Bearbetningssyften och rättsliga grunder – fullständig information – Schibsted Norge/Sverige

Introduktion

Detta dokument, som är en del av Schibsted Norges integritets- och kakpolicy, beskriver de syften för vilka Schibsted samlar in och behandlar dina personuppgifter från interaktionerna du har med våra tjänster.

Den beskriver också de rättsliga grunder på vilka vi genomför detta. En ”rättslig grund” är det juridiskt definierade skälet till att Schibsted anser att det är tillåtet att samla in och använda specifika typer av data för specifika ändamål. Vi granskar dessa rättsliga grunder regelbundet, både baserat på feedback från användare, regelverk och våra affärspartners.

Om du inte håller med om hur vi använder en viss form av rättslig grund för insamling och behandling av data så kan du lyfta det med oss ​​via kontaktformuläret till Schibsteds integritetsteam. Vi har åtagit oss att svara på alla sådana frågor så snabbt som möjligt och alltid inom 30 dagar.

I tabellerna nedan bör tomma utrymmen tolkas som att den behandlingsaktiviteten inte användes i den specifika datakategorin.

Här kan du hitta de juridiska definitionerna för samtycke och intresseavvägning som en rättslig grund. I de fall Schibsted använder intresseavvägning har vi genomfört en intresseavvägningsbedömning för att säkerställa att vi har vidtagit åtgärder för att rättvist balansera Schibsteds intresseavvägning med rättigheter och friheter för användare av våra tjänster.

Allmänna bearbetningssyften, rättsliga grunder och kategorier påverkade av personuppgifter

Bearbetningssyfte 1: Allmän service och produktleverans

Förklaring av syfte: Profildata, såväl som användarens IP-adress och annan enhet, webbläsare och appteknisk information behandlas för att leverera produkt- eller tjänsterelaterat innehåll och funktioner till användaren.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse.

Inställningar: Användaren erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta eftersom det är absolut nödvändigt för leveransen av tjänsten.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata från Schibsted-konto.

Bearbetningssyfte 2: Service och produktanpassning

Förklaring av syfte: Anpassning av tjänsten för att bättre tillgodose användarens behov med de anpassningar som begärs direkt av användaren. Användare konfigurerar egenskaperna för tjänsterna som de får från Schibsted, t.ex. notifikationer, teckenstorlek, produktrelaterade prenumerationer på nyhetsbrev, etc.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse.

Inställningar: Inställningarna för dessa bearbetningsaktiviteter finns i gränssnittet i användarinställningarna i var och en av våra tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Användarprofil och kontodata från Schibsted-konto, samt betalningsdata.

Bearbetningssyfte 3: Administration av Schibsted-kontoinloggning

Förklaring av syfte: Alla bearbetningsaktiviteter relaterade till etablering, underhåll och leverans av användarens Schibsted-konto.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse.

Inställningar: Inställningarna för den här tjänsten finns i administrationsläget för Schibsted-kontot. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Det finns också en inställning på inställningssidan för relevanta tjänster (LÄNK) där användare kan välja bort användningen av tredjepartsdata för att korrekt underhålla och uppdatera kontodata och profiler, till exempel uppdatera adressinformation.

Datatyper som behandlas: Användarprofil och kontodata från Schibsted-konto, betalningsdata, beteendedata och slutlednings/härlednings-användardata används.

Bearbetningssyfte 4: Fakturerings- och betalningsbearbetningsaktiviteter

Förklaring av syfte: Bearbetning av användarens personuppgifter för att säkerställa en enkel och framgångsrik betalning till Schibsted för serviceprenumerationer och andra betalningar, samt behandling som utförs av Schibsted för att på laglig väg driva in betalning vid betalningsanmärkningar.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse är den rättsliga grunden för all behandling av fakturering och betalning som utförs som en del av normalt avtalsenligt uppfyllande av betalningsförpliktelser. Intresseavvägning är den rättsliga grunden för att använda personuppgifter för rättsligt nyttjande vid indrivning av betalning vid betalningsanmärkningar.

Inställningar: Användarna erbjuds ingen möjlighet att välja bort detta då det är strikt nödvändigt för leveransen av tjänsten eller ligger i Schibsteds intresseavvägning för att säkerställa att utestående betalningar slutförs.

Datatyper som behandlas: Användarprofil och kontodata från Schibsted-konto, betalningsdata och slutlednings/härlednings-användardata används.

Bearbetningssyfte 5: Marknadskommunikation mot kunden

Förklaring av syfte: Dina personuppgifter kan bli använda för att visa dig personligt anpassad marknadsföring av andra Schibsted-tjänster. Denna marknadsföring baseras på hur du för närvarande använder dina befintliga Schibsted-tjänster, t.ex. Aftonbladet Plus-användare som får reklammeddelanden om Aftonbladet Plus eller  Svenska Dagbladet.

Rättslig grund: Samtycke är den rättsliga grunden när användaren inte har en prenumerationskundrelation med Schibsted. Intresseavvägning är den rättsliga grunden när en användare är i en prenumerationskundrelation med Schibsted.

Inställningar: Inställningarna för denna bearbetning är tillgängliga för användare på inställningssidorna för de relevanta tjänsterna. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. Schibsted respekterar också alla invändningar mot direktmarknadsföring via telefon eller post som användare har registrerade hos nationella myndigheter.

Datatyper som behandlas: Användarprofil, användarkontodata, användarbeteendedata, slutlednings/härlednings-användardata och platsdata (GPS- eller IP-adressbaserad) används.

Bearbetningssyfte 6: Kundtjänst och omsorgsaktiviteter

Förklaring av syfte: Det första relaterade syftet är att behandla personuppgifter för att säkerställa att vi kan samverka med användare som kontaktar oss via telefon, e-post och chattverktyg för att lösa kundserviceproblem. Bearbetningsaktiviteterna innefattar också inspelning av information vid kundkontakt i textinspelningar och ljudinspelningar, samt detaljer om besluten i varje enskilt fall. Det andra relaterade syftet är användningen av personuppgifter för att skicka användare personliga erbjudanden som en del av deras medlemskap i lojalitetsprogram, t.ex. lojalitetskort från Svenska Dagbladet. Det tredje relaterade syftet är att förbättra vår kundservice över tid genom en process inom vilken kundundersökningar aggregeras till anonym data för att hjälpa Schibsted att mäta vår effektivitet inom kundservice. Personuppgifter används följaktligen för att skapa statistik som används för analys av interaktioner mellan användare och verktygen/personalen inom ett Schibsted-företag (t.ex. VG i Norge eller Aftonbladet i Sverige) för att upptäcka sätt på vilket det företaget kan förbättra sin kundservice och produkten sig. Det fjärde relaterade syftet är att anpassa innehåll inom tjänsten för ett visst företag (t.ex. Svenska Dagbladet) via analys av användarnas interaktion med tjänsten och via användarens beteende i tjänsten över tid. Det underliggande syftet med anpassningen är att se till att artiklar som presenteras för användare är relevanta och engagerande.

Rättslig grund: Avtalsförpliktelse är den rättsliga grunden för att hantera kundundersökningar. Intresseavvägning är den rättsliga grunden för behandling relaterat till A-kortet. Detta för bearbetning för att förbättra produkt- och kundservice över tid och för personalisering av tjänstefunktionalitet och innehåll.

Inställningar: Inställningar för den intresseavvägningsbaserade behandlingen är tillgängliga för användare på inställningssidan för relevanta tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, användarbeteendedata, slutlednings/härlednings-användardata och platsdata (GPS- eller IP-baserad) används.

Bearbetningssyfte 7: Säkerhetsrelaterad personuppgiftsbehandling och personuppgiftsbehandling gällande anti-bedrägeri eller missbruk 

Förklaring av syfte: Analys av loggaktivitet, transaktionsaktivitet och annat beteende för att säkerställa stabiliteten i våra tjänster och säkerheten för data som lagras av Schibsted, samt att säkerställa att det stämmer med våra användarpolicyer och användarvillkor gällande exempelvis acceptabelt användarbeteende i diskussion- och kommentarsforum.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort dessa aktiviteter i produkten. Schibsted tillåter vanligtvis inte användare att dra sig ur denna behandling eftersom det är avgörande för att skydda alla våra tjänster för alla våra användare.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, betalningsdata, användarbeteendedata, slutlednings/härlednings-användardata och platsdata (GPS- eller IP-baserad) används.

Bearbetningssyfte 8: Insamling av data för att göra det möjligt för användare att få åtkomst till företags-/institutionella nyhetstjänster

Förklaring av syfte: Ge tillgång till premiumnyhetsinnehåll online och produktnyhetsbrev till företags-/institutionella användare. Vissa användare har tillgång till premiuminnehåll utan direkt kostnad genom prenumerationer som betalas av arbetsgivaren eller en utbildningsinstitution (eller andra institutioner). Användaren identifieras via sin IP-adress för enheten inom wifi-nätverksområdet för den institutionella klienten. Användare får också ett e-postmeddelande med information från sin institution, men kan välja bort det e-postmeddelandet.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Inställningar för intresseavvägningsbearbetningen är tillgängliga för användare på inställningssidan för relevanta tjänster. Här hittar du mer information om hur du får åtkomst till dessa inställningar. 

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata och platsdata (GPS- eller IP-baserad) används.

Bearbetningssyfte 9: B2B-försäljning, inköp och marknadsföringsrelaterad kunddatabehandling

Det finns en separat integritetspolicy för databehandling av B2B-kunder. Den hittas här.

Onlineannonsrelaterad databearbetning

Schibsted visar annonser på sina webbplatser och i sina appar. I processen med att visa annonser i online-sammanhang behandlar vi personuppgifter för att rikta in annonsering mot våra användare. I informationen nedan har vi delat upp detta allmänna och högnivåssyfte i flera relaterade syften. Alla dessa syften är en inneboende del av vår onlineannonsverksamhet.

Bearbetningssyfte 10: Placering av kakor och åtkomst till kakinformation.

Förklaring av syfte: Kakor, enhetsidentifierare eller annan information kan lagras eller nås på din enhet för de syften som presenteras för dig i vår integritets- och kakpolicy (LÄNK). Webbläsarinställningar tillåter användare att blockera kakor och liknande enheter. Mer information om kakor finns i sekretess- och kakpolicyn.

Rättslig grund: Samtycke enligt det nationella genomförandet av ePrivacy-direktivet i Norge och Sverige. I Norge och Sverige anses ett samtycke via webbläsarinställningar och tillräcklig information vara tillräckligt. Efterföljande behandling av personuppgifter styrs av GDPR och täcks av andra behandlingsaktiviteter som beskrivs nedan i denna tabell.

Inställningar: Inställningar av placering av kakor kan utföras via webbläsarinställningarna på din enhet.

Datatyper som behandlas: Användarprofil, kontodata och användarbeteendedata används.

Bearbetningssyfte 11: Val av basannonser. Detta är kontextuella annonser

Förklaring av syfte: Annonser kan visas för dig baserat på innehållet du tittar på, appen du använder, din ungefärliga plats på landsnivå eller din enhetstyp (mobil, surfplatta eller dator).

Inställningar: Det finns ingen möjlighet att välja bort kontextuella annonser eftersom detta skulle ta bort all meningsfull förmåga hos Schibsted att finansiera våra nyheter och andra onlinetjänster till dig via digital annonsering.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata och användarkontodata används för att komma åt dina annonseringsinställningsdata, och enhetstyp/IP-adressdata används för att leverera annonsinnehållet.

Bearbetningssyfte 12: Val av personliga annonser.

Förklaring av syfte: Personliga annonser kan visas för dig baserat på en profil om dig. En sådan profil bygger på uppgifter som demografi, platsinformation och hur du använder Schibsted-tjänster. Personuppgifter används också för att anpassa erbjudanden till dig från partners baserat på det urval av Schibsted-tjänster som du använder. Schibsted kan även använda personuppgifter för att bedriva marknadsföring baserat på en “matchning” mellan dina personuppgifter och det som en partner anser att identifierar dig som någon som kan dra nytta av deras tjänster (så kallad CRM Matchning).

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Användare erbjuds fyra separata inställningar där de kan välja bort specifika riktningstyper. Alla dessa är tillgängliga via Schibsted-kontots sekretessinställningar eller Om mig för användare som inte är inloggade. LÄNK.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, användarbeteenededata, platsdata (GPS- eller IP-baserad) används. Om användaren ställer dessa inställningar till ”av” visas bara kontextuella annonser (se bearbetningssyfte 11). Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information för användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningssyfte 13: Mätning av annonsresultat

Förklaring av syfte: Prestandan och effektiviteten för annonser som du ser eller interagerar med kan mätas.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Användarna erbjuds inga inställningar eftersom det inte är möjligt att sälja digital annonsering utan att mätning av annonsprestanda finns för annonsörer. Intäkterna från dessa reklamtjänster är avgörande för de nyheter och andra tjänster som Schibsted levererar.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata och användarbeteendedata används. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information för användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningssyfte 14: Utveckla och förbättra annonsprodukter.

Förklaring av syfte: Din data kan användas för att förbättra befintliga system och programvara och för att utveckla nya produkter.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Inga användarinställningar för detta just nu.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, användarbeteendedata, platsdata (GPS- eller IP-baserad) används. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information för användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningssyfte 15: Säkerställa säkerhet, förebygga bedrägerier och felsöka annonser

Förklaring av syfte: Din data kan användas för att övervaka och förebygga bedräglig aktivitet och se till att system och processer fungerar korrekt och säkert.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Inga användarinställningar finns eftersom säkerhet och bedrägeriförebyggande inte är en funktion som användare av uppenbara skäl kan välja bort.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, användarbeteendedata, platsdata (GPS- eller IP-baserad) används. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information för användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningssyfte 16: Val av personligt innehåll

Förklaring av syfte: Din enhet kan ta emot och skicka information som gör att du kan se och interagera med annonser och innehåll.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Inga användarinställningar för detta.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata, användarkontodata, användarbeteendedata, platsdata (GPS- eller IP-baserad) används. Inget namn, e-postadress, adress eller annan liknande identifierande information för användare delas med annonsörer eller andra tredje parter.

Bearbetningssyfte 17: Bearbetning  av antianonnsblockerare

Förklaring av syfte: Om din webbläsare eller en tilläggskomponent till den försöker blockera allt annonsinnehåll upptäcker denna behandling aktiviteten och vidtar åtgärder för att se till att annonser är synliga i tjänsten.

Rättslig grund: Intresseavvägning.

Inställningar: Inga användarstyrdainställningar finns för detta just nu. Annonser är en grundläggande del av intäktsmodellen för våra tjänster och att blockering av annonser gör det omöjligt för Schibsted att få rättvis ersättning för de tjänster vi tillhandahåller användare till låg eller ingen kostnad.

Datatyper som behandlas: Användarprofildata och användarbeteendedata och IP-adress används.

Om du har frågor om dessa bearbetningssyften och deras rättsliga grunder, kontakta Schibsteds integritetsteam via detta kontaktformulär. Schibsted har åtagit sig att besvara frågor inom 30 dagar.

Add Your Heading Text Here

Läs mer…