Din rätt att radera din data

Hur du hanterar och raderar tjänster och data inom ditt Schibsted-konto

Enligt GDPR har du när som helst rätt att radera informationen som företag som har om dig. Detta kallas ibland rätten att bli bortglömd.

Ditt Schibsted-konto kan vara anslutet till flera webbplatser och tjänster inom Schibstedfamiljen beroende på var du har loggat in. Vi har skapat verktyg som låter dig ta bort en enskild webbplats eller tjänst och dess data från ditt konto, eller radera hela kontot.

s016_post_delete

Om du tar bort hela ditt Schibsted-konto raderas tjänsterna och dess data. Detta inkluderar prenumerationer, kategoriserade annonser, betalningshistorik och meddelanden. Observera att på grund av bokföring och/eller säkerhetsskäl kan enskilda tjänster behöva behålla vissa uppgifter.

s016_post_deleteactivity

Det är viktigt att veta att när du tar bort en mediewebbplats (t.ex. SvD eller Aftonbladet) från ditt konto så måste du först avbryta alla aktiva prenumerationer. Om du har några skulder eller fakturor är du fortfarande skyldig att betala dem.

s016_post_pay

Om du raderar ditt konto och du har en pågående förfrågan om datanerladdning så kommer vi inte kunna slutföra förfrågan och din data kommer att försvinna.

s016_post_deleterequest

På grund av datalagringspolicyn på varje webbplats kan det ta tid innan all data har raderats. Om du känner oro kring detta så kan det vara en god idé att kontrollera de enskilda webbplatsernas datalagringspolicy.

s016_post_delay

Läs mer…