Bearbetningsändamål och rättsliga grunder – fullständig information – Schibsted Sverige

Introduktion

Detta dokument, som är en del av Schibsted Sveriges Personuppgiftspolicy, beskriver de ändamål för vilka Schibsted samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på interaktionerna du har med våra tjänster.

Den beskriver också de rättsliga grunder på vilka vi genomför varje ändamål. En ”rättslig grund” är det juridiskt definierade skälet till att Schibsted anser att det är tillåtet att samla in och använda specifika typer av personuppgifter för specifika ändamål. Vi granskar dessa rättsliga grunder regelbundet, både baserat på feedback från användare, regelverk och våra affärspartners.

Om du inte håller med om hur vi använder en viss typ av rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter kan du lyfta det med Schibsteds Privacy Team genom att använda detta formulär. Vi har åtagit oss att svara på alla sådana frågor så snabbt som möjligt och alltid inom 30 kalenderdagar.

Du kan hitta information om de juridiska definitionerna för samtycke och intresseavvägning  på Datainspektionens hemsida. I de fall där Schibsted använder intresseavvägning har vi utvärderat den användningen för att säkerställa att vi har vidtagit åtgärder för att rättvist balansera Schibsteds intresseavvägning med de rättigheter och friheter som tillkommer användare av våra tjänster.

Allmänna bearbetningsändamål, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter

Bearbetningsändamål 1: Allmän service och produktleverans

Förklaring av ändamål: Huvudsyftet med Schibsteds verksamhet är att leverera produkter och tjänster till våra användare. I detta inkluderas att upprätthålla och förvalta hemsidor, leverera tjänsterelaterat innehåll och funktionalitet samt att leverera digitala eller fysiska produkter och tjänster som begärts av våra användare och besökare.  

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Användaren erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta eftersom det är absolut nödvändigt för leveransen av produkten/tjänsten. Inloggade användare och prenumerationskunder kan radera deras Schibsted-konto och/eller avsluta sin prenumeration.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Betalning och finansiell data, Beteende och teknisk information och Användargenererat innehåll. 

Bearbetningsändamål 2: Kundtjänst och kundomsorg

Förklaring av ändamål: Som en del av vår leverans av produkter och tjänster erbjuder vi också kundtjänst till våra kunder, inklusive säljare på våra marknadsplatser. För att kommunicera med de användare som kontaktar kundtjänst och lösa deras problem använder vi telefon, e-post, Facebooksidor tillhörande våra bolag och chattverktyg. För att tillhandahålla kundtjänst spar vi information om det som skett, vilket inkluderar skriven dokumentation och ljudupptagningar. Därtill dokumenteras hur det relevanta problemet löstes. Vi använder även kontoinformation och beteende och teknisk information i relation till bland annat prenumerations- och produktordrar för att kunna behandla kundtjänstärenden. Vi använder också personuppgifter inom kundtjänst och kundomsorg för att skicka personanpassade erbjudanden i de fall kunden deltar i något lojalitetsprogram knutet till våra tjänster (exempelvis lojalitetskort från SvD). Personuppgifter används också för att skicka personaliserad information om våra produkter.  För att kontinuerligt förbättra vår kundtjänst använder vi en process för att anonymisera personuppgifter genom att aggregera kundförfrågningar och därigenom mäta Schibsteds effektivitet inom kundtjänstärenden. Personuppgifter används således för att skapa statistisk data som används för analysera interaktionen mellan kunder och verktyg/personal inom något av Schibsteds bolag (exempelvis Aftonbladet) för att identifiera områden där bolaget i fråga kan förbättra och utveckla både sin kundtjänst/kundomsorg men också själva produkten. Schibsted följer och analyserar även resultaten av vår kundkommunikation för att kunna anpassa kommunikationen mot våra kunder framöver. 

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för att hantera kundtjänstärenden är fullgörande av avtal. Intresseavvägning används som rättslig grund för att behandla personuppgifter gällande medlemskap, produkt- och tjänsteförbättring samt för personalisering av tjänstefunktionalitet och innehåll. 

Inställningar: Inställningar för denna personuppgiftsbehandling baserad på intresseavvägning finns tillgängliga på inställningssidorna för respektive tjänst. Här hittar du mer information om hur du kommer åt dessa.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation,  Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Betalning, order och finansiell information. 

Bearbetningsändamål 3: Tjänste- och produktleverans, inklusive anpassningar

Förklaring av syfte: Leverans och anpassning av tjänsten och produkter för att bättre tillgodose användarens behov med de anpassningar som begärs direkt av användaren, detta inkluderar användning av IP-adress för att visa lokala erbjudanden eller butiker. Användare konfigurerar egenskaperna för tjänsterna de får från Schibsted, t.ex. notifikationer, produktrelaterade prenumerationer på nyhetsbrev och information om leveranser Vi har också tjänster där användarna kan skräddarsy orderfrekvensen och se orderhistorik m.m. Användare kan även lägga upp innehåll såsom radannonser, jobbansökningar, CV’n och uppdragsförfrågningar samt betygsätta köpare och säljare. Schibsted möjliggör också kommunikation mellan användare som publicerar uppdragsförfrågningar och tjänsteleverantörer samt mellan köpare och säljare. Vi mäter den tid det tar för en säljare att svara på det första meddelandet från en köpare för att skapa incitament för en effektiv och användarvänlig kommunikation. I vissa av våra tjänster uppmuntrar vi användarna till betygsättning av både andra användare och företag som erbjuder produkter och tjänster inom Schibsteds ekosystem. På våra marknadsplatser bistår vi med distributions- och leveranstjänster för att användare ska kunna köpa produkter och beställa leveranser. Användare kan också publicera annonser på partnersidor och använda lojalitetsprogram tillhör tredje part. Vi använder också tredjepartstjänster på våra marknadsplatser för att tillhandahålla exempelvis betalningslösningar eller försäkringarVi kopplar samman användare med olika försäljande tredje parter för att underlätta onlineshopping på våra marknadsplatser. Slutligen skapar vi också aggregerad statistik som ger insikt gällande räckvidden på fastighetsannonser och delar den med fastighetsägare. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal. Behandlingsaktiviteter gällande analys och statistiska ändamål baseras på intresseavvägning. 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation,  Kontoinformation från Schibsted-konto, Användargenererat innehåll och Betalning, order och finansiell information. 

Bearbetningsändamål 4: Administration av Schibsted-konto 

Förklaring av syfte: Alla behandlingsaktiviteter som relaterar till upprättande, underhåll och leverans av användarens Schibsted-konto. Detta inkluderar säkerhetsrelaterade ändamål så som motverkande av bedrägeri, loggning och säkerhetskopiering  (säkerhetsrelaterade ändamål beskrivs närmare under Bearbetningsändamål 10). Om en användare har verifierat sin identitet med BankID kommer verifikationsstatus samt tidpunkten för verifieringen att sparas i användarprofilen. För vissa tjänster på våra marknadsplatser kan det vara obligatoriskt med BankID-verifiering.  Utöver detta läggs personens namn och födelsedatum automatiskt in på profilsidan i Schibsted-kontot när BankID-verifiering genomförs. Denna information kommer således att användas tillsammans med andra personuppgifter i Schibsted-kontot för personalisering och marknadsföringsrelaterade ändamål samt för att upptäcka och motverka bedrägeri. När BankID används som verifieringsmetod mottar vi även personnummer, detta används i pseudonymiserat format som en nyckel för identifiering. Vi använder också kakor för att användarna ska kunna fortsätta vara inloggade mellan olika webbplatser i Schibsteds ekosystem.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Inställningarna för den här tjänsten finns på kontosidorna för Schibsted-konto. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Det finns också inställningar på inställningssidan för relevanta tjänster där användare kan välja bort användningen av tredjepartsdata för att underhålla och uppdatera kontodata och profiler med korrekt information (exempelvis genom att hämta uppdaterad adressinformation).

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation från Schibsted-konto, Betalning, order och finansiell information och Beteende och teknisk information.

Bearbetningsändamål 5: Fakturering och betalning

Förklaring av ändamål: Bearbetning av användarens personuppgifter för att säkerställa en enkel och framgångsrik betalning till Schibsted för prenumerationer och andra betalningar, samt behandling som utförs av Schibsted för driva in uteblivna betalningar.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal är den rättsliga grunden för all behandling av fakturering- och betalningsunderlag som utförs som en del av sedvanlig hantering för att säkerställa betalningsförpliktelser. Intresseavvägning är den rättsliga grunden för att använda personuppgifter för rättsligt nyttjande vid indrivning av uteblivna betalningar.

Inställningar: Användarna erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta då det är nödvändigt för leveransen av tjänsten eller för att Schibsted ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster samtfölja gällande lagstiftning.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation från Schibsted-konto och Betalning, order och finansiell information.

Bearbetningsändamål 6: Insamling och analys av beteendedata och andra personuppgifter för produkt- och tjänsteutveckling 

Förklaring av ändamål: Schibsted strävar alltid efter att förbättra våra produkter och tjänster och därutöver utveckla nya sådana som kan komma våra användare till gagn. För att lyckas med detta samlar vi in och behandlar användardata med syfte att analysera användarbeteende på och mellan våra webbplatser för att se hur användarna rör sig mellan tjänster inom Schibsteds ekosystem. Vi använder kontoinformation för att analysera användartrender, identifiera trender och generera statistik. Detta görs genom att analysera användarnas beteende, mäta prestandan av en funktionalitet hos en viss produkt eller tjänst, samla in återkoppling från användarenkäter och undersökningar, felsöka och testa nya produkter eller nya funktioner. 

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns på kontosidorna i inställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Geografisk information, Användargenererat innehåll och Slutsatser som Schibsted drar om användare.  

Bearbetningsändamål 7: Personuppgiftsbehandling för att personalisera innehållet i produkter 

Förklaring av ändamål: Vi personanpassar innehåll som exempelvis nyhetsartiklar eller rekommendationer på marknadsplatser baserat på personuppgifter för att tillhandahålla en mer relevant användarupplevelse. Detta inkluderar att tillhandahålla  nyheter och redaktionellt innehåll baserat på platsdata, att använda IP-adress, användarens intressen samt lookalike målgrupper (att skapa målgruppssegment och personaliserat innehåll baserat på liknande användares intressen och egenskaper),  att skicka redaktionella nyhetsbrev baserat på intressen, att skicka platsspecifika pushnotiser och att ge rekommendationer på radannonser som användaren kan vara intresserad av baserat på tidigare tillagda favoriter av användaren i kombination med de intressen som Schibsted genererat för användaren. Personanpassade radannonser kan visas på marknadsplatser eller i andra Schibsted-tjänster (exempelvis våra redaktionella webbplatser). Vi använder också personuppgifter för att ge våra företagskunder aggregerad statistik från marknadsplatser för att ge dem insikt i effektiviteten av deras radannonser. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal är den rättsliga grund som används för att leverera personaliserade produkter och tjänster. 

Inställningar: Användarna kan anpassa sin användarupplevelse i inställningarna för respektive tjänst. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Användargenererat innehåll, Beteende och teknisk information, Geografisk information och Slutsatser som Schibsted drar om användare.  

Bearbetningsändamål 8: Marknadskommunikation mot kunden 

Förklaring av ändamål: Vi tillhandahåller både personaliserad och icke-personaliserad marknadsföring på våra webbplatser i våra appar och genom direktkommunikation. Detta för att framhäva relevanta tjänster och produkter inom Schibsted och hos våra samarbetspartners genom exempelvis direktmarknadsföring, meddelanden i produkter, nyhetsbrev, annonser, tävlingar och kampanjer och annonser på webbplatser som tillhör tredje part (som Facebook och Google). Denna kommunikation inkluderar riktade kampanjer och erbjudanden, marknadsföring via telefon och notifikationer, marknadsföring via e-post, mätning av effektiviteten i vår marknadsföring, samt registrering av det resultatet, delande av kundlistor med tredje part för att rikta marknadsföring mot våra användare på webbplatser som inte tillhör Schibsted och delande av kundlistor med tredje part för att skapa lookalike målgrupper hos webbplatser som tillhör tredje part.  Vissa av våra tjänster uppmuntrar användare att rekrytera nya användare för att få förmåner baserat på rekryteringen. Marknadsföring av våra samarbetspartners produkter inkluderar marknadsföring av produkter och erbjudanden som är en integrerad del av Schibsteds tjänster, till exempel marknadsföring av samarbetspartners erbjudanden genom våra förmånsprogramstjänster eller marknadsföring av produkter som visas i våra tjänster som rekommenderar andra produkter.

Rättslig grund: Samtycke är den rättsliga grund som används för direktmarknadsföring när användaren inte har ett prenumerationsförhållande med Schibsted. När användaren har en prenumerationstjänst hos Schibsted används intresseavvägning som rättslig grund. Intresseavvägning används även när marknadsföringen levereras genom annonser, i produktmeddelanden eller via telefon. När elektronisk direktmarknadsföring av produkter och tjänster är en del av tjänsten (exempelvis i våra tjänster som rekommenderar andra produkter) är fullgörande av avtal den lagliga grunden för sådan marknadsföring. 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information.

Bearbetningsändamål 9: Insamling av personuppgifter för att ge användare tillhörande vissa företag eller institutioner tillgång till nyhetstjänster 

Förklaring av ändamål: Ge användare som tillhör vissa företag eller institutioner tillgång till digitala nyheter för prenumeranter eller nyhetsbrev gällande specifika produkter. Vissa användare får tillgång till prenumerationsbaserat innehåll via sin arbetsgivare eller sin utbildningsinstitution (även andra institutioner förekommer) utan någon extra kostnad för användaren. I dessa fall identifieras användaren genom att IP-adressen på deras enhet befinner sig inom företags- eller institutionskundens  nätverk. Berörda användare mottar även e-post med information från deras företag eller institution men kan välja bort den e-posten. 

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information och Geografisk information. 

Bearbetningsändamål 10: Säkerhetsrelaterad personuppgiftsbehandling och personuppgiftsbehandling gällande anti-bedrägeri eller missbruk 

Förklaring av ändamål: Analys av loggaktivitet, transaktionsaktivitet och annat beteende för att upprätthålla stabiliteten i våra tjänster och säkerheten för data som lagras av Schibsted, samt för att upptäcka och motverka bedrägligt beteende i samband med produktbeställningar och också för att säkerställa att användarna använder våra tjänster i enlighet med tillämpliga policies och villkor gällande exempelvis acceptabelt användarbeteende i diskussions- och kommentarsforum. Detta inkluderar även att förebygga och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra tjänster, eller annat bedrägligt beteende på våra marknadsplatser där vi granskar radannonser och kommunikation mellan användarna. Utöver detta kan Schibsted överlämna information till myndigheter som exempelvis Skatteverket, Tullverket, Polisen eller Livsmedelsverket samt till parter i tvistemål efter en rättsligt bindande begäran från domstol eller i specifika fall där Schibsted har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra produkter och tjänster använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. Utlämnande av data i dessa fall kan inkludera att vi lämnar ut exempelvis radannonser eller meddelandehistorik. I syfte att bistå i tvistelösning och för att motverka och undvika illegalt eller bedrägligt beteende på våra marknadsplatser kan vi lämna ut Användargenererat innehåll som tidigare varit publicerat men som senare har justerats, avpubliceras eller raderats till den andra parten i tvisten.

Rättslig grund: Intresseavvägning och rättslig skyldighet att säkerställa informationssäkerhet samt tillgängliggöra relevant information till myndigheter. 

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort dessa aktiviteter i produkter. Schibsted tillåter vanligtvis inte användare att välja bort denna behandling eftersom den är avgörande för att skydda våra tjänster och användare.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Betalning, order och finansiell information, Beteende och teknisk information, Användargenererat innehåll, Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information.  

Bearbetningsändamål 11: B2B-försäljning, inköp och marknadsföringsrelaterad kunddatabehandling

Det finns en separat integritetspolicy för databehandling av B2B-kunder. Den hittas här.

Bearbetningsändamål 12: Fastighets- och bostadsannonser 

Förklaring av ändamål: Schibsted arbetar tillsammans med fastighetsmäklare som kan placera annonser för att marknadsföra objekt som de saluför. Du kan hitta mer information om detta här

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Användarna erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta då det är nödvändigt för leveransen av tjänsten. 

Datatyper som behandlas: Information som behandlas i marknadsföringen av fastigheten. 

Bearbetningsändamål 13: Målgruppssegmentering för skapandet av en profil för personaliserade annonser, personalisering av produkter, personaliserad marknadsföring och produktförbättring 

Förklaring av ändamål: Vi använder dina personuppgifter för att skapa målgrupper för annonsering, marknadsföring och produkter baserat på demografi, plats och beteendedata. Vi erbjuder också en produkt för CRM-matchning till annonsörer där annonsören kan ladda upp kundlistor som matchas mot användare av Schibsted-konto. 

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, , Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information. 

Bearbetningsändamål 14: Placering av kakor och åtkomst till kakinformation

Förklaring av ändamål: Kakor, enhetsidentifierare eller annan information kan lagras eller nås på din enhet för de syften som presenteras för dig i vår Personuppgiftspolicy.  Webbläsarinställningar möjliggör för användare att blockera kakor och liknande enheter. Mer information om kakor finns i Personuppgiftspolicyn.

Rättslig grund: Samtycke enligt Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.  Efterföljande behandling av personuppgifter omfattas av GDPR och täcks av andra behandlingsaktiviteter som beskrivs i detta dokument.

Inställningar: Inställningar för denna personuppgiftsbehandling finns tillgängliga i dina val angående kakor samt på kontosidorna till ditt Schibsted-konto. Inställningar för placering av kakor kan även hanteras via webbläsarinställningarna på din enhet.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation och Beteende och teknisk information.

Bearbetningsändamål 15: Främja forskningsändamål

Förklaring av ändamål: Vid vissa tillfällen delar vi de-identifierad information med forsknings- och utbildningsinstitutioner i syfte att bidra till samhällsnyttig svensk och internationell forskning. Innan vi delar information i forskningssyfte gör vi alltid en bedömning av samhällsnyttan gällande forskningen och villkorar delningen med strikta anvisningar om när informationen ska raderas.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga för detta just nu.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Användargenererat innehåll och Beteende och teknisk information.

Annonsrelaterad personuppgiftsbehandling online

Schibsted visar annonser på sina webbplatser och i sina appar. För att visa annonser inom våra onlinetjänster behandlar vi personuppgifter för att rikta annonsering mot våra användare. I informationen nedan har vi delat upp detta allmänna och övergripande ändamål i flera relaterade ändamål. Alla dessa ändamål är en inneboende del av vår annonsverksamhet online.

Bearbetningsändamål 16: Val av basannonser, så som kontextuella annonser

Förklaring av ändamål: Annonser kan visas för dig baserat på kontext, till exempel innehållet du tittar på, appen du använder, din ungefärliga plats på landsnivå eller din enhetstyp (mobil, surfplatta eller dator).

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort kontextuella annonser eftersom detta skulle ta bort all meningsfull förmåga hos Schibsted att finansiera våra nyheter och andra onlinetjänster till dig via digital annonsering.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation och Kontoinformation används för att komma åt dina annonsinställningar, och Beteende och teknisk information används för att leverera annonsinnehållet.

Bearbetningsändamål 17: Val av personaliserade annonser

Förklaring av ändamål: Personaliserade annonser kan visas för dig baserat på din ålder, ditt kön, din plats eller dina intressen. 

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Användare erbjuds fyra separata inställningar där de kan välja bort specifika typer av riktade annonser. Alla dessa är tillgängliga via Schibsted-kontots sekretessinställningar eller “Om mig” för användare som inte är inloggade. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Personalisering av annonser baserat på personuppgifter från Schibsteds webbplatser genomförs endast av oss och vi förbjuder uttryckligen tredje parter att bygga eller berika profiler med data från våra webbplatser. Vi delar inte heller målgruppsdata med tredje parter.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Slutsatser som Schibsted drar om användare samt Geografisk information. Om användaren sätter inställningarna på ”av” visas bara kontextuella annonser (se bearbetningsändamål 15). Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter. 

Bearbetningsändamål 18: Mätning av annonsresultat

Förklaring av ändamål: Att mäta prestandan och effektiviteten av annonser som du ser eller interagerar med. Vi analyserar också effekten och värdet av annonser i förhållande till redaktionellt innehåll i våra mediatjänster. 

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Användarna erbjuds inga inställningar eftersom det inte är möjligt att sälja digital annonsering utan att mätning av annonsprestanda finns tillgängligt för annonsörer. Intäkterna från dessa reklamtjänster är avgörande för de nyheter och andra tjänster som Schibsted levererar.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Uppgifter om hur reklam visas och hur effektiv den är, Kontoinformation samt Beteende och teknisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningsändamål 19: Utveckla och förbättra annonsprodukter

Förklaring av ändamål: Dina personuppgifter kan användas för att förbättra befintliga system och mjukvaror samt för att utveckla nya produkter.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga för detta just nu. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Geografisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningsändamål 20: Säkerställa säkerhet, förebygga bedrägerier och felsöka annonsprodukter

Förklaring av ändamål: Dina personuppgifter kan användas för att övervaka och förebygga bedräglig aktivitet och se till att system och processer fungerar korrekt och säkert. 

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga eftersom förebyggande arbete kring bedrägeri och säkerhet är en funktion som användare av naturliga skäl inte kan välja bort.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Geografisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningsändamål 21: Motverkande av annonsblockering 

Förklaring av ändamål: Om din webbläsare eller en tilläggskomponent till den försöker blockera all reklam upptäcker denna behandling det och vidtar åtgärder för att se till att annonser är synliga i tjänsten.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga för detta just nu. Annonser är en grundläggande del av intäktsmodellen för våra tjänster och blockering av annonser gör det omöjligt för Schibsted att få skälig ersättning för de tjänster vi tillhandahåller till en låg eller ingen kostnad för användaren.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Beteende och teknisk information samt Geografisk information. 

Om du har frågor om dessa bearbetningsändamål och deras rättsliga grunder, kontakta Schibsteds Privacy Team via detta kontaktformulär. Schibsted har åtagit sig att besvara frågor inom 30 dagar.

Läs mer…