Bearbetningsändamål och rättsliga grunder – fullständig information – Schibsted Sverige

Introduktion

Detta dokument, som är en del av Schibsted Sveriges Personuppgiftspolicy, beskriver de ändamål för vilka Schibsted samlar in och behandlar dina personuppgifter baserat på interaktionerna du har med våra tjänster.

Den beskriver också de rättsliga grunder på vilka vi genomför varje ändamål. En ”rättslig grund” är det juridiskt definierade skälet till att Schibsted anser att det är tillåtet att samla in och använda specifika typer av personuppgifter för specifika ändamål. Vi granskar dessa rättsliga grunder regelbundet, både baserat på feedback från användare, regelverk och våra affärspartners.

Om du inte håller med om hur vi använder en viss typ av rättslig grund för insamling och behandling av personuppgifter kan du lyfta det med Schibsteds Privacy Team genom att använda detta formulär. Vi har åtagit oss att svara på alla sådana frågor så snabbt som möjligt och alltid inom 30 kalenderdagar.

Du kan hitta information om de juridiska definitionerna för samtycke och intresseavvägning på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. I de fall där Schibsted använder intresseavvägning har vi utvärderat den användningen för att säkerställa att vi har vidtagit åtgärder för att rättvist balansera Schibsteds intresseavvägning med de rättigheter och friheter som tillkommer användare av våra tjänster.

När Schibsted behandlar personuppgifter delar vi ibland dessa med andra aktörer såsom personuppgiftsbiträden och andra personuppgiftsansvariga. Du hittar mer generell information om hur Schibsted delar personuppgifter med andra aktörer och om överföringar av data utanför EU/EES i vår Personuppgiftspolicy. I denna policy ger vi dig mer information om hur personuppgifter delas med andra aktörer i relation till fullgörandet av specifika syften.

Allmänna bearbetningsändamål, rättsliga grunder och kategorier av personuppgifter

Bearbetningsändamål 1: Allmän service och produktleverans

Förklaring av ändamål: Huvudsyftet med Schibsteds verksamhet är att leverera produkter och tjänster till våra användare. I detta inkluderas att upprätthålla och förvalta hemsidor, leverera tjänsterelaterat innehåll och funktionalitet samt att leverera digitala eller fysiska produkter och tjänster som begärts av våra användare och besökare. Användarens geografiska plats (baserat på IP-adress) används för att visa korrekt innehåll för användaren.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att leverera våra tjänster eller produkter till dig. Relevant tjänst eller produkt beskrivs i respektive villkor.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Användaren erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta eftersom det är absolut nödvändigt för leveransen av produkten/tjänsten. Inloggade användare och prenumerationskunder kan radera deras Schibsted-konto och/eller avsluta sin prenumeration.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Betalning och finansiell data, Beteende och teknisk information, Geografisk information och Användargenererat innehåll. 

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Fastly, Google Cloud Platform (GCP), Shopify, Swiftcourt, och Amazon Web Services (AWS) för att tekniskt möjliggöra våra tjänst- och produktleveranser.

Bearbetningsändamål 2: Kundtjänst och kundomsorg

Förklaring av ändamål: Som en del av vår leverans av produkter och tjänster erbjuder vi också kundtjänst till våra kunder, inklusive säljare och köpare på våra marknadsplatser. För att kommunicera med de användare som kontaktar kundtjänst och lösa deras problem använder vi telefon, e-post, Facebooksidor tillhörande våra bolag och chattverktyg. För att tillhandahålla kundtjänst sparar vi information om det som skett, vilket inkluderar skriven dokumentation och ljudupptagningar. Därtill dokumenteras hur det relevanta problemet löstes. Vi använder även kontoinformation och beteende och teknisk information i relation till bland annat prenumerations- och produktordrar för att kunna behandla kundtjänstärenden. Vi använder också personuppgifter inom kundtjänst och kundomsorg för att skicka personanpassade erbjudanden i de fall kunden deltar i något lojalitetsprogram knutet till våra tjänster (exempelvis lojalitetskort från SvD). Personuppgifter används också för att skicka personaliserad information om våra produkter.  För att kontinuerligt förbättra vår kundtjänst använder vi en process för att anonymisera personuppgifter genom att aggregera kundförfrågningar och därigenom mäta Schibsteds effektivitet inom kundtjänstärenden. Personuppgifter används således för att skapa statistisk data som används för analysera interaktionen mellan kunder och verktyg/personal inom något av Schibsteds bolag (exempelvis Aftonbladet) för att identifiera områden där bolaget i fråga kan förbättra och utveckla både sin kundtjänst/kundomsorg men också själva produkten. Schibsted följer och analyserar även resultaten av vår kundkommunikation för att skapa aggregerad statistik och analyser av hur många som öppnar kundkommunikation, med syfte att förbättra vår kommunikation. Personuppgifter behandlas också för att besvara användarförfrågningar som gäller utövande av rättigheter som följer av GDPR. Vidare kan vi dela användarförfrågningar mellan Schibsted’s personuppgiftsansvariga när det är nödvändigt. AI kan användas för att erbjuda och förbättra kundtjänst. Som ett exempel på användning av AI, kan vi komma att använda inkommande användarkommunikation från chattar eller kundtjänstärenden för att formulera svar på vanliga kundfrågor och klassificering av inkommande kundtjänstärenden för att förbättra vår kundtjänst och kundomsorg.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att kunna erbjuda kundtjänst men också för att säkerställa att vår kundtjänst förbättras över tid för att ge dig bästa möjliga och relevanta hjälp. Vi vill också säkerställa att du har information om de medlemstjänster som är relevanta för dig.

Rättslig grund: Den rättsliga grunden för att hantera kundtjänstärenden är fullgörande av avtal. Intresseavvägning används som rättslig grund för att behandla personuppgifter gällande medlemskap, produkt- och tjänsteförbättring samt för personalisering av tjänstefunktionalitet och innehåll. För att ge dig lagstadgad information (exempelvis gällande personuppgiftsfrågor) använder vi vår rättsliga förpliktelse som laglig grund för att behandla dina personuppgifter.

Inställningar: Inställningar för denna personuppgiftsbehandling baserad på intresseavvägning finns tillgängliga på inställningssidorna för respektive tjänst. Här hittar du mer information om hur du kommer åt dessa.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation,  Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Betalning, order och finansiell information, samt de datatyper som tillhandahålls eller krävs för att kunna besvara användarförfrågningar som gäller utövande av rättigheter som följer av GDPR eller klagomål om behandling av personuppgifter

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Zendesk, Flowy, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP), Microsoft, Rocker, Intercom, Eloqua och Amplitude när vi tillhandahåller kundtjänst och kundomsorg till dig.

Bearbetningsändamål 3: Tjänste- och produktleverans, inklusive anpassningar

Förklaring av syfte: Leverans och anpassning av tjänsten och produkter för att bättre tillgodose användarens behov med de anpassningar som begärs direkt av användaren, detta inkluderar användning av IP-adress för att visa lokala erbjudanden eller butiker. Användare konfigurerar egenskaperna för tjänsterna de får från Schibsted, t.ex. notifikationer, produktrelaterade prenumerationer på nyhetsbrev och information om leveranser Vi har också tjänster där användarna kan skräddarsy orderfrekvensen och se orderhistorik m.m. Användare kan även lägga upp innehåll såsom radannonser, jobbansökningar, CV’n och uppdragsförfrågningar samt betygsätta köpare och säljare. Schibsted möjliggör också kommunikation mellan användare som publicerar uppdragsförfrågningar och tjänsteleverantörer samt mellan köpare och säljare. Vi mäter den tid det tar för en säljare att svara på det första meddelandet från en köpare för att skapa incitament för en effektiv och användarvänlig kommunikation. I vissa av våra tjänster uppmuntrar vi användarna till betygsättning av både andra användare och företag som erbjuder produkter och tjänster inom Schibsteds ekosystem. På vissa av våra marknadsplatser visar vi hyresvärdar potentiella hyresgäster baserat på matchning. Detta innebär att en hyresgäst vars profil matchar kraven för en bostad bättre visas före hyresgäster vars profil matchar sämre. På våra marknadsplatser bistår vi med distributions- och leveranstjänster för att användare ska kunna köpa produkter och beställa leveranser. Användare kan också publicera annonser på partnersidor och använda lojalitetsprogram tillhör tredje part. Vi använder också tredjepartstjänster på våra marknadsplatser för att tillhandahålla exempelvis betalningslösningar eller försäkringarVi kopplar samman användare med olika försäljande tredje parter för att underlätta onlineshopping på våra marknadsplatser. Slutligen skapar vi också aggregerad statistik som ger insikter om räckvidden på radannonser och innehåll, och delar den statistiken med professionella kunder eller skapare av innehåll (exempelvis insikter om fastighetsannonser till fastighetsmäklare). Insikterna kan också användas för att beräkna ersättning till exempelvis podcastinnehavare. Vi aggregerar också information om användningen av våra tjänster och tillhandahåller den till arbetsgivare och institutioner som betalar för nyhetstjänster (se mer information om detta i bearbetningsändamål 9).

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster enligt det avtal vi har med dig och för att säkerställa att våra användare får ta del av olika funktioner i våra produkter och tjänster. Vi gör det även för att kunna tillhandahålla produkter och tjänster till våra professionella kunder. 

Rättslig grund: Fullgörande av avtal. Behandlingsaktiviteter gällande analys och statistiska ändamål baseras på intresseavvägning. 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation,  Kontoinformation från Schibsted-konto, Användargenererat innehåll och Betalning, order och finansiell information. 

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amplitude, Braze, Core Comments, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) när vi tillhandahåller och anpassar våra produkter och tjänster till dig och våra andra kunder. 

Bearbetningsändamål 4: Administration av Schibsted-konto 

Förklaring av syfte: Alla behandlingsaktiviteter som relaterar till upprättande, underhåll och leverans av användarens Schibsted- och tjänste-konto. Detta inkluderar säkerhetsrelaterade ändamål så som motverkande av bedrägeri, loggning och säkerhetskopiering  (säkerhetsrelaterade ändamål beskrivs närmare under Bearbetningsändamål 10). Om en användare har verifierat sin identitet med BankID kommer verifikationsstatus samt tidpunkten för verifieringen att sparas i användarprofilen. För vissa tjänster på våra marknadsplatser kan det vara obligatoriskt med BankID-verifiering.  Utöver detta läggs personens namn och födelsedatum automatiskt in på profilsidan i Schibsted-kontot och tjänsteprofilen när BankID-verifiering genomförs. Denna information kommer således att användas tillsammans med andra personuppgifter i Schibsted-kontot för personalisering och marknadsföringsrelaterade ändamål samt för att upptäcka och motverka bedrägeri. Användarens namn och födelsedatum kommer också att sparas separat för att motverka bedrägeri (även om användaren raderar data från sitt Schibsted-konto eller sin tjänsteprofil). Användarens telefonnummer läggs till i kontoprofilen när Schibsted-kontot verifieras med multifaktorautentisering eller när användaren ombeds att själv lägga till telefonnumret för att verifiera Schibsted-kontot eller aktivitet i en tjänst. Schibsted använder telefonnumret och annan information för att förbättra och hålla alla Schibsteds produkter och tjänster säkra, leverera, anpassa och mäta annonsering, innehåll, marknadsföring och kommunikation (dessa syften beskrivs nedan under relevant bearbetningsändamål). Användaren kan när som helst radera sitt telefonnummer från sin kontoprofil. När BankID används som verifieringsmetod mottar vi även personnummer, detta används i pseudonymiserat format som en nyckel för identifiering. Vi använder också kakor för att användarna ska kunna fortsätta vara inloggade mellan olika webbplatser i Schibsteds ekosystem.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att möjliggöra innehavet av ett Schibsted-konto och för att underlätta inloggningen mellan de olika produkter och tjänster som Schibsted erbjuder. Detta är en del av tillhandahållandet av våra produkter och tjänster.  Vi tar väl hand om ditt Schibsted-konto och eventuella tjänsteprofiler som du upprättar i olika Schibstedtjänster. Vi värnar säkerheten i ditt Schibsted-konto och dina eventuella tjänsteprofiler och säkerställer att alla Schibstedtjänster är säkra och lätta att använda.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Inställningarna för den här tjänsten finns på kontosidorna för Schibsted-konto. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Det finns också inställningar på inställningssidan för relevanta tjänster där användare kan välja bort användningen av tredjepartsdata för att underhålla och uppdatera kontodata och profiler med korrekt information (exempelvis genom att hämta uppdaterad adressinformation).

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation från Schibsted-konto, Betalning, order och finansiell information och Beteende och teknisk information.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för att administrera ditt Schibsted-konto. I vissa fall används Schibsted-kontos inloggnings- och verifieringslösningar  även av företag som inte är under Schibsteds personuppgiftsansvar eller tillhör Schibsted Media Group. Detta innebär att vi tillhandahåller en lösning som ger användare av andra tjänster säker tillgång till de tjänsterna och vi skapar betrodda identiteter och verifierade kontaktuppgifter till de användarna. De företag som använder Schibsted-konto behöver användarprofiluppgifter (för deras användare) från Schibsted-konto och använder de personuppgifterna som personuppgiftsansvariga Företag utanför Schibsted Media Group som använder Schibsted-konto är Polaris Media Group och eBok.

Bearbetningsändamål 5: Fakturering och betalning

Förklaring av ändamål: Bearbetning av användarens personuppgifter för att säkerställa en enkel och framgångsrik betalning till Schibsted för prenumerationer och andra betalningar, samt behandling som utförs av Schibsted för att driva in uteblivna betalningar. Lagring av personuppgifter i bokförings- och redovisningssyfte. Vi rapporterar även transaktionsvärde och användardata från vissa marknadsplatser till Skatteverket enligt de rättsliga skyldigheter som åligger Schibsted. Denna typ av rapportering kräver att användarens identitet är verifierad och insamling av relevant kontakt- och profilinformation.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att säkerställa att du kan betala för Schibsteds produkter och tjänster på ett enkelt och säkert sätt och för att fullgöra avtalet vi ingått med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal är den rättsliga grunden för all behandling av fakturering- och betalningsunderlag som utförs som en del av sedvanlig hantering för att säkerställa betalningsförpliktelser. Intresseavvägning är den rättsliga grunden för att använda personuppgifter för rättsligt nyttjande vid indrivning av uteblivna betalningar. När vi rapporterar information till Skatteverket samt behandlar data för bokförings- och redovisningsändamål gör vi det baserat på Schibsteds rättsliga förpliktelse.

Inställningar: Användarna erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta då det är nödvändigt för leveransen av tjänsten eller för att Schibsted ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster samt följa gällande lagstiftning. Inga inställningar erbjuds när behandling av personuppgifter sker baserat på Schibsteds rättsliga förpliktelser.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation från Schibsted-konto och Betalning, order och finansiell information.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Adyen, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) Microsoft, Arvato, Apple och Bisnode för att genomföra fakturering och betalning. Utöver detta delar vi information med samarbetspartners som agerar som personuppgiftsansvariga, exempelvis Rocker för att erbjuda betalningslösningar i våra tjänster. Skatteverket agerar som självständigt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Schibsted delar med dem i förhållande till de rättsliga förpliktelser som omfattar Blocket.

Bearbetningsändamål 6: Insamling och analys av beteendedata och andra personuppgifter för produkt- och tjänsteutveckling 

Förklaring av ändamål: Schibsted strävar alltid efter att förbättra och utveckla våra existerande produkter och tjänster och med att utveckla nya produkter och tjänster som möter våra användares behov. För att lyckas med detta samlar vi in och behandlar användardata med syfte att analysera användarbeteende på och mellan våra webbplatser för att se hur användarna rör sig mellan tjänster inom Schibsteds ekosystem. Vi använder kontoinformation för att analysera användartrender, identifiera trender och generera statistik. Detta görs genom att analysera användarnas beteende, mäta prestandan av en funktionalitet hos en viss produkt eller tjänst, samla in återkoppling från användarenkäter och undersökningar, felsöka och testa nya produkter eller nya funktioner. Som en del av den löpande produktförbättringen och -utvecklingen kan vi också komma att använda användardata för att träna modeller för maskininlärning. Vi analyserar hela användarresor inom en specifik tjänst eller produkt för att förstå beteendemönster och handlingar som leder till en slutförd transaktion (såsom en ny radannons på en marknadsplats eller en prenumeration hos en nyhetstjänst). Detta inkluderar att sammanblanda beteendeinformation mellan olika inloggningsnivåer. Denna beteendeinformation är deidentifierad och används aldrig i marknadsförings- eller personaliseringssyfte. Vi tillhandahåller vår verksamhet med datainsikter och analyser som ger information om hur tjänsterna inom Schibsteds ekosystem används och hur användare interagerar med vår annonsering. Detta inkluderar även att matcha information om hur våra produkter och tjänster används med information om hur användare interagerar med vår annonsering för att de som jobbar med våra tjänster ska kunna inspireras, få ny kunskap och tillhandahålla våra användare med bättre produkter och tjänster. Informationen används även för att hitta nya användningssätt för att skapa nya produkter och tjänster. Vi spårar antalet konverteringar och deras värde när vi vidareförmedlar en användare till en partnertjänst för att slutföra en transaktion. Konverteringsdatan som vi mottar från våra partners är inte knuten till en specifik användare. Datan används för produktutveckling, rapportering och utvärdering av affärsrelationen med respektive partner.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att förbättra våra existerande produkter och tjänster och för att utveckla nya. Vidareutveckling av våra produkter och tjänster är en viktig och nödvändig del för att fortsätta vara en finansiellt livskraftig verksamhet.

Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke till den datainsamling som sker via kakor och liknande spårningsteknik. 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns på kontosidorna i inställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Om du har ett Schibsted-konto kan du ändra inställningarna för ditt konto. Dessa inställningar sparas och appliceras på alla tjänster där du är inloggad med ditt Schibsted-konto. När kakor och liknande spårningsteknik används för att samla in eller behandla data på din enhet, är dessa inställningar specifika för varje enskild webbplats. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Geografisk information, Användargenererat innehåll och Slutsatser som Schibsted drar om användare.  

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS), Amplitude, Databricks, Google Cloud Platform (GCP), Hotjar, Microsoft, Optimizely och Snowflake när vi använder data för att utveckla våra produkter och tjänster. Vi agerar som gemensamt personuppgiftsansvariga med våra partners när vi spårar konverteringar och transaktioner i deras tjänster.

Bearbetningsändamål 7: Personuppgiftsbehandling för att personalisera innehållet i produkter 

Förklaring av ändamål: Vi personanpassar innehåll som exempelvis nyhetsartiklar eller rekommendationer på marknadsplatser baserat på personuppgifter för att tillhandahålla en mer relevant användarupplevelse. Detta inkluderar att tillhandahålla  nyheter och redaktionellt innehåll baserat på platsdata, att använda IP-adress, användarens intressen samt lookalike målgrupper (att skapa målgruppssegment och personaliserat innehåll baserat på liknande användares intressen och egenskaper),  att skicka redaktionella nyhetsbrev baserat på intressen, att skicka platsspecifika pushnotiser och att ge rekommendationer på radannonser som användaren kan vara intresserad av baserat på tidigare tillagda favoriter av användaren i kombination med de intressen som Schibsted genererat för användaren. De personaliserings- och rekommendationsfuktioner vi utvecklar inkluderar vanligtvis träning av maskinlärnings- eller AI-modeller. Personanpassade radannonser kan visas på marknadsplatser eller i andra Schibsted-tjänster (exempelvis våra redaktionella webbplatser). Vi använder också personuppgifter för att ge våra företagskunder aggregerad statistik från marknadsplatser för att ge dem insikt i effektiviteten av deras radannonser. 

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att säkerställa att våra produkter är relevanta och användbara för dig och att våra tjänster hjälper dig hitta exempelvis de radannonser som är relevanta för dig i den stora mängden annonser som finns på våra marknadsplatser. Personaliserade produkter och tjänster är en absolut nödvändighet för att bibehålla  en ekonomiskt hållbar verksamhet och för att erbjuda  tjänster med hög relevans för våra kunder.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal är den rättsliga grund som används för att leverera personaliserade produkter och tjänster och samtycke till den datainsamling som sker via kakor och liknande spårningsteknik. 

Inställningar: Användarna kan anpassa sin användarupplevelse i inställningarna för respektive tjänst. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Om du har ett Schibsted-konto kan du ändra inställningarna för ditt konto. Dessa inställningar sparas och appliceras på alla tjänster där du är inloggad med ditt Schibsted-konto. När kakor och liknande spårningsteknik används för att samla in eller behandla data på din enhet, är dessa inställningar specifika för varje enskild webbplats.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Användargenererat innehåll, Beteende och teknisk information, Geografisk information och Slutsatser som Schibsted drar om användare.  

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS), Braze,  Google Cloud Platform (GCP) och Kyndryl när vi personaliserar våra produkter och tjänster.

Bearbetningsändamål 8: Marknadskommunikation mot kunden 

Förklaring av ändamål: Vi tillhandahåller både personaliserad och icke-personaliserad marknadsföring på våra webbplatser i våra appar och genom direktkommunikation. Detta för att framhäva relevanta tjänster och produkter inom Schibsted och hos våra samarbetspartners genom exempelvis direktmarknadsföring, meddelanden i produkter, nyhetsbrev, personaliserad information om produktfunktionalitet och erbjudanden som ingår i användarens lojalitetsprogram, annonser, tävlingar och kampanjer och annonser på webbplatser som tillhör tredje part (som Facebook och Google). Denna kommunikation inkluderar riktade kampanjer och erbjudanden, marknadsföring via telefon och notifikationer, marknadsföring via e-post, mätning av effektiviteten i vår marknadsföring, samt registrering av det resultatet, anpassning av kommunikation baserat på spårade resultat av tidigare kommunikation, delande av kundlistor med tredje part för att rikta marknadsföring mot våra användare på webbplatser som inte tillhör Schibsted och delande av kundlistor med tredje part för att skapa lookalike målgrupper hos webbplatser som tillhör tredje part. Vi delar även kundlistor med webbplatser tillhörande tredje part för att säkerställa att kunder till den tjänst vi marknadsför inte visas marknadsföring om denna tjänst på tredjepartssidor. Personaliserad marknadsföring kan också inkludera att användare mottar marknadsföring om andra produkter och tjänster som Schibsted tillhandahåller baserat på hur den användaren nyttjat andra produkter och tjänster från en eller fler Schibstedbolag, exempelvis att användare av Aftonbladet Plus mottar marknadsföring gällande SvD baserat på slutsatser som Schibsted dragit om användaren vid användning av Aftonbladet Plus. Vissa av våra tjänster uppmuntrar användare att rekrytera nya användare för att få förmåner baserat på rekryteringen. Vi kan komma att använda maskininlärning och/eller AI-faciliterad funktionalitet för att göra vår marknadsföringskommunikation mer relevant och effektiv. Marknadsföring av våra samarbetspartners produkter inkluderar marknadsföring av produkter och erbjudanden som är en integrerad del av Schibsteds tjänster, till exempel marknadsföring av samarbetspartners erbjudanden genom våra förmånsprogramstjänster eller marknadsföring av produkter som visas i våra tjänster som rekommenderar andra produkter.

Varför gör vi detta?  Vi gör detta för att på olika sätt marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att säkerställa att vi kommer kunna göra det även i framtiden. Vi mäter och analyserar resultatet av vår marknadsföring för att förstå hur den kan förbättras. Vi vill också säkerställa att du inte mottar marknadsföring på webbplatser tillhörande tredje part för produkter och tjänster som du redan använder.

Rättslig grund: Samtycke är den rättsliga grund som används för direktmarknadsföring när användaren inte har ett prenumerationsförhållande med Schibsted. När användaren har en prenumerationstjänst hos Schibsted används intresseavvägning som rättslig grund. Intresseavvägning används även när marknadsföringen levereras genom annonser, i produktmeddelanden eller via telefon. När elektronisk direktmarknadsföring av produkter och tjänster är en del av tjänsten (exempelvis i våra tjänster som rekommenderar andra produkter) är fullgörande av avtal den lagliga grunden för sådan marknadsföring. För att placera kakor på din enhet är samtycke den rättsliga grunden med undantag för nödvändiga kakor. 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Schibsted respekterar också invändningar mot direktmarknadsföring över telefon som registrerats hos NIX. Användning av beteendedata för riktad marknadsföring i Metas (Facebook och Instagram) och Googles tjänster kontrolleras via inställningar för kakor. Om du har ett Schibsted-konto kan du ändra inställningarna för ditt konto. Dessa inställningar sparas och appliceras på alla tjänster där du är inloggad med ditt Schibsted-konto. När kakor och liknande spårningsteknik används för att samla in eller behandla data på din enhet, är dessa inställningar specifika för varje enskild webbplats.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Braze, Amazon Web Services (AWS), Facebook, Google Cloud Platform (GCP), Appsflyer, Adjust, Microsoft och Upsales när vi marknadsför våra produkter och tjänster. Vissa av dessa företag kan även behandla personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga.

Bearbetningsändamål 9: Insamling av personuppgifter för att ge användare tillhörande vissa företag eller institutioner tillgång till nyhetstjänster 

Förklaring av ändamål: Ge användare som tillhör vissa företag eller institutioner tillgång till digitala nyheter för prenumeranter eller nyhetsbrev gällande specifika produkter. Vissa användare får tillgång till prenumerationsbaserat innehåll via sin arbetsgivare eller sin utbildningsinstitution (även andra institutioner förekommer) utan någon extra kostnad för användaren. I dessa fall identifieras användaren genom att IP-adressen på deras enhet befinner sig inom företags- eller institutionskundens  nätverk. Berörda användare mottar även e-post med information från deras företag eller institution men kan välja bort den e-posten.  Utöver detta tillhandahåller vi relevant arbetsgivare eller institution med aggregerad användardata gällande användningen av nyhetstjänster och innehåll som de betalar för. Detta för att de ska kunna säkerställa att tjänsterna används etc.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att användare vars arbetsgivare eller institution betalar för nyhetstjänster och innehåll (inklusive nyhetsbrev) ska få tillgång till dessa tjänster.

Rättslig grund: Intresseavvägning och fullgörande av avtal (behandling av IP-adress för att ge tillgång till tjänsten). Alla andra behandlingsaktiviteter för företags- och institutionsanvändare beskrivs inom andra bearbetsingsändamål.

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information och Geografisk information. 

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för att tillhandahålla dessa tjänster.

Bearbetningsändamål 10: Säkerhetsrelaterad personuppgiftsbehandling och personuppgiftsbehandling gällande anti-bedrägeri eller missbruk 

Förklaring av ändamål: AAll datainsamling i våra produkter och tjänster kan användas för säkerhetsändamål och för att motverka bedrägeri, trakasserier och missbruk av våra tjänster. Detta inkluderar bland annat grundläggande profilinformation som samlats in via verifieringsmetoder (såsom födelsedatum och namn som mottagits via BankID), analys av loggaktivitet, transaktionsaktivitet och annat beteende för att upprätthålla stabiliteten i våra tjänster och säkerheten för data som lagras av Schibsted, samt för att upptäcka och motverka bedrägligt beteende i samband med produktbeställningar och också för att säkerställa att användarna använder våra tjänster i enlighet med tillämpliga policies och villkor gällande exempelvis acceptabelt användarbeteende i diskussions- och kommentarsforum. Detta inkluderar även att förebygga och upptäcka bedrägeri och missbruk av våra tjänster, eller annat bedrägligt beteende på våra marknadsplatser där vi kan granska radannonser och kommunikation mellan användarna. Utöver detta kan Schibsted överlämna information till myndigheter som exempelvis Skatteverket, Tullverket, Polisen eller Livsmedelsverket samt till parter i tvistemål efter en rättsligt bindande begäran från domstol eller i specifika fall där Schibsted har ett legitimt intresse på grund av situationer där våra produkter och tjänster använts för bedrägeri eller annan kriminell verksamhet. Utlämnande av data i dessa fall kan inkludera att vi lämnar ut exempelvis radannonser eller meddelandehistorik. I syfte att bistå i tvistelösning och för att motverka och undvika illegalt eller bedrägligt beteende på våra marknadsplatser kan vi lämna ut Användargenererat innehåll som tidigare varit publicerat men som senare har justerats, avpubliceras eller raderats till den andra parten i tvisten.Vissa säkerhetsmekanismer kräver att användaren verifierar sitt telefonnummer. Telefonnumret kan användas och sparas av oss för att ytterligare behandlas för säkerhetsändamål som att exempelvis identifiera flera konton tillhörande samma användare eller upptäcka bedrägeriförsök i form av att samma användare utger sig för att vara flera olika personer etc. Vi använder maskininlärning och AI för att assistera mänskligt beslutsfattande när vi behandlar data för säkerhetsändamål, svindelförebyggande ändamål och förebyggande av missbruk.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att hålla dina personuppgifter säkra och för att våra tjänster ska vara säkra för alla användare. Vi gör det också för att säkerställa att våra produkter och tjänster används på ett lagligt sätt och i enlighet med våra användarvillkor, riktlinjer och skyldigheter (inklusive att säkerställa betalning för betalningspliktiga produkter och tjänster). Vi försöker upptäcka bedrägeri och bedrägligt beteende på våra marknadsplatser så att du förblir säker i varje steg och kan lita på andra användare. 

Rättslig grund: Intresseavvägning och rättslig skyldighet att säkerställa informationssäkerhet samt tillgängliggöra relevant information till myndigheter. 

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort dessa aktiviteter i produkter. Schibsted tillåter vanligtvis inte användare att välja bort denna behandling eftersom den är avgörande för att skydda våra tjänster och användare.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Betalning, order och finansiell information, Beteende och teknisk information, Användargenererat innehåll, Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information.  

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS),  Google Cloud Platform (GCP) och Utopia för att hålla våra produkter och tjänster säkra och för att motverka bedrägeri. För att uppfylla detta syfte kan vi också lämna ut information till myndigheter som agerar som personuppgiftsansvariga. Dessa myndigheter kan exempelvis vara Skatteverket, Tullverket, Polismyndigheten eller Livsmedelsverket.

Bearbetningsändamål 11: B2B-försäljning, inköp och marknadsföringsrelaterad kunddatabehandling

Det finns en separat integritetspolicy för databehandling av B2B-kunder. Den hittas här.

Bearbetningsändamål 12: Fastighets- och bostadsannonser 

Förklaring av ändamål: Schibsted arbetar tillsammans med fastighetsmäklare som kan placera annonser för att marknadsföra objekt som de saluför. Du kan hitta mer information om detta här. När du kontaktar en fastighetsmäklare genom ett formulär som visas i en annons, delas personuppgifterna med mäklarfirman som agerar som personuppgiftsansvarig.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att hjälpa mäklare med att marknadsföra sina objekt och fullgöra våra kontraktuella skyldigheter.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal 

Inställningar: Användarna erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta då det är nödvändigt för leveransen av tjänsten. 

Datatyper som behandlas: Information som behandlas i marknadsföringen av fastigheten. 

Bearbetningsändamål 13: Målgruppssegmentering för skapandet av en profil för personaliserade annonser, personalisering av produkter, personaliserad marknadsföring och produktförbättring 

Förklaring av ändamål: Vi använder dina personuppgifter för att skapa målgrupper för annonsering, marknadsföring och produkter baserat på demografi, plats och beteendedata. Vi erbjuder också en produkt för CRM-matchning till annonsörer där annonsören kan ladda upp kundlistor som matchas mot användare av Schibsted-konto. 

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att skapa marknadsförings- och annonseringssegment och också för att skapa segment som möjliggör för oss att optimera våra produkter och tjänster för våra användare. Dessa aktiviteter säkerställer att vi kan tillhandahålla produkter och tjänster med hög kvalité både nu och i framtiden då vi kan bibehålla en finansiellt livskraftig verksamhet.

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Inställningarna för denna personuppgiftsbehandling finns i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, , Slutsatser som Schibsted drar om användare och Geografisk information. 

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) (hosting och lagring), Softlayer (hosting och lagring), Glimr och Xandr (intern lagring av segment) för vår målgruppssegmentering.

Bearbetningsändamål 14: Placering av kakor och åtkomst till kakinformation

Förklaring av ändamål: Kakor, enhetsidentifierare eller annan information kan lagras eller nås på din enhet för de syften som presenteras för dig i vår Personuppgiftspolicy.  Schibsted arbetar med en pågående implementering av en uppdaterad version av samtycke till kakor. När denna implementation är färdig kommer du kunna finna en länk till dina inställningar för kakor vid botten av respektive webbplats eller i inställningar för relevant app. Där kommer du kunna ändra eller uppdatera dina val avseende användningen av kakor.

Varför gör vi detta? Vi använder kakor och liknande teknologier för många olika ändamål. Du hittar mer info här.

Rättslig grund: Samtycke enligt Lag (2022:482) om elektronisk kommunikation.  Efterföljande behandling av personuppgifter omfattas av GDPR och täcks av andra behandlingsaktiviteter som beskrivs i detta dokument.

Inställningar: Inställningar för denna personuppgiftsbehandling finns tillgängliga i dina val angående kakor samt på kontosidorna till ditt Schibsted-konto. Om du har ett Schibsted-konto kan du ändra inställningarna för ditt konto. Dessa inställningar sparas och appliceras på alla tjänster där du är inloggad med ditt Schibsted-konto. När kakor och liknande spårningsteknik används för att samla in eller behandla data på din enhet, är dessa inställningar specifika för varje enskild webbplats.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation och Beteende och teknisk information.

Datamottagare: Där samtycke för lagring och tillgång tillhandahållits, kan tredje parter så som Xandr eller Adform samla in och behandla dina personuppgifter för syften som tillhandahållande och mätning av digital annonsering. Sådana tredje parter är begränsade i antal och noggrant kravställda innan de kan agera på Schibsteds plattformar. Inga direkt identifierbara personuppgifter delas med dessa tredje parter.

Bearbetningsändamål 15: Främja forskningsändamål

Förklaring av ändamål: Vid vissa tillfällen delar vi de-identifierad information och publicerade nyhetsartiklar med forsknings- och utbildningsinstitutioner i syfte att bidra till samhällsnyttig svensk och internationell forskning. Innan vi delar information i forskningssyfte gör vi alltid en bedömning av samhällsnyttan gällande forskningen.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att hjälpa forsknings- och utbildningsinstitutioner i att göra upptäckter som kan gynna samhället.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga för detta just nu.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Användargenererat innehåll och Beteende och teknisk information.

Datamottagare: Olika forsknings- och utbildningsinstitutioner som agerar som personuppgiftsansvariga.

Annonsrelaterad personuppgiftsbehandling online

Schibsted behandlar personuppgifter för att visa både basannonser så som kontextuella annonser och personaliserade annonser på våra hemsidor och i våra appar. De olika ändamålen som är essentiella för Schibsteds annonsverksamhet beskrivs vidare nedan.

Annonsbranschen använder en sofistikerad uppsättning teknologier för att underlätta för flera olika marknadsaktörer att leverera specifika delar av annonsprocessen till annonskunder. Detta resulterar ofta i att data delas med flera olika parter. Några av dessa parter agerar som självständigt personuppgiftsansvariga. 

Schibsted har en uppsättning av strikta riktlinjer som beskriver vilken data som kan delas och vad som kan göras med sådan data som samlas in av andra personuppgiftsansvariga på Schibsteds webbplatser eller via annonsinnehåll på Schibsteds webbplatser. Vi kontrollerar att alla nya personuppgiftsansvariga av denna typ, som Schibsted kan komma att dela användardata med eller som vi tillåter delta i vår annonsverksamhet, också tillämpar dessa riktlinjer. Flera detaljer, inklusive en lista över de partners vi delar data med, hittar du här.

Schibsted arbetar tillsammans med användare, tillsynsmyndigheter och partners från annonsindustrin för att säkerställa användarnas rättigheter och Schibsteds och dess partners legitima intressen respekteras inom personuppgiftsbehandling kopplad till annonsering.

Bearbetningsändamål 16: Val av basannonser, så som kontextuella annonser

Förklaring av ändamål: Annonser kan visas för dig baserat på kontext, till exempel innehållet du tittar på, appen du använder, din ungefärliga plats (på kommunnivå eller område i större städer), eller din enhetstyp (exempelvis mobil, surfplatta eller dator). Detta innebär exempelvis att när du läser en sportrelaterad artikel, kan du visas sportrelaterade annonser. 

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att kunna tillhandahålla annonser och för att de annonserna ska vara mer relevanta för dig och mer värdefulla för annonsörer. Kontextuell annonsering hjälper oss att finansiera våra nyhetstjänster och andra tjänster för att vi ska kunna erbjuda dessa till våra användare utan kostnad eller till en låg sådan. Denna typ av annonsering hjälper oss också att utveckla och expandera våra produkter och tjänster så att vi kan fortsätta erbjuda dem även i framtiden.

Rättslig grund: Intresseavvägning 

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort kontextuella annonser eftersom detta skulle ta bort all meningsfull förmåga hos Schibsted att finansiera våra nyheter och andra onlinetjänster till dig via digital annonsering.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation och Kontoinformation används för att komma åt dina annonsinställningar, och Beteende och teknisk information används för att leverera annonsinnehållet.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för molnlösningar och lagring. Utöver detta samarbetar vi med en variation av tredje parter som agerar antingen som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga för att välja ut annonser och presentera dessa. Dessa tredje parter inkluderar Xandr, Adform och Google.

Bearbetningsändamål 17: Val av personaliserade annonser

Förklaring av ändamål: Personaliserade annonser kan visas för dig baserat på en användarprofil, din ålder, ditt kön, din plats eller dina intressen. Sådana profiler baseras på antaganden om dina intressen och preferenser som genererats från beteende och teknisk data, grundläggande profilinformation, kontoinformation, angiven och/eller uppskattad lokalisering och angiven eller uppskattad ålder, kön eller geografisk plats. När vi drar slutsatser om dina intressen använder vi AI-teknologi.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att visa dig annonser som är mer relevanta för dig och mer värdefulla för annonsörer. Personaliserad annonsering hjälper oss att finansiera våra nyhetstjänster och andra tjänster för att vi ska kunna erbjuda dessa till våra användare utan kostnad eller till en låg sådan. Denna typ av annonsering hjälper oss också att utveckla och expandera våra produkter och tjänster så att vi kan fortsätta erbjuda dem även i framtiden.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Användare erbjuds fyra separata inställningar där de kan välja bort specifika typer av riktade annonser. Alla dessa är tillgängliga via Schibsted-kontots sekretessinställningar eller “Om mig” för användare som inte är inloggade. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Personalisering av annonser baserat på personuppgifter från Schibsteds webbplatser genomförs endast av oss och vi förbjuder uttryckligen tredje parter att bygga eller berika profiler med data från våra webbplatser. Vi delar inte heller målgruppsdata med tredje parter.  

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information, Slutsatser som Schibsted drar om användare samt Geografisk information. Om användaren sätter inställningarna på ”av” visas bara kontextuella annonser (se bearbetningsändamål 16). Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter. 

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för molnlösningar och lagring. Utöver detta samarbetar vi med en variation av tredje parter som agerar antingen som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga för att välja ut annonser och presentera dessa. Dessa tredje parter inkluderar Xandr, Adform och Google.

Bearbetningsändamål 18: Mätning av annonsresultat

Förklaring av ändamål: Prestandan och effektiviteten av annonser som du ser eller interagerar med kan mätas. Detta innebär att vi registrerar att en användare läser eller interagerar med en annons för att vi ska kunna fakturera annonsören.  Vi kan också analysera effekten och värdet av annonser i förhållande till redaktionellt innehåll i våra mediatjänster. 

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att kunna fakturera våra annonskunder och för att förbättra annonserna som visas på våra webbplatser. Eftersom vi finansierar våra produkter och tjänster genom att erbjuda annonsering, hjälper detta oss att erbjuda våra nyhetstjänster och andra produkter även i framtiden.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Användarna erbjuds inga inställningar eftersom det inte är möjligt att sälja digital annonsering utan att mätning av annonsprestanda finns tillgängligt för annonsörer. Intäkterna från dessa reklamtjänster är avgörande för de nyheter och andra tjänster som Schibsted levererar.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Uppgifter om hur reklam visas och hur effektiv den är, Kontoinformation samt Beteende och teknisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för molnlösningar och lagring. Utöver detta samarbetar vi med en variation av tredje parter som agerar antingen som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga för att mäta annonsresultat. Dessa tredje parter inkluderar Xandr och Meetrics.

Bearbetningsändamål 19: Utveckla och förbättra annonsprodukter

Förklaring av ändamål: Dina personuppgifter kan användas för att förbättra och för att utveckla nya annonsprodukter. Genom att analysera effektiviteten av annonser kan vi exempelvis göra justeringar gällande vilka annonser som visas, hur ofta annonser visas eller vilka annonskombinationer som ger bäst effekt etc. Baserat på sådana insikter kan vi göra ändringar för att säkerställa att våra system konsekvent levererar optimerade annonser till våra användare och annonskunder.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att vi ska kunna förbättra vår annonsleverans. Eftersom vi finansierar våra produkter och tjänster genom att erbjuda annonsering, hjälper detta oss att erbjuda våra nyhetstjänster och andra produkter även i framtiden.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga för detta just nu. 

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Geografisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för molnlösningar och lagring. Utöver detta samarbetar vi med en variation av tredje parter som agerar antingen som personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsansvariga för att kunna förbättra och utveckla nya annonsprodukter.  Dessa tredje parter inkluderar Xandr, Adform och Mediamath.

Bearbetningsändamål 20: Säkerställa säkerhet, motverka bedrägerier och felsöka annonsprodukter

Förklaring av ändamål: Dina personuppgifter kan användas för att övervaka och motverka bedräglig aktivitet , åtgärda fel i våra annonsprodukter och för att se till att system och processer fungerar korrekt och säkert. Detta innebär att vi exempelvis genomför analyser knutna till förfrågningar från IP-adresser, enhetstyper och interaktioner med annonser för att upptäcka så kallade klickrobotar. För att säkerställa att våra system fungerar korrekt och säkert genomför vi statistiska mätningar av annonseffekt per enhetstyp.

Varför gör vi detta? Vi gör detta för att motverka bedräglig aktivitet och för att säkerställa att våra webbplatser och appar är så säkra som möjligt för våra användare.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Inställningar: Inga användarinställningar finns tillgängliga eftersom förebyggande arbete kring bedrägeri och säkerhet är en funktion som användare av naturliga skäl inte kan välja bort.

Datatyper som behandlas: Grundläggande profilinformation, Kontoinformation, Beteende och teknisk information samt Geografisk information. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information om användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Datamottagare: Vi använder personuppgiftsbiträden så som Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud Platform (GCP) för molnlösningar och lagring. Utöver detta samarbetar vi med tredje parter och tillåter dem att behandla personuppgifter i syfte att motverka bedrägeri och upprätthålla säkra tjänster. Dessa tredje parter är Xandr och Adform.

Om du har frågor om dessa bearbetningsändamål och deras rättsliga grunder, kontakta Schibsteds Privacy Team via detta kontaktformulär. Schibsted har åtagit sig att besvara frågor inom 30 dagar.

Läs mer…