är relaterade till:
- att lösa specifika problem som tas upp av användaren
- att förbättra kundservice genom analys av hanterade ärenden
Kundserviceinteraktioner behålls i textregister under 3,5 år för alla användare av kundservice.


Röstinspelningar behålls inte längre än 30 dagar. Telefonmetadata (telefonnummer som kontaktar Schibsted, samtalsvaraktighet) kommer att behållas i 1 år.
Betalning och finansiella uppgifter Data: Köphistorik och detaljer, betalningar som har genomförts och erhållits, betalningsmetoder (t.ex. betalkortsinformation, bankinformation)

Syfte:
- Få korrekt och snabb betalning för levererade tjänster
- Finansiell revision och lagkrav
- Få god kreditkontroll för att säkerställa betalningssäkerheten från våra kunder för Schibsted-tjänster
Behålls i Schibsted-kontots betalningsgatewaysystem i 3 år från transaktionsdagen eller från det datum då kreditkortet registrerades på Schibsted-kontot och sparades av användaren.

Uppgifterna behålls separat så länge som bokföringslagar och föreskrifter kräver att vi behåller dem för eget bruk i i masterjournaler för bokföringsändamål. Detta kräver 5 års lagring i Norge och 7 år i Sverige.
Data: Kommentarer till nyhetsartiklar, tävlingar, onlinespel (t.ex. fantasy football)


Syfte: Att skapa användarengagemang inom våra produkter genom att tillhandahålla interaktiva funktioner såsom kommentarer, spel, tävlingar etc.
Samlad kommentarsdata kommer att raderas eller anonymiseras efter 18 månader.


Offentliga kommentarer raderas inte så länge användarens Schibsted-konto fortfarande existerar.
Beteendedata och tekniska data Data: Enhetsidentifierare och deskriptorer, kakidentifierare, IP-adress, användares surfning och läshistorik, händelser (klick), e-postöppning och läsdata.

Syften:
- Allmän produktleverans via internet med IP-adress och enhetsdata.
- Produktförbättringsanalys
- Riktad annonsering
- Marknadsföring av Schibsteds tjänster
- Säkerhetsloggar och bedrägeribekämpning
- Detektering och förebyggande av skadligt beteende
- Servicestabilitet/loggning av prestanda
- Annonsblockeringsfunktioner
- Anpassning av produkt/tjänst
Produktförbättringsanalys som syfte: 18 månader

Riktad annonsering som syfte: 30 dagar

Prenumerationskunder och för marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av Schibsted: data bevaras så länge användaren befinner sig i denna användarkategori: 15 månader.

Inloggade kunder och marknadsföringsaktiviteter för Schibsteds räkning: data bevaras i 15 månader från datumet för den senaste aktiva inloggningen till Schibsted Sverige-tjänster.

Alla andra kunder / användare och för marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av Schibsted: data behålls i 15 månader efter datainsamling.

Säkerhetsloggning och förebyggande av bedrägerier som syfte: 18 månader

Servicestabilitet och loggning av prestanda som syfte: 90 dagar

Annonsblockeringsfunktioner som syfte: Mindre än 1 timme

Upptäckt och förebyggande av skadligt beteende inom användargenererat innehåll som syfte: 3 år

Anpassning av produkt/tjänst i syfte: 18 månaders
Beteendedata och tekniska data Data: GPS-data och IP-adress kopplad till platsdata

Syften:
- Platsspecifika nyheter och funktioner inom våra tjänster
- Riktad annonsering
- Utbildning av IP-bibliotek för reklamplats
- Marknadsföring för Schibsteds tjänster
- Säkerhetsloggar
Platsspecifika nyheter och funktioner inom våra tjänster: direkt efter användning för att leverera innehåll på webbplatser, eller inom 14 dagar i appar (för att återspegla cachning för att förbättra appens prestanda).

Riktad annonsering som syfte: 30 dagar

Utbildning av IP-bibliotek som syfte: 125 dagar

Marknadsföring på uppdrag av Schibsteds tjänster som syfte: 30 dagar

Säkerhetsloggar som syfte: 18 månaders
Slutsatser om och rekommendationer för användaren Data: Förmodade intressen, förmodat kön, förmodat åldersintervall, troligt besökta platser (inte i realtid GPS/IP-baserade!), trolig demografi osv.

Syften::
- riktad annonsering
- riktad marknadsföring av Schibsted-tjänster
- anpassning av innehåll
- analys för produktförbättringsändamål
Prenumerationskunder och marknadsföringsaktiviteter för Schibsteds räkning: data behålls i 15 månader från dagen för den senaste aktiva inloggningen till Schibsted Sverige-tjänster.

Inloggade kunder och marknadsföringsaktiviteter för Schibsteds räkning: data behålls i 15 månader från datumet för den senaste aktiva inloggningen till Schibsted Sverige-tjänster.

Alla andra kunder / användare och marknadsföringsaktiviteter på uppdrag av Schibsted: data behålls i 15 månader efter datainsamling.

Riktade annonser som syfte: 30 dagar efter datainsamling

Personaliserat innehåll som syfte: 18 månader efter datainsamling

Produktförbättringsanalys som syfte: 18 månader efter datainsamling
Data för annonseffektivitet Data: Händelser kring annonsvisningar, visningsfrekvens, visningens varaktighet och användarinteraktioner med annonsen

Syften:
- att tillåta Schibsted och dess annonskunder att mäta effektiviteten för annonser placerade inom Schibsted-tjänster och därmed förbättra resultatet över tid för att generera det önskade slutresultatet (t.ex. ökad försäljning) för annonsörer.
Personuppgifter görs inte tillgängliga för detta ändamål längre än 18 månader från när de samlades in.
B2B-klientinformation Schibsted Norge

Schibsted Sverige
Schibsted Norge

Schibsted Sverige
Schibsted Norge

Schibsted Sverige

Om du har frågor om datalagringspolicyerna, kontakta då Schibsteds sekretessteam via detta kontaktformulär. Schibsted besvarar frågor inom 30 dagar.

Läs mer…