Dina sekretessinställningar, Schibsted Sverige

Sekretessinställningar som fungerar i alla Schibsted Sverige-märken i Sverige

Dessa användarinställningar ger eller drar tillbaka ditt tillstånd för databehandling i alla produkter och tjänster för vilka Schibsted Sverige är kontrollenhet.

Purpose Description Link
Personlig annonsriktning Med dessa inställningar kan du stänga av riktad annonsering baserat på åldersintervall, kön, intressen eller plats samt e-postadressinriktning. Här
Begäran om radering av data – Alla data Med dessa kontroller kan du begära att alla personuppgifter som innehas av Schibsted Sverige om dig raderas inom 30 dagar. Du måste logga in för att verifiera din rätt att begära detta. Här
Begäran om radering av data – enskilt varumärke Knappen ”Fjern” under ”Mine nettsteder och tjänster” på Schibsted Konto sammanfattningssida gör att du kan koppla bort ditt Schibsted-konto från det märket och instruerade det märket att ta bort all information som är kopplad till den identiteten inom 30 dagar. Här
Dataportabilitet eller begäran ”Ladda ner” Dessa kontroller gör att du kan begära en kopia av alla personuppgifter som innehas av Schibsted Sverige om dig inom 30 dagar. Du måste logga in för att verifiera din rätt att begära detta. Här

Sekretessinställningar Användande Märke efter Märke

Sekretessinställningarna för varumärkena nedan kan nås genom att klicka på varumärket. Dessa kontroller ger dig auktoritet över vår användning av dina personuppgifter som är antingen

  • bearbetning som endast utförs inom produkterna från det märket, t.ex. personalisering av nyhetsinnehåll inom aftonbladet.se, eller
  • i den utsträckning informationen som samlats in i ett Schibsted Sverige-märke kan användas av ett annat Schibsted Sverige-märke för ett visst ändamål kan kontrollerna i ett märke också påverka användningen av den specifika personuppgiften för alla andra relevanta varumärken, t.ex. personalisering av innehåll som presenteras för dig inom Aftonbladet.se, men delvis baserat på dina läsvanor inom SvD.se.

I det andra exemplet bestämdes de tillgängliga uppgifterna för Schibsted Sverige att använda i den anpassningen både av dina inställningar på personaliseringskontrollerna inom Aftonbladet (potentiellt blockerar eller möjliggör Schibsted att använda dina uppgifter som samlas in i Aftonbladet inom både Aftonbladet och SvD för det specifika syftet) och kontrollerna inom SvD.se (potentiellt blockering eller möjliggörande av användningen av dina uppgifter som samlas in över alla tillåtna Schibsted-källor och endast i syfte att anpassa nyheter).

Brand Controls
Aftonbladet.se Link
Svenska Dagbladet Link

Läs mer…